Kaip kupiškėnams išsirinkti direktorių?

Alvydas Puzelis

Birželio 27 d. Kupiškio rajono tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 22 pagrindinės darbotvarkės bei du papildomi klausimai ir priimti jų sprendimai. Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai.

Tikra staigmena – nepatvirtintas liko sprendimo projektas Dėl pavedimo Alvydui Puzeliui laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas.

Jau pernai gruodžio 19 d. posėdyje buvo pritarta Centro direktoriaus Zigmo Paulausko atsistatydinimui. Iki šiol taip ir neaišku, kodėl šioje tarnyboje dirbęs 28-erius metus jis taip netikėtai paliko postą. Pasekus labai menkais rašytiniais pėdsakais paaiškėja tik tiek, jog direktoriaus atsistatydinimui labai pritarė rajono meras.

O naujo direktoriaus vis nėra. Visuomenė jau susikūrė įspūdį, kad Centrui vadovauja Andrius Kleniauskas. Turintis universitetinį, bet ne pedagoginį išsilavinimą, jis, deja, negali užimti šių pareigų.

Per pusmetį rajonas apsipynė gandais. Žmonės ėmė kalbėti, jog iki 2013-ųjų Sporto centre veikė nesanti komanda, nesamam treneriui buvo mokami pinigai…

– Kodėl – vis dėlto – darbą paliko Zigmas Paulauskas? – jau po posėdžio klausėme rajono mero J. Jaručio.

– Jis išėjo savo noru, – sakė jis.

– Jūs kategoriškai pritarėte jo atsistatydinimui…

– Kaip galėčiau nepritarti, jei žmogus nori išeiti iš darbo?

– Rajone taip ir liko sklandyti gandai…

– Aš gandais netikiu.

Sunkiai rišęsis tmainfo.lt pokalbis su Kupiškio rajono meru čia ir nutrūko. J. Jarutis, visuomenei nepateikiantis aiškaus atsakymo, pats atsiduria dvilypėje situacijoje: jis arba nekontroliuoja padėties, arba kažką nutyli.

Ir patys rajono tarybos nariai nežino, kaip galėjo taip atsitikti, kad Kupiškio kultūros ir sporto centras jau visą pusmetį neturi net laikino vadovo.

„Kaip iki šiol nesurastas toks, kuris tiktų šios įstaigos direktoriaus pareigoms?“ – klausė tarybos narys Jonas Blaževičius.

„Nebuvo norinčiųjų dalyvauti konkurse, nes nebuvo apie jį informuota“, – susidariusia situacija piktinosi ir Bronislovas Rimkus.

Po pastarosios replikos pasigirdo posėdį aptarnaujančio personalo šnabždesiai: „Kaip nebuvo? Kaip nebuvo!“

Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius irgi patvirtino, kad susidomėjimas konkursu buvo didžiulis, tačiau dalyvauti jame niekas nepateikė dokumentų.

Sigitas Kurklys paprašė atidėti sprendimo projektą. Balsavimui buvo pateikti du siūlymai: už tai, kad projekto svarstymas būtų atidėtas balsavo 10, prieš – 13, o balsuojant už patį projektą valdančiosios daugumos balsai netikėtai išsibarstė, ir projektui bepritarė 11 narių.

Sprendimo projektas „Pavesti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro treneriui Alvydui Puzeliui nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas, iki konkurso būdu bus išrinktas Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius, mokant jam 500 litų priemoką“ liko nepatvirtintas.

„Aš nesuprantu, kaip čia taip gaunas, kolegos… Kas čia norės dalyvauti konkurse, jei nepriimam paprasto sprendimo…“ – šiek tiek sutrikęs – bent jau iš šalies taip atrodė – kalbėjo rajono meras. Šįkart jis liko nesupratęs, kodėl Centras visą pusmetį neturi vadovo.

 

temainfo.lt