Kas gi tokie Aurimui Martinkai rengia interpeliaciją?

Kupiškio rajono vicemeras Aurimas Martinka

Lapkričio 6 d. paskambino Kupiškio kultūros centro režisierė, rajono tarybos narė Vilija Morkūnaitė ir pranešė: iš darbo išlydimas Centro dailininkas Antanas Kalvelis.

– Tai įvykis ta pačia tavo rašinių tema, – pasakė V.Morkūnaitė.

Nieko jos neklausinėjau: kokia tema, kokių rašinių… Ir tik todėl, kad kažkokiu būdu nesukelčiau šios Kultūros centro darbuotojos isterijos. Teatrališkai ištobulintas, stiprus ir gniuždantis gali būti jos puolimas. V.Morkūnaitę neįtikėtinai stipriai gali sunervinti vien tai, kad tu viena ranka atsirėmei į stalą. Net ne į jos. Jai nieko nereiškia riktelti:

– Čiuožk!

O tada išskėtusi į šonus alkūnes, iššiepusi veidą užgula krūtine stalą – demonstruoja, koks didelis blogis yra atsiremti į stalą. Kiek tokių ir panašių atvejų buvę?

Nuėjau į A.Kalvelio išleistuves. Pačios V.Morkūnaitės jose nebuvo. Parašiau apie tai, kad iš darbo išeina 17 m. čia dirbęs žmogus. Beje, išeina savo noru. Kodėl kažkam reikėjo to rašinio? Ar tik ne tam, kad paskui kaišioti jį visiems panosin: koks geras žmogus paliko Kultūros centrą?

Klausiau A.Kalvelio:

– Aš su savimi išsineši bent kiek pagiežos?

Jis sakė – jokios pagiežos; kol kojos eis, jis čia sugrįšiąs aplankyti bendradarbių.

Tiesa, A.Kalvelis neprasitarė dešimt metų neatostogavęs. Jonas Jarutis tuo metu rajonui vadovavo. Tiek anuometinei valdžiai ir terūpėjo, kas vyksta Kultūros centre. Dabartiniai rajono vadovai (vicemeras Aurimas Martinka – irgi) turės ieškoti lėšų A.Kalveliui išmokėti atostoginius už dešimt metų.

V.Morkūnaitė žinojo, kad kolegai nepadidintas atlyginimas, kai jis buvo didinamas visiems šalies kultūros darbuotojams. Laikinai, bet centrui vadovavo ir ji. Net dalyvavo konkurse Kupiškio kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Jos vizijose neužsiminta apie tai, kad tapusi vadove kompensuos A.Kalveliui padarytą skriaudą. Be to, ji – rajono Tarybos narė: ko gi nuo balandžio tylėti apie skriaudžiamą žmogų? Juk viešai deklaruota: dėl žmonių gerovės, o ne sumaištį kelti į valdžią einam!

Po Kupiškio valstietiško šeimininkavimo dabartinė valdžia senąsias mėšlides dar liuobs ilgai, temps čiužinius iš Kupiškio jaunimo centro. Dar bus visokių nesklandumų. Normalus arba patyręs politikas tai supranta.

Kupiškio rajono tarybos nariai Valentinas Beinoris ir Vilija Morkūnaitė

Viena iš priežasčių interpeliacijai, kurią pasirašė rajono tarybos nariai Vilija Morkūnaitė, Zigmas Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, Modestas Puišė, gaila ir Valentinas Beinoris – A.Kalveliui neįteikta kultūros ministro Šarūno Biručio padėka. O kas nusprendė, kad ji turėjo būti įteikta Palėvenėje? Ministro padėka buvo išrašyta Kupiškio kultūros centro direktorės J.Janušonienės teikimu ir režisierės Nijolės Ratkienės projekto „Palėvenės vasara” intencija. Projektas tebesitęsia, baigiamajame jo renginyje prieš Naujuosius metus ir planuota apdovanoti dailininką. Jis išėjo iš darbo. Padėka įteikta anksčiau. Kam čia padaryta skriauda?

Tiesa, minėtas renginys nukeltas į 2016-ųjų sausio pradžią, nes gruodžio 29 d. Kultūros centro salę užims intriguojantis muzikinis spektaklis „Gražuolė ir pabaisa”, žiūrovus kviesiantis net į tris koncertus – 17, 18 ir 21 val. Ir tai yra dar viena priežastis penkių pirštų kombinacijai?

Kažkaip net nemokšiškai prieš tą renginį bandoma nuteikti rajono Tarybą ir visuomenę. Girdi, senųjų metų palydų Rokiškis atsisakė dėl to, kad jis buvo per brangus. Ložės lūžo, o renginio atsisakė. Tokiame priekaište tik logikos ir netrūksta. Rokiškio kultūros centrui senųjų palydos atsipirkdavo ir dar trigubai tiek uždirbdavo.

Tik, va, „Lingaudala” dar neišgirta kaip ypač ir labiausiai taupus festivalis. Kiek tūkstančių eurų jis viršijo projektinę sąmatą? Dešim? Kiek iš viso kainavo? Dvidešimt? Protu nesuvokiama…

Milžinų pėdoms prie piliakalnio iškasti buvo samdoma technika, nuimamas dirvožemis, pilamas kitas. Kokius performansus kas nors čia matė? Kiek kainavo Atodusių tilto per Kupą instaliacijos? Kokio dydžio honorarą automobilių parade gavo viena mašinėlė? Apie šių išlaidų mastus reikia kalbėti. O gal tai – valstybinė paslaptis? Taip „interpeliantai” vertina spektaklį „Gražuolė ir pabaisa”. Belieka spėlioti, kuris – bent vienas! – iš penkių bendravo su Rokiškio režisierėmis…

O dabar jau pulkim į kojas valstiečiams.

Vis labiau darosi aišku, kodėl buvo sudaryta būtent tokia – konservatorių ir socialdemokratų – Kupiškio rajono tarybos koalicija.

Kviečiame polemikai.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos