Kanopinio žvėries žarnos po egle – nebūtinai brakonieriaus darbas

Apie žarnas – tik departamentas

– Miškelyje, netoli Kupiškio, pasukus tuoj už viaduko, rastos išmėsinėto stambaus raguočio – elnio ar briedžio – žarnos. Buvau pasamdytas varovu ir girdėjau medžiotojus kalbant: „Tai brakonierių darbas“, – pasakojo temainfo.lt paskambinęs vyras.
Gyvosios gamtos apsaugos inspektorius Gytautas Stukas sakė žino apie šias žarnas, bet kalbėti spaudai jis neturi teisės, neįpareigotas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos: apie žarnas gali papasakoti departamento atstovas spaudai.
Ne dėl gaidžio, o dėl girių karaliaus, bet vis dėlto tik dėl žarnų nepatogu gaišinti departamentą, tad bandėme sužinoti iš pačių medžiotojų, ar žarnos – brakonieriaus darbas.


Ne visada brakonieriai kalti

Bent kelių medžioklės būrelių ir klubų, kurių plotai driekiasi nuo Kupiškio viaduko iki pat Rokiškio rajono, vadovai neigė ką nors girdėję apie žarnas. Kaip temainfo.lt sakė ilgametė medžiotoja Vida Kaupienė, medžiotojams nebėra draudžiama išmesti miške sumedžioto žolėdžio gyvūno, išskyrus šerną, žarnų: jomis dar pasimaitina kiti miško gyventojai, bet medžiotojams dar nedrąsu pripažinti palikus neužkastus miško gyventojų vidurius…
– Stirnų ar paliegusį briedį, elnią sudrasko ir vilkai. Kartais matai varnų tuntą: jau žinok, guli vilkų papjautas gyvūnas. Praėjusiais metais Kupiškio rajono teritorijoje trys stambūs kanopiniai žuvo po traukinio ratais, – apie niekuo dėtus brakonierius pasakojo V. Kaupienė.


Briedis sumedžiotas teisėtai

Kaip temainfo.lt sakė Aplinkos apsaugos departamento atstovė spaudai Ieva Krikštopaitytė, briedžio žarnos buvo paliktos Kupiškio rajono „Vaduvos“ medžioklės plotų vienete, o laukinis gyvūnas sumedžiotas teisėtai.
„Pasikeitus Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams, kurių numato laikytis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 24.13. p., šiek tiek keitėsi sumedžiotų elninių gyvūnų ir paukščių dorojimo taisyklės. Jose numatyta naujovė, kad elninių gyvūnų vidaus organus, laikantis etikos ir estetikos, galima palikti sumedžiojimo vietoje, o lupimo aikštelėje ar patalpoje užbaigti pirminį žvėries išdorojimą bei atliekas sumesti į atliekų duobę“, – rašo atstovė spaudai.Atstovės pateiktais duomenimis, per 2019–2020 metų medžioklės sezoną Kupiškio rajone leista sumedžioti 79 briedžius ir 295 tauriuosius elnius. „Vaduvos“ medžiotojų klubui – atitinkamai – 3 ir 20.


temainfo.lt