Kas pelnys garbę vadintis Europos kultūros sostine?

Birželio 20–21 dienomis Kultūros ministerijoje šeši miestai – Anykščiai, Jonava, Kaunas, Klaipėda, Plungė ir Rokiškis – rungiasi dėl teisės 2022 m. vadintis Europos kultūros sostine. Šiomis dienomis vyksta išankstinė atranka – svarstomos pateiktos paraiškos.

Šiandien savo projektą teikia Rokiškio rajono savivaldybė: teikime planuoja dalyvauti pats rajono meras Antanas Vagonis.

Kovoti dėl Europos kultūros sostinės garbės rokiškėnai telkė Aukštaitijos regioną. Su Rokiškio vėliava Europos kultūros sostinės vardo sieks Utena, Molėtai, Biržai, Pasvalys, Zarasai ir Panevėžio rajonas. Rokiškėnų europinė vizija – Aukštaitijos dvarai.

Dar anos kadencijos idėją gali sužlugdyti šiuo metu Rokiškio kultūros centre vykstančios nekultūringos intrigos, prasidėjusios A.Vagoniui sėdus į mero kėdę. Kultūros centrą jau paliko 12 žmonių, dėl grėsmės sunaikinti tremtinių chorą „Vėtrungė” ir folkloro ansamblį „Gastauta” meras bei Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius aiškinasi Prezidentei ir kitiems šalies vadovams.

Dėl vyraujančio nekonkretumo rokiškėnų projekte atsisakė dalyvauti Kupiškis. Anot šio rajono mero Dainiaus Bardausko, rokiškėnai nepateikė jokių sąmatų ar bent apytikrių skaičiavimų, kiek Kupiškiui kainuotų dalyvavimas minėtame projekte. Į Kupiškį atvažiavę P.Blaževičius ir Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas Druskinas aiškino, jog kupiškėnams reikės suorganizuoti ekskursijų, gal suteikti nakvynę delegacijoms ir jas  pamaitinti, o tai labai didintų Kupiškio žinomumą.

– Rokiškėnai nepateikė jokių skaičiavimų, o tai, ką išgirdome, nesukėlė tikrumo, – temainfo.lt sakė meras D.Bardauskas.

Kupiškio rajono vadovą D.Bardauską neeiliniame Rokiškio rajono tarybos posėdyje kritikavo P.Blaževičius, situacijos nuotaikas pavadinęs arogantiškomis.

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys patvirtino, kad piniginis aspektas nebuvo neapžvelgtas, tačiau įgyvendinant Europos kultūros sostinės projektą būtų sudėti svertai, kaip kontroliuoti finansus.
– Pats principas jungtis yra labai puikus. Tai stiprintų ne tik didžiųjų šalies miestų, bet ir regionų pozicijas, – sakė Molėtų rajono meras.

Pirmąją atrankos dieną savo projektą pateikė Anykščių miestas.

„Komanda, kurią sudarė atstovai ne tik iš Anykščių rajono, bet ir partnerio – Seinų miesto, kompetentingai komisijai pateikė kalbančio miesto idėją, kuri, sėkmės atveju, Lietuvos ir visos Europos gyventojus sutelktų ties kultūrinio raštingumo stiprinimu. Anykščiai imtųsi misijos atgaivinti žodžio kultūros ir kalbos reiškinius, skatinti naujos žodžio kultūros kūrėjų atsiradimą bei įsitvirtinimą,” – rašoma Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje.

Miestų kandidatų paraiškas vertina ES institucijų – Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir Regionų komiteto – paskirta 10 narių ekspertų grupė. Ji, aptarusi kiekvieno miesto privalumus, susitars dėl galutinio miestų kandidatų sąrašo, kuris bus paskelbtas birželio 21 d. 18.30 val. Kultūros ministerijoje.

 

Rita Briedienė