Kas sukūrė paminklą kraštotyrininkui Juozui Petruliui?

 \

Į temainfo.lt kreipėsi vilnietis Albinas Čiurlys. Jis rašo:

„Siunčiu keletą kraštotyrininko, muziejininko Juozo Petrulio antkapinio paminklo nuotraukų. Nežinau, kas paminklo skulptūros autorius. Vidmantas Jankauskas padėti irgi negalėjo. Be to, gal Jums žinoma Juozo sūnėno p. A. Tamošiūno, gyvenančio Kupiškyje, adresas, telefonas? Paminkliukas padarytas labai kruopščiai, medinės detalės išsilaikę gana neblogai, bet metalinė saulutė ir jos tvirtinimas reikalingi remonto. Būsiu dėkingas už informaciją.“

A.Čiurlys kilęs iš Kupiškio rajono Kuosėnų kaimo. Jo žmona gimusi Rudikuose, tame nuostabiame  kaime, apie kurį visai neseniai išėjo istoriko, žurnalisto Vidmanto Jankausko parengta Juozo Petrulio knyga „Rudikų sodžius“.

„Juozas Petrulis yra mano mamos pusbrolis. Jie abu – iš Rudikų. Šeimos albume yra keletas jo dovanotų nuotraukų. Nežinau, kokiu būdu mama prikalbino Juozą tapti mano sesers krikšto tėvu, mat tuo metu jis dirbo Šiauliuose. Krikštynos vyko 1938 m. Kuosėnų kaime.
Juozas man yra antros eilės dėdė, todėl turiu šiokią tokią pareigą pasirūpinti jo antkapiniu paminkliuku”, – savo laiške rašo laiško autorius.

A.Čiurlys – inžinierius, sporto istorijos intelektualams žinomas sunkiosios atletikos meistras. Jo pasakojimas http://alba13-alba.blogspot.com/2012/09/37-klasiokas-albinas-ciurlys.html – nedidelė, bet svarbi ir Kupiškio istorijos dalelė.

Jei atsirastų žmogus, galintis savo informacija padėti Vilniaus kupiškėnui A.Čiurliui, prašome parašyti jam laišką a.ciurlys@gmail.com.

temainfo.lt
Albino Čiurlio nuotraukos