Kaip įtvirtinti mokyklos bendruomenės sutelktumą?

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Bendra mokytojų, tėvų, mokinių atsakomybė – galimybė kurti ir organizuoti drauge“. Konferencija vyko Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje.

Pasak mokyklos direktorės Vandos Vanagienės, šių metų konferencijos temą padiktavo Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas 2015–2016 mokslo metus paskelbti Mokyklos bendruomenės metais: ketinama sutelktai skatinti dirbti visą mokyklos bendruomenę – pedagogus, mokinius ir jų tėvus.

Visus konferencijos dalyvius sudomino prevencijos poskyrio vyresniosios specialistės Gintarės Šližytės pranešimas „Stop smurtui prieš vaikus artimoje aplinkoje“.

Pareigūnė kalbėjo apie smurto atvejus šeimose, įvardijo, kada buvo dažniausiai smurtaujama, apibrėžė smurto rūšis ir formas, pamokė, kaip atpažinti smurtautoją ar jo auką. Pareigūnė patarė mokytojams: siekiant išvengti nemalonių pasekmių reikia stebėti vaikus, kurių šeimoje smurtaujama.

Konferencijoje pranešimus skaitė Panevėžio ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja ekspertė, etikos vadovėlių autorė Adrijana Saulytė, etikos vyresnioji mokytoja Daiva Baubonienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Aušra Linkevičiūtė, Lina Špokauskienė, Sigita Andrijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Dumbrienė, technologijų mokytoja metodininkė Lina Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Stefanavičienė, Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, gimnazijos Tėvų švietimo studijos koordinatorė Vida Valiukienė; Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos specialioji pedagogė Ingrida Kriaučiukienė, Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė, vyresnioji istorijos mokytoja Birutė Zaborskienė, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė Ingrida Sofija Pučėtienė.

Konferenciją apibendrinusių kuratorių – Kupiškio r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, vadybos ekspertės Rimutės Balzarevičienės ir Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnybos direktorės, vadybos ekspertės Jurgitos Trifeldienės nuomone, konferencijos tema aktuali, vykusiai atskleista, verta dėmesio. Rekomenduota skleisti gerąją patirtį.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijų skyriaus vyresnioji specialistė