Karinės pratybos: Kupiškyje buvo suformuota Krymo situacija

Birželio 9–10 dienomis Kupiškyje vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504 lengvosios pėstininkų kuopos karių pratybos.

Gyventojai iš anksto buvo įspėti: gali aidėti šūviai, judės karinė technika. Vis dėlto kai sekmadienį apie 2 val. nuaidėjo serija šūvių, ne iškart susigaudei, kas vyksta. Tai nepriminė fejerverkų, nors iš pradžių ir buvo mintis, kad Uošvės liežuvyje vyksta kokia nors šventė. Antra šūvių serija jau nebeleido abejoti, kad tą keistą, vis neatpažįstamą garsą kažkas skleidžia visai čia pat, Kraštiečių mikrorajone.

Kai Antano Purėno gatvėje ėmė bruzdėti kareiviai, atburzgė sunkvežimis, nesublizgo šviesomis namai, tačiau, ko gero, daugelis lipo iš lovos ir ėjo prie lango domėtis.

– Kokį velnią ten darot? – vyrišku balsu riktelėjo kažkuris langas.

– Stot! Kas eina? – atstatęs automatą iš tamsos išniro kareivis.

Jei to paties jis būtų paklausęs rusiškai, gal ir fotoaparatas būtų iškritęs iš rankų…

Atskubėjo kuopos vadas kapitonas Borisas Gembickis, jis trumpai nupasakojo situaciją.

Tai didžiųjų šiuo metu Lietuvoje vykstančių pratybų dalis, pasirengimas spalio mėnesį pagal panašų scenarijų vyksiančioms pratyboms. Kupiškio pėstininkų kuopos karių tikslas – išsilaikyti okupuotoje teritorijos, kol atvyks sąjungininkų pastiprinimas.

Beržų ir Slavinčiškio gatvėse buvo pastatyti kontrolės postai, trikdomas priešas, daromi gyvosios jėgos ir šarvuotos technikos nuostoliai, užpultas priešo karinis objektas, naktį neutralizuoti priešo patruliai, o sekmadienį ryte buvo įvykdyta baudžiamoji akcija – šturmuotas komendantūros pastatas. Vėl šūvių pliūpsniai, neįprastas vaizdas: Technikos ir Slavinčiškio pakelėse sustatyti ženklai, ribojantys greitį iki 30 km per valandą, pakelėse sugulę ginkluoti kareiviai: paimtas komendantūros pastatas, kuriame kažkada buvo planuota įrengti Kupiškio gaisrinę.

Pratybos be pertraukos vyko 28 val., jose dalyvavo 48 Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504 lengvosios pėstininkų kuopos kariai. Kupiškyje buvo imituota Krymo situacija: įsiveržė jėgos, neaišku, kas ko nori, Vyriausybė dar nepasidavusi – būtina išlaukti.

– Krašto apsaugos kariams šiek tiek trūksta individualių įgūdžių. Jie į tarnybą ateina kas 20 dienų: super karį parengti sunku. Pratybų metu jie buvo ginkluoti vokiškais G-36 automatais, tik šaudė imitaciniais šoviniais. Pratybose buvo naudojamas penkiatonis sunkvežimis – jį vieną ir teturime, – sakė vadas.

Neapsieita be incidento: du girti vyrai pristojo prie karių ir ėmė kaulyti ginklų. Iš pradžių pėstininkai jiems draugiškai sakė: čia vyksta pratybos. Bet girtuokliai įžūlėjo, kol tapo agresyvūs. Kariai policijos nekvietė, tik nuvaikė girtus vyrus imitaciniais šūviais.

Pratybos buvo surengtos ir Rokiškio rajone: užduotis kariai vykdė Bajorų, Čeičių, Plunksnočių, Apūniškio, Ilgalaukio miškuose.

 

Rita Briedienė

Adelijos Varnaitės ir Pauliaus Briedžio nuotraukos

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/1_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/3_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/4_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/5_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/6_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/7_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/8_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/9_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/10_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/11_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/12_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/13_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/14_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/15_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/16_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/17_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/18_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/19_armije_ti.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]