Kavarsko mokyklos 150 metų jubiliejuje dominavo 18-oji laida

– Pameni, dėliodavom žodžius iš savo miestelio pavadinimo raidžių? Kavarskas, rasa, Rasa, Sara, kava, kakava, vakar, vasara, varsa, karka, ravas, svaras, karas, rask, kask, ar, va, kas, ras , kars, ars. Dar ir kitų kalbų žodžių sudėliodavom, – kalbėjo tarpusavyje moterys, prieš prasidedant Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos 150 metų jubiliejaus šventei.

Tiesą pasakius, plepėjo klasiokės ir prasidėjus šventei „Sveiki, sugrįžę namo!”. Jos – šiame renginyje dominavusios 18 laidos vienuoliktokės. Net kelis kartus jos minėjo, kad į šį – spalio 17-osios – įvykį atvažiavo 15 jų bendraklasių, o praėjusią 1970-ųjų abiturientams jubiliejinę vasarą mokyklon buvo susirinkę per 40 klasiokų.

– Mūsiškiai – ir tarp garbingiausių svečių, ir tarp choristų, – kalbėjo šios mokyklos buvusios mokinės.

Jos minėjo Kavarsko bažnyčios choro narį ir puikų klasiokų susitikimų organizatorių Algimantą Sudeikį.

– Jis – mūsų klasiokas, – sakė ir apie pirmoje eilėje sėdintį susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių.

– Ar gerai ministras mokėsi? – atsargiai teiravomės.

– Neeeblogai, – nutęsė atsakiusioji ir čia pat pridūrė: – bet štai ji, Vida Ungurytė, – geriau. Dabar mūsų Vida – farmacininkė. O ir visi čia mes nešpietni.

Išnešama pašventinta Kavarsko pagrindinės mokyklos vėliava.

Būtent tokie ir yra kavarskėnai, pilna bažnyčia pagerbę neseniai siūtą ir čia pašventintą mokyklos vėliavą, į jubiliejaus renginį susirinkę taip gausiai, jog mokyklos sporto salėn suneštų kėdžių visiems neužteko.

– Jėzau, nebepažįstu… – tarstelėjo viena iš 18-osios laidos.

– Ir aš. Jie –jau po mūsų, – pritarė jai klasės draugė, kai susirinkusiuosius pasveikinęs rajono meras Kęstutis Tubis diplomus teikė mokytojams Liudvikai Eitutienei, Kristinai Striukienei, Onai Buinevičienei ir Onai Kaunetienei.

O kai Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės pasirašytus Padėkos raštus teikė O.Buinevičienei, Sofijai Šleikuvienei, Elenai Sakavičienei, Janinai Sereičikienei, Stanislovui Algimantui Svirskui, Pranui Černauskui ir mokyklos direktorei Genei Leitienei, – 18-oji laida plojo delnais net pašūkčiodama.

Direktorės G.Leitienės nuo 1865 m. perpasakota mokyklos istorija atspindi ir visos šalies gyvenimą.

Kavarsko mokyklos direktorė Genė Leitienė

Rusiška mokykla po 1863-1864 m. sukilimo; trys skyriai, vienas mokytojas, 35 mokiniai; po 1904 m. lietuvių kalba Kavarsko mokykloje įvedama neskubant, tik 1911 m.; 1944-1947 m. progimnazija, vėliau – nepilna vidurinė, 1951 – vidurinė; tais pačiais metais išlydėti pirmosios abiturientų laidos 24 vaikinai ir merginos; 1966 m. pastatyti mokyklos priestatai – renginių ir sporto salės; 2014 m. mokykla tampa pagrindine, išsaugojusi ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos padalinio statusą.

Prieš 25 metus skaičiavusi apie 1200 mokinių Kavarsko mokykla jų beturi 188. Istorija tarsi grįžtų atgal…

Tik anksčiau – neįmanomas dalykas, kad savo aplinkoje mokykla talpintų ir miestelio biblioteką, ir vaikų darželį, skalbyklą, susitikimų ir konferencijų, aktyvaus poilsio sales, dušus socialinių šeimų nariams… Pernai mokykla tapo daugiafunkciu centru.

– Gyvenimas eina, ir nieko čia nepadarysi, – sakė direktorė.

Kitąmet mokyklą paliks 65-oji abiturientų laida.

Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas

Mažesnė ar didesnė, tačiau kiekviena mokykla vis tiek tampa antraisiais namais, o klasiokai – labai artimais giminaičiais. Taip kalbėjo Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas, pats šioje mokykloje nesimokęs, bet ją labai gerai pažįstantis ne tik kaip savivaldos atstovas, bet ir kaip buvęs tėvų komiteto narys: tai jo sūnų Deivido ir Kęstučio mokykla.

Sveikino mokyklos bendruomenę ir  inspektorė Lina Strazdienė, per 22 darbo metus tapusi mokiniams visai sava. Ir klebonas Norbertas Martinkus tarė žodį.

Anykščiuose mokyklą baigęs Seimo narys Sergejus Jovaiša prisiminė Kavarsko fizinio lavinimo mokytoją Haroldą Čegį, ir krepšininką, už Anykščius žaidusį kavarskėną Alvydą Rasimavičių, kartu su juo šalies moksleivių pirmenybėse pelnytą trečią vietą; nepamiršo ir „Žalgirio ” vartininko Raimondo Kalibato. Politikas iki šiol prisimena ir tas nelemtas krepšinio rungtynes, kurias Anykščiai prapylė Kavarskui…

Knisliukas ir Pūkuotukas teiravosi: „Ką geriausia dovanoti gimtadienio proga?” Į šį klausimą neblogai atsakė svečiai, visokių dovanų atnešę: seniūnas – gaublį, meras – 499 Eur čekį, ministras – iPadą, S.Jovaiša – du karališkus tortus, buvę mokiniai – knygų, paveikslų, nuotraukų…

Kavarsko mokyklos 18-oji laida

Už tai jiems dėkojo Kavarsko kultūros namų renginių organizatorės, šios mokyklos buvusios mokinės Aušros Blažienės vadovaujamas vokalinis ansamblis, Almanto Spundzevičiaus diriguojamas bažnyčios choras, S.A.Svirskio birbynių ansamblis, mokyklos dainorėliai, šokėjai ir etiudų vaidintojai.

Tarp jaunų mokytojų sėdėjo buvęs mokyklos direktorius Antanas Šleikus. Nėjo jis kalbėti, tik atsistojo iš vietos ir nusilenkė visiems. Kiekvienas –  mokytojas ir mokinys – galėtų papasakoti savą Kavarsko mokyklos istoriją. Net čia nesimokiusiems nuriedėjo ašara, kai A.Spundzevičiaus choras uždainavo Vlado Bagdono „Mano senai mokyklai”.

Anot renginio vedėjų Vilmos Kriaučiūnienės ir O.Buinevičienės, mokyklinis laikas skaičiuojamas kitaip: metai trunka devynis mėnesius, savaitė – penkias dienas, valanda – 45 minutes. Visa jubiliejaus šventė priminė mokyklinę dieną, jos dosnumo, kantrybės, sugrįžimų, kūno kultūros pamokas, paprastas ir ilgąsias pertraukas – priminė laiką, suskirstytą skambučiais.

O ant paradinių mokyklos laiptų susisiekimo ministras rikiavo klasiokus bendrai nuotraukai. Vis tiek truputį graudu, kad šiųmetinių abiturientų laukia tas pats likimas – išeiti.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_3.jpg” descr=”” title=”Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas (kairėje), susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius ir ilgametis Utenos  policijos komisariato policijos viršininkas Vladas Šalgunovas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_7.jpg” descr=”” title=”Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_15.jpg” descr=”” title=”Stanislovo Algimanto Svirskio (kairėje) birbynių ansamblis”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_21.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_22.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_24.jpg” descr=”” title=”Renginio vedėja Ona Buinevičienė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_25.jpg” descr=”” title=”Renginio vedėja Vilma Kriaučiūnienė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_26.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_27.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_28.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_29.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_30.jpg” descr=”” title=”Kavarsko pagrindinės mokyklos direktorė Genė Leitienė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_31.jpg” descr=”” title=”Buvęs Kavarsko mokyklos direktorius Antanas Šleikus”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_32.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_33.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_34.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_35.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_36.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_37.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_38.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_39.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_40.jpg” descr=”” title=”Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_41.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_42.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_43.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_44.jpg” descr=”” title=”Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_45.jpg” descr=”” title=”Bendruomenės inspektorė Lina Strazdienė ir klebonas Norbertas Martinkus”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_46.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_47.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_48.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_49.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_50.jpg” descr=”” title=”Almanto Spundzevičiaus diriguojamas bažnyčios choras”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_51.jpg” descr=”” title=”Almanto Spundzevičiaus diriguojamas bažnyčios choras”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_52.jpg” descr=”” title=”Kunigas Norbertas Martinkus”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_53.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_54.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_55.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_56.jpg” descr=”” title=”Seimo narys Sergejus Jovaiša”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_57.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_58.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_59.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_60.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_61.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_62.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_63.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_65.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_66.jpg” descr=”” title=”Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_67.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_68.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_69.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_70.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_71.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_72.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_73.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_74.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_75.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_76.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_77.jpg” descr=”” title=”Bendruomenės inspektorė Lina Strazdienė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_78.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_79.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_80.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_81.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_82.jpg” descr=”” title=”Stanislovo Algimanto Svirskio birbynių ansamblis”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_83.jpg” descr=”” title=”Kavarsko kultūros namų renginių organizatorė Aušra Blažienė „]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_84.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_85.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_86.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_87.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_88.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_89.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_90.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_91.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_92.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_93.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_94.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_95.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_96.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_97.jpg” descr=”” title=”Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_98.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_101.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_102.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_103.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_104.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_105.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_106.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015_kavarsko_mokykla_gimtadienis_150_107.jpg” descr=”” title=”Kavarsko mokyklos 18 laidos abiturientai”]
[/gallery_box]