Kaimyninių rajonų kultūros darbuotojai norėtų labiau pažinti vieni kitus

 

Vasario 25-ąją Kupiškio kultūros centre vykusiame pasitarime „Kultūros darbo strategijos ir praktikos problemos“ dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Lina Daubarienė, Remigijus Vilys ir Panevėžio rajono kultūros centrų vadovai: Paįstrio – Daiva Kiršgalvienė, Tiltagalių – Renata Kopūstienė, Smilgių – Lina Narkevičienė, Miežiškių – Birutė Titienė, Liūdynės – Karolina Raziūnienė.

Pirmiausia svečiai susipažino su Kupiškio kultūros centro Subačiaus padaliniu. Kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Dovydėnienė juos supažindino su vietos kultūros ir meno darbuotojais, kolektyvais, jų laimėjimais, aprodė įstaigos patalpas.

Kupiškyje kolegas pasitiko Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir  rajono Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Svečiai ir čia domėjosi meno mėgėjų kolektyvais, susipažino su jų vadovais, Centro režisieriais, apžiūrėjo žiūrovų sales, repeticijų patalpas.
Susitikimo metu buvo aptarti veiklos principai, nagrinėtos kultūros darbo strategijos ir praktikos problemos.

Vėliau svečiai buvo pakviesti į Adomynės padalinį, į jaukų medinį dvarą. Vietos bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė ir šio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Rima Lapienienė priminė svečiams šio krašto istoriją, papasakojo apie kaimo ir apylinkių kulinarinį paveldą, supažindino juos su mėgėjų meno kolektyvais. Panevėžio delegacijos atstovai turėjo progos pasigrožėti klasicistinio stiliaus mediniu dvaru, tvarkinga jo aplinka ir, žinoma, paskanauti adomyniečių garsiųjų tradicinių „Pagrabinių“ bandelių.

Svečiams rūpėjo labiau pažinti Kupiškio kraštą, kupiškėnams – pasigirti kuo įdomūs ir turtingi. O svarbiausias abipusis tikslas – užmegzti glaudžius ryšius, aptarti bendrų projektų galimybes, pasisemti naujų žinių, idėjų, pasikeisti patirtimi. Bendradarbiavimas tarp Kupiškio ir Panevėžio rajonų kultūros įstaigų galėtų būti glaudesnis, labiau plėtojamos kultūros mainų galimybės. Vizito metu užsimezgusią draugystę svečiai pakvietė pratęsti kovo 15 d. – aplankyti Panevėžio rajono savivaldybės kultūros centrus.

 

Karolina Vaižmužytė
Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja-kultūrinės veiklos vadybininkė