Karinės pratybos – Laičiuose, Naiviuose ir Šimonyse

 

Kovo 18-19 dienomis Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504 Lengvosios pėstininkų kuopos kariai Kupiškio rajone vykdė pratybas: buvo imituojamas civilių pasipriešinimas priešiškai nusiteikusioms ginkluotoms pajėgoms.

Laičiuose, Naiviuose ir Šimonyse karių ir Lietuvos šaulių sąjungos pagalba buvo rengiami mitingai prieš priešiškas pajėgas, kalbėta su gyventojais apie KASP šiuo metu vykdomas veiklas, aptariamos karių bendradarbiavimo su civiliais aktualijos, apžvelgti ateities planai; buvo rodomi patriotizmą skatinantys filmai, gaminami plakatai.

Pasipriešinimo dalyviai buvo priimti ir apgyvendinti miestelių kultūros namuose.

Šimonių miestelyje su gyventojais bendravusi vyresnioji eilinė Erika Indrašienė džiaugėsi šiltu bendruomenės nario Gintauto Bernatonio priėmimu. Kultūros namuose buvo suteiktos puikios sąlygos ne tik bendradarbiauti su Šimonių bendruomenės nariais, bet ir vykdyti paskirtas užduotis. Neplanuotai į pratybas buvo įtraukti Panevėžio apskrities VPK patruliuojantys pareigūnai: jie kontroliavo transporto judėjimą ir saugojo mitingo dalyvius.

Seržantė Regina Kavoliūnaitė, paprašyta įvertinti Laičių gyventojų ir karių bendrą darbą, išskyrė vietinės bendruomenės vieningumą, jaunimo entuziazmą, jų norą dalyvauti užduočių vykdyme.

– Parodytas gyventojų susidomėjimas, jiems rūpimi klausimai tik rodo, kad visuomenė domisi  karių savanorių veikla, nėra atsiribojusi nuo šių dienų situacijos ir mus visokeriopai remia, – sakė ji.

Besibaigiant pratyboms buvo surengtas kuopos vado ir skyrių vadų pasitarimas. Prieita prie išvados: norint į karinių užduočių vykdymą pritraukti daugiau civilių, reikia jiems patiekti tikslią išankstinę informaciją ir nuosekliai su jais bendrauti.

 

Eglė Šiaučiulytė

Autorės nuotraukos