Kariai visuomenę kviečia dalyvauti pratybose

Pratybos „Stiprus aukštaitis 2017“

Rugsėjo 29-spalio 1 dienomis Rokiškio, Kupiškio ir Anykščių rajonuose vyks ataskaitinės pratybos „Stiprus aukštaitis 2017“. Šiose, kasmet reguliariai vykstančiose pratybose, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė vertintojams demonstruos per metus papildytas žinias bei įgūdžius. Tai puiki proga stiprinti karių ir rajono visuomenės bendrystę. Mūsų rajono žmonės kviečiami talkinti juos ginantiems kariams.

Visuomenės pagalba mūsų krašto saugumui ir gynybai yra labai reikšminga. Kokia ji? Daugelyje susitikimų su rajono žmonėmis mūsų kariai nuolat pabrėžia: „Jūs esate mūsų akys ir ausys. Niekas geriau už jus nepažįsta savo gatvės, savo miesto ar kaimo žmonių. Pastebėjote įtartinus, nematytus žmones, keistą techniką ar veiklą – informuokite, praneškite policijai, rajono savivaldybei, kuopos ar rinktinės vadovybei, pažįstamiems kariams savanoriams. Svarbu, kad institucijas ir karius pasiektų savalaikė informacija. Nieko baisaus, jei savus palaikysite svetimais: mūsų tarnybos atskirs savuosius nuo tikrų piktavalių. Jeigu šalyje būtų bandoma sukelti krizę, informacija galimai padėtų išvengti teroristinio išpuolio ar kitokio prieš gyventojus ar mūsų institucijas nukreipto veiksmo, padėties destabilizavimo. Infiltruotos priešo pajėgos ar jų parankiniai gali imtis įvairiausios kenkėjiškos veiklos diskredituoti vietines institucijas, policiją, savivaldą ar karius. Būtent todėl sudėtingesniais laikotarpiais gyventojų pastabumas, budrumas ir vienybė yra ypatingai svarbūs.”

 

Apygardos 5-oji rinktinė: „Esame jūsų gynėjai”

Kas tarnauja Vyčio apygardos 5-ojoje rinktinėje? Šios rinktinės kariai savanoriai yra Aukštaitijos regiono kariai, tarnybą derinantys su darbu ar mokslu, ir kraštiečiai, kilę iš šio regiono, studijuojantys ar dirbantys didmiesčiuose. Esame pirmieji, kurie besąlygiškai eisime kiekvieno jūsų ginti.

Kariai savanoriai, skirtingai nei kiti Lietuvos Kariuomenės padaliniai, naudoja mažų būrių taktiką: susiburia, atlieka jiems paskirtą užduotį ir išnyksta be pėdsakų laukti tolesnių nurodymų. Kuo efektyvesnei jūsų gynybai dauguma pratybų ir mokymų vykdoma tame pačiame rajone, iš kurio kilę ir kuriame tarnauja kariai savanoriai. Daugybę metų mokomasi detaliai pažinti kiekvieną gatvę, miestelį, mišką ar taką. Kariams labai svarbus Jūsų, rajono žmonių, palaikymas. Kaip sakė vienas žymiausių laisvės kovotojų Juozas Lukša-Daumantas, „Bėda – ne priešuose, o tame, kad neturi draugų.“

Kariai draugų turi: tikimės, kad mūsų draugas yra kiekvienas šios šalies pilietis. Kaip rodo daugelio valstybių, sėkmingai atgrasinusių ar net nugalėjusių agresorius, pasipriešinimo praktika, efektyvus atgrasymas ir gynyba būna tik tuomet, kai už vieno kovotojo nugaros stovi bent dešimt pagalbininkų, talkinančių kariams. Jiems galima padėti daugybe skirtingų būdų.

 

Kaip atskirti savą nuo svetimo? 

Vienas svarbiausių pagalbos būdų – savalaikis informacijos teikimas. Jei matote svetimus įtartinus žmones ar veiklą, netylėkite, praneškite. Jei tokie ko nors reikalaus iš jūsų, stenkitės nebendrauti su jais, nevykdyti jų nurodymų.

Kaip atskirti savą nuo svetimo? Lietuvos kariai dėvi standartines specialaus rašto Lietuvos kariuomenės uniformas su skiriamaisiais ženklais: ant dešiniojo peties – trispalvė vėliavėlė, ant kairiojo – Krašto apsaugos savanorių pajėgų (trys ąžuolo lapai ir du sukryžiuoti kalavijai; žiūrėti nuotraukoje) ar kito Lietuvos kariuomenės dalinio ženklas. Ant krūtinės yra antsiuvas, nurodantis kario laipsnį. Jei asmuo su ginklu vilki uniformą be skiriamųjų ženklų, toks gali būti palaikytas ir karo nusikaltėliu. Pamatėte ginkluotą asmenį ar jų grupę – informuokite. Jei matote, kad gatve, keliu ar kur kitur važinėja ar stovi įtartina technika, praneškite. Svarbu tą padaryti kuo greičiau. Nebijokite apsirikti – kariuomenė žino, kur išdėstyti ir kaip veikia jos kariai.

 

Padėti – daugybė būdų

Padėti kariams yra ir daugiau būdų. Nenustebkite, jei Savivaldybė paragins kariams padėti paskolinant, pavyzdžiui, statybinių medžiagų, technikos ar transporto. Juk perkasti kelią, pastatyti užtvarą ar barikadą rankomis, laužtuvais ir kastuvais užtruks gerokai ilgiau, nei iš gyventojų pasiskolinta technika. Yra numatytos procedūros, kaip gyventojams atlyginti, jei kritiniu atveju tam tikra technika būtų pasiskolinta Kariuomenės reikmėms. Atmintyje dar neišblėso prisiminimai iš 1991-ųjų Sausio įvykių prie Seimo, kai visa tauta per kelias dienas be raginimų susitelkė, pasistatė barikadas ir įtvirtinimus, vieni kitus rėmė.

Skambės keistai, bet padėti galima ir krauju. Kariai yra pasiruošę mus gindami paaukoti savo gyvybes, o iš gyventojų tam tikrais laikotarpiais gali būti paprašyta ligoninėms paaukoti kraujo mūsų visų gyvybėms gelbėti.

Būtent pratybų „Stiprus aukštaitis 2017“ metu, šį sekmadienį, Nacionalinis kraujo centras, koordinuojantis su Anykščių savivaldybe, organizuos Kraujo donorystės akciją: lyg tyčia, nors gyvename taikos sąlygomis, dabar kraujo trūksta Lietuvos ligoninėse.

Kita svarbi pagalba – padėti kariams atnaujinti jų maisto ir vandens atsargas. Leiskite kariams pripildyti gertuves jūsų šulinio vandeniu, pagal galimybes pasiūlykite arbatos ar sumuštinį. Neatsisakykite priglausti sužeistųjų ar laikinai paslėpti karių. Tam tikru momentu net padrąsinantis ar padėkos žodis yra pakankama parama.

O gal ir patys prisijungsite prie mūsų ar šaulių – savo šalies gynėjų? Juk ginti savo šalį – kiekvieno jos piliečio teisė ir pareiga, įtvirtinta mūsų šalies Konstitucijoje.

 

Kodėl mums svarbu ginti savo šalį?

Tai mūsų namai, mūsų šeimos, mūsų gyvenimai, mūsų saugumas ir mūsų ateitis. Tai yra visų mūsų bendras reikalas. Šalyje kilus krizei ar konfliktui nelaimė paliestų mus visus: nebūtų tokių, kurie galėtų neramumus pralaukti „ant atsarginių suolelio“ nepraradę namų, artimųjų ar stabilumo. Jei būsime nevieningi, silpni, apatiški, tapsime lengvesniu ir patrauklesniu taikiniu agresoriui. Kai kieme siautėja chuliganas, niekas nesėdi sudėjęs rankų: kol atvažiuoja policija, dažnai pasitaiko, kad jį jau būna sulaikę vieningi kaimynai, – tai neleidžia nusikaltėliams įsigalėti ir jaustis nebaudžiamais. Geriau būkime ne stručiais, kurie nuo grėsmės galvas sukiša į smėlį, bet ežiukais, galinčiais apsisaugoti ir nuo didžiausių plėšrūnų. Krašto apsauga veikia pastaruoju principu.

Kol priešas matys, kad valstybę gina ne tik kariai, bet, pagal išgales, ir kiekvienas pilietis, tol per mūsų tvorą lipti nemėgins. Tai geriausiai įrodo Šveicarijos, Izraelio ar Suomijos pavyzdžiai. Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir visuomenės atsparumas gal dar ir nepasiekė šių valstybių lygio, bet mums labai padeda tai, kad už savo nugarų turime NATO sąjungininkus. Tačiau sąjungininkų garantijos vieni kitiems irgi nebūna veltui. Sąjungininkai taip pat nori matyti, kad pažeidžiamos šalys ne tik prašo sąjungininkų paramos, bet ir pačios rūpinasi savo saugumu ir atsparumu. Beje, NATO sąjungininkai tikisi, kad konflikto atveju vietinės pajėgos ir jų rėmėjai priešo stabdymą ir pasipriešinimą tęs iki pagrindinių sąjungininkų pajėgų atėjimo, o šioms atėjus ginkluotą pasipriešinimą nutrauks, kad būtų išvengta aukų dėl „draugiškos ugnies“.

Visuomenės aktyvaus bendradarbiavimo, savitarpio supratimo ar abipusės pagalbos kariai tikisi ne tik šių pratybų metu, bet ir ateityje.

 

Nerijus Kralikas

Krašto apsaugos savanorių pajėgųVyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos jaunesnysis eilinis

 

Naudinga informacija pratybų metu:

– pamatę įtartiną veiklą gyventojai kviečiami pranešti tel. (8-628) 41200, arba žinute Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Facebooko paskyroje @KASP5R;

– gyventojus raginame užregistruoti siūlomą paramą (ji realybėje panaudota nebus):

Anykščių rajono savivaldybės telefonu (8-610) 10 329, arba žinute Anykščių savivaldybės Facebooko paskyroje;

Rokiškio rajono savivaldybės telefonu (8-698) 70128;

– Sekite informaciją @KASP5R.