Karantinas tęsiamas iki balandžio 13 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, nusprendė pratęsti karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos. Viešose vietose rekomenduojama būti tik su burną ir nosį dengiančiomis apsauginėmis priemonėmis, patikslinta parkų ir atvirų erdvių lankymo bei apsipirkimo prekybos vietose tvarka. 

Gyventojams viešose vietose rekomenduojama būti su apsauginėmis veido kaukėmis, respiratoriais, arba kitomis nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis, išskyrus vairuojant motorines transporto priemones. 

Parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose prašoma lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis (išskyrus tos pačios šeimos narius), laikytis saugaus kontakto (didesnio nei 2 metrų atstumo ir trumpesnio nei 15 minučių kontakto), higienos reikalavimų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija nerekomenduoja leisti vaikų žaisti žaidimų aikštelėse, naudotis lauko treniruokliais. Miesto teritorijoje yra apribotas patekimas į vaikų žaidimų ir lauko treniruoklių aikšteles. Tokių apribojimų imtasi siekiant valdyti grėsmes dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo. Yra vykdoma lauko viešųjų erdvių dezinfekcija.

Prekybos ir paslaugų vietose galės lankytis tik vienas šeimos narys, o pačios prekybos vietos, atsižvelgdamos į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus, tiek darbuotojams, tiek klientams turės užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis.

Dezinfekuokime daugiabučių laiptines ir kitas bendrojo naudojimo patalpas drėgnuoju būdu, periodiškai dezinfekuokime dažniausiai liečiamas vietas: durų rankenas, turėklus, telefonspynių mygtukus, turėklus. Tai raginami daryti ir daugiabučių gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai.


UGDYMAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad pasibaigus mokinių atostogoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 264 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pratęsus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 m. balandžio 13 d. 24.00 val., nuo 2020 m. kovo 30 d. visos Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras organizuos vaikų / mokinių ugdymo procesą nuotoliniu būdu.  Išsamesnę informaciją ugdytinių tėvams, kitiems teisėtiems jų atstovams teikia Savivaldybės ugdymo įstaigos.

Gyventojų konsultavimas 24 val. per parą – Raimonda Simanavičiūtė, tel. 8 627 71337


INFORMACIJA IZOLIACIJOS (SAVIIZOLIACIJOS) KLAUSIMAIS

Informacijos teikimo koordinatorius izoliacijos (saviizoliacijos) patalpų, transportavimo, maisto ir būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo ir užtikrinimo bei kitais aktualiais klausimais

Raimonda Simanavičiūtė, 8 627 71337, raimonda.simanaviciute@kupiskis.lt.

Asmenų transportavimas, izoliuotų Savivaldybės patalpose maitinimas, apgyvendinimas, patalpų aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis

Erminijus Stankus, tel. 8 610 29667, erminijus.stankus@kupiskis.lt.


SOCIALINĖS PAGALBOS KOORDINATORIUS

Vaikų ir žmonių su negalia priežiūra išimtinais atvejais įstaigoje, jei to neįmanoma įgyvendinti pagal poreikį namuose, izoliuotų asmenų aprūpinimas maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis

Kupiškio socialinių paslaugų centras, Lina Buitvydaitė, tel. 8 686 38099, pcentras@gmail.com.

Kristina Narbutienė, tel. 8 688 86041, 8 611 26068, el. p.  kristina.integraliospaslaugos@gmail.com,  


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIOS INFORMACIJA

Siekiant stabdyti COVID-19 plitimo grėsmę, asmenys į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastatą nėra įleidžiami. Savivaldybės administracija gyventojus aptarnauja tik NUOTOLINIU BŪDU – telefonu, el. paštu ir internetu. Dokumentus galite palikti specialioje pašto dėžėje prie Savivaldybės pastato vidinių durų arba siųsti adresu: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis.

Informacija teikiama telefonu: (8 459) 35 500.

Prašome kreiptis el. paštu: savivaldybe@kupiskis.lt arba užsisakyti elektronines  paslaugas.


AKTUALŪS SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Pirminės teisinės pagalbos klausimais – (8 459) 35 527, 8 668 69167

Civilinės būklės įrašų registravimo klausimais – (8 459) 35 514, 8 683 78901

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais  –  (8 459) 35 514

Viešosios tvarkos užtikrinimo klausimais – (8 459) 35 506, 8 615 91847, 8 694 86912

Infrastruktūros klausimais (keliai, statyba) – (8 459) 35 507, 8 686 72986

Teritorijų planavimo klausimais –  8 617 59332, 8 614 51662

Adresų suteikimo, topografinių ir kontrolinių geodezinių nuotraukų derinimo klausimais  – 8 655 96676

Medžių kirtimo ir genėjimo klausimais – 8 682 56443

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais – 8 683 52162

Asbesto turinčių gaminių  ataskaitų registravimo klausimais –  8 622 12450

Švietimo klausimais – (8 459) 35 505, 8 610 36673

Sporto ir kultūros klausimais – (8 459) 35 610, 8 68755865

Paveldosaugos klausimais – (8 459) 35 536, 8 61395436

Paramos žemės ūkiui klausimais – (8 459) 35 491, 8 618 50744

Melioracijos klausimais – 8 612 26164

Žemės ūkio technikos registracijos ir techninės apžiūros klausimais – 8 620 24527

Socialinės paramos klausimais – (8 459) 35 490, (8 459) 35 499; 8 611 50642 

Socialinių paslaugų klausimais  – (8 459) 51 731

Seniūnijų socialiniai darbuotojai (socialinės paramos klausimais):

Kupiškio seniūnijoje tel. 8 618 88357

Alizavos seniūnijoje tel. 8 618 88294

Noriūnų seniūnijoje tel. 8 618 88434

Skapiškio seniūnijoje tel. 8 618 88547

Subačiaus seniūnijoje tel. 8 618 88964

Šimonių seniūnijoje tel. 8 618 88969


SENIŪNIJŲ SENIŪNAI

Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė, 8 682 18334,

Kupiškio seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, 8 698 00743

Noriūnų seniūnijos seniūnė Ingrida Varnytė, 8 617 40201

Skapiškio seniūnijos seniūnas Ričardas Kiaulėnas, 8 610 11650

Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė, 8 694 55996

Šimonių seniūnijos seniūnas Gintautas Černius, 8 686 48 068

Visi kontaktai skelbiami www.kupiskis.lt

Sekite naujienas www.kupiskis.ltwww.koronastop.lthttp://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas


Kupiškio rajono savivaldybės inf.

Užsk. nr. A20-10