Kandidatas į Seimą sūrius dalina kitų rankomis

Ėmė patikti Kupiškio bendruomenės

Liepos 16 d. Biržų rajono tarybos narys, Kirdonių bendruomenės pirmininkas, Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje nuo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatuojantis į Lietuvos Seimą Audrys Šimas dalyvavo Kupiškio rajono Puponių kaimo šventėje: rašytojo Juozo Baltušio vaikystės kaimas šventė bendruomenės 15-ąjį gimtadienį.

Žinia apie tai, kad oficialios rinkimų kampanijos metu Kirdonių ir Puponių bendruomenės pasirašė bendradarbiavimo sutartį, nė kiek nekėlė abejonių, jog tai – politinis triukas: mat Puponių kaimas patenka į Biržų-Kupiškio apygardos teritoriją. Tokios draugystės – geras būdas susipažinti, patikti ir įtikti. Be to, nuo 2009 m. Kirdonių bendruomenei vadovaujantis A.Šimas iki 2016-ųjų nebuvo sudaręs sutarties su jokia Kupiškio rajono bendruomene. Dabar nė pats nebesusiskaičiuoja, kiek tų sutarčių su kupiškėnais pasirašyta.

 
Į kitą pusę ryšių nemezga

– Didžiulė Žolinės šventė vyks Šimonyse. Ar neketinate su šimoniečiais pasirašyti bendradarbiavimo sutarties? – klausėme A.Šimo.

Ne, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas tokių ketinimų neturi, nes šiame miestelyje, anot A.Šimo, nėra įdirbio. Ir tikrai: Šimonys priklauso Sėlių (Kupiškio-Rokiškio, aut. past.) apygardai, tad nėra jokio tikslo įdirbti nenaudingą plotą.

– Į tą pusę nesam užmezgę ryšio, – temainfo.lt patikslino A.Šimas.

 
A.Šimas pasirašė Noriūnų ir Kirdonių sutartį

Su keliomis Biržų-Kupiškio rinkimų apygardos teritorijoje veikiančiomis bendruomenėmis A.Šimas jau yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis?

– Su Noriūnais bendradarbiavimo sutartį pasirašė Biržų rajono bendruomenių sąjunga. Jai tuo metu vadovavo šviesios atminties Nijolė Šatienė, – sakė Kirdonių bendruomenės pirmininkas A.Šimas.

– Kas dabar vadovauja sąjungai?

– Išrinko mane.

Kaip teigia Noriūnų bendruomenės rašytiniai šaltiniai, šių metų sausio 24 d. N.Šatienė sutartį su Noriūnais pasirašė kaip Biržų rajono Šukionių bendruomenės pirmininkė, o A.Šimas kita sutartimi patvirtino Noriūnų ir Kirdonių partnerystę. Tai, kad jis – šios šventės dalyvis, fiksuoja ir nuotraukos.

Anot A.Šimo, bendradarbiavimo sutartį jis dar yra pasirašęs su Kupiškio rajono Uoginių bendruomene, bet nė žodžiu neužsiminė apie sutartį su Subačiaus bendruomene. Pastaroji buvo pasirašyta kraštiečių susiėjime „Ačiū-2016″.

 
Tai tėra rinkimų agitacija

Kodėl naudinga nutylėti su bendruomenėmis pasirašytas draugystės sutartis? Kad žmonės nesuprastų, jog užplūdęs didžiulis noras bendrauti tėra rinkimų agitacija.

– Aš neagituoju. Nė žodžiu neužsimenu, kad kandidatuoju į Seimą.

– Bet savo feisbuke Jūs pasakojate įspūdžius iš Puponių šventės, pasakojimą iliustruojate nuotraukomis, o šalia nepamiršote užratyti: „Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Kandidas į Seimą Biržų-Kupiškio apygardoje.”

– Tai yra feisbuke. O bendruomenių šventėse aš neagituoju.

– Tai kaip žmonės sužino, kad jūs kandidatas?

– Apie tai daug kur rašoma.

Uoginių bendruomenės pirmininkė, Kupiškio rajono tarybos bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Zita Kaušakienė apie A.Šimo dalyvavimą renginyje paskelbė tokiu balsu, kokiu neskelbė, pavyzdžiui, kunigo pavardės.

– Šventės svečias, kandidatas į Seimą Audrys Šimas!

O A.Šimas įteikė didžiulį sūrį – dovaną rinkėjams: čia pat jis buvo raikomas, juo buvo vaišinamasi.

 
Tai kas meluoja?

– Neteikiau sūrio, – sakė A.Šimas.

Tai kas meluoja? Kandidatas į Seimą ar žmonės, matę kaip jis teikė didžiulį sūrį ir Uoginiuose, ir Subačiuje.

– Aš neslėgiau sūrio. Kiti slėgė. Tai buvo dovana nuo bendruomenės…

– Iš Jūsų rankų?

– Ne. Buvo atvažiavęs kitas žmogus įteikti…

Kaip kalba rinkėjai, ėjo į Lietuvos Seimą neklaužados, ėjo juokdariai, o dabar eina mesijai, sūrius slegiantys ir dalinantys kitų rankomis.

 
Rita Briedienė

Raimundo Alešiūno nuotr.