Kaimo VVG gelbėjimasis – ne tik jų pačių reikalas

Neringa Čemerienė. Ritos Briedienės nuotr.

Atsidūrė sunkioje situacijoje

Kaimo vietos veiklos grupės (VVG) atsidūrė sunkioje situacijoje: 2007–2013 metų strategija įvykdyta, o naujoji tebetvirtinama. Net ir patvirtinus 2014-2020 m. vietos plėtros programas, lėšos rajonų VVG ateis dar negreit. Balandžio mėnesį  Žemės ūkio ministerijoje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, svarstęs Kupiškio strategiją, tačiau, anot Kupiškio rajono VVG projektų vadovės Neringos Čemerienės, projektų finansavimas rajonus pasieks tik rudeniop. O pinigų reikia administracinėms išlaidoms – atlyginimams, patalpų nuomai, vykdomiems projektams administruoti.

Jau 2015-ųjų pabaigoje buvo aišku, kad taip atsitiks, tad Žemės ūkio ministerija išsiuntinėjo savivaldybėms prašymus 2016-ųjų biudžete suplanuoti galimybę VVG paskolinti pinigų.

 

Gelbėjimasis – ne pačių reikalas

Nei Rokiškio, nei Kupiškio rajonų VVG gelbėjimasis netapo vien jų pačių reikalu – jų administracinėms išlaidoms savivaldybės 2016-ųjų biudžete numatė pinigų: Kupiškio rajono savivaldybė – 4 750, Rokiškio – 13 tūkst. eurų.

Vis dėlto kiekvieno rajono VVG savaip sprendžia šią problemą: kai kurios net ėmė banko paskolą. Štai Anykščių rajono VVG kurį laiką bus skolinga bankui.

– Savivaldybė nėra mūsų steigėja, todėl valdiškos paramos nė nesikreipėme. Be jokio nuomos mokesčio Savivaldybė mums teikia patalpas; rajono vadovams už tai esame dėkingi. Mokame tik už komunalinius patarnavimus, – temainfo.lt sakė Anykščių rajono VVG projekto vadovas Jurijus Nikitinas.

 

Rajono biudžetas – ne bankas

Savivaldybės neturi teisės skolinti pinigų, bet išeitis rasta, ir ji visai logiška: rajono savivaldybės kartu su verslo ir bendruomenių atstovais yra VVG steigėjos, todėl turi ir įsipareigojimų – privalu padėti išgyventi VVG. Šios iki 2015-ųjų iš Žemės ūkio ministerijos vykdomos „Leader“ programos rajonams įsavino šimtus tūkstančių litų. Tad gavusios VVG pažadą grąžinti rajono iždui beprocentinę paskolą, Tarybos sutiko skolinti.

Ar yra šansų negrąžinti skolintų pinigų? Tokį klausimą galėtų užduoti demotyvacijos šalininkai ir vardinti: nėra asmeninio įsipareigojimo, skola negarantuota užstatu, nėra laiduotojo.

Šiaip ar taip – tūkstančiai paskolinti motyvuotu pagrindu.

 

Kodėl skiriasi paskolos dydžiai?

– Protingiausiai pasielgė Kupiškio rajonas: išnaudojo Darbo biržos galimybes, neužkrovė didžiulės paskolos naštos ant savivaldos pečių, – vertindamas situaciją temainfo.lt sakė Rokiškio rajono tarybos narys, verslininkas Irmantas Tarvydis.

Jurijus Nikitinas. http://www.silelis.res.lt nuotr.

Kupiškio rajono VVG darbuotojai atsisakė pareigų, registravosi darbo biržoje, gavo bedarbio pašalpą, todėl iš Savivaldybės nereikėjo tiek daug prašyti.

– Kupiškio biudžetas nėra labai turtingas, ir mes nė nebūtume ryžęsi prašyti daugiau, – sakė N.Čemerienė.

Kupiškio rajono VVG, beje, nuomoja nedidukes patalpas, pati mokėdama nuomą.

– Mūsų skaičiavimu – jei rajono VVG dirba trys žmonės – prireiks apie 15 tūkst. eurų įveikti strategijos finansavimo procedūrinį laikotarpį, – sakė J.Nikitinas.

Rokiškėnai išsaugojo darbo vietas, todėl ir didesnes nei kupiškėnai socialines garantijas; vietos VVG gal tik sumenkino savo įvaizdį besiaiškindama, skaidri ji ar nelabai.

 

Metė pirštinę…

Rokiškio rajono tarybos opozicijai pasirodė neskaidrus 13 tūkst. eurų skyrimas rajono VVG. Apie tai vasario 19-osios posėdyje kalbėta su užsidegimu; savo kritišką nuomonę pareiškė ir Tarybos narys, Rokiškio miesto VVG pirmininkas Stasys Mekšėnas.

Situaciją paaitrino ir tai, kad iškart po pritarimo teikti paskolą buvo svarstomas rajono biudžetas. Mero A.Vagonio monologą „Klausimų yra? Pasisakymų yra? Nėra? Tada balsuojame“ opozicija įvertino kaip specialiai sukurtą situaciją, atimančią galimybę pasisakyti, ir paliko salę – biudžetas patvirtintas per keletą sekundžių.

– Kažkas šioje karalystėje negerai… – sušneko opozicija, girdi – neskaidru.

Rokiškio rajono VVG projektų vadovė Raimonda Vilimienė netrukus „metė pirštinę” S.Mekšėnui – pageidavo susitikimo su miesto VVG.

 

Susitikimas įvyko

Neišvengiamai kalbėta ir apie sunkią situaciją, kurioje atsidūrė šalies VVG, ir apie tai, ką daryti su Rokiškio miesto ir kaimo pasirašyta sutartimi, nes S.Mekšėnas, anot R.Vilimienės, kaimo VVG žiauriai kritikuoja viešai.

Valerijus Rancevas ir Raimonda Vilimienė. Justino Kačerausko nuotr.

– Jeigu partneris yra kibus labai, tai jis nėra partneris, – sakė ji.

Buvo pateikta daug skaidrios VVG veiklos sampratos pavyzdžių: kalbėjo ne tik kaimo VVG projektų vadovė, bet ir valdybos pirmininkas rajono Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, valdybos narys, mero patarėjas Albinas Urbonas, kiti.

– Ar jūsų organizacija yra lygiai taip pat mananti, kaip ir jūsų pirmininkas? – kelis kartus ir vis griežčiau klausė R.Vilimienė.

Miesto VVG valdybos pirmininkas Audrius Dagys, nariai Joana Jazdauskaitė, Andrius Burnickas, Raimondas Simanavičius, Rita Šeškienė truputį gūžčiojo pečiais: negi jiems S.Mekšėną, savo pirmininką, kurio iniciatyva ir sukurtas miesto VVG, peikti?

 

Kas stiprina neskaidrumo įspūdį?

Verslininkė R.Šeškuvienė stebėjosi, kaip galima kalbėti apie jau pasirašytos miesto ir kaimo VVG bendradarbiavimo sutarties nutraukimą? Versle net užuominos tokios būtų neįmanomos.

Visa Rokiškio rajono VVG veikla išdėstyta svetainėje rokiskiovvg.lt. Svetainės negalėtum pavadinti neinformatyvia, tačiau skaidrumas vertinamas kitokiomis charakteristikomis, nei čia randamos žinios.

Štai paskambina į temainfo.lt iš kaimo VVG ir klausia reklamos kainų.  Jas pasakiusi išgirstu atsakymą, kokio gyvenime dar neteko girdėti:

– Mums tokios per mažos.

Kokiomis kainomis perkamos paslaugos gali žinoti, tik labai savi. Ar yra galimybė sužinoti, už kokius pinigus viešinimo paslaugos buvo nupirktos? Kokias kainas siūlė kitos medijos? Aš tokios informacijos neradau.

Albinas Urbonas. Justino Kačerausko nuotr.

Skaidrumui pademonstruoti neužtenka aprašyti projekto tikslų, misijų ir vizijų, nurodyti projekto vertę. Kadangi iš biudžeto skolinami pinigai, rokiškėnai turėtų žinoti, kodėl tiek daug užsakymų iš rajono VVG gauna I.Skripkos įmonė, įdomu ir tai, ar šios įmonės teikiamų paslaugų kainos nėra per mažos.

Net savivaldybės suteiktą 13 tūkst. eurų paskolą R.Vilimienė viešai vadina „gerais 10 tūkstančių“. Toks aptakus skaičiavimas irgi gali sukurti aliuziją.

Rokiškio VVG valdybos narys A.Urbonas, paklaustas, ar nebuvo svarstymų imti banko paskolą, atsakė:

– Pasakyčiau, bet nesakysiu.

Kas belieka paklausti? Galgi tikrai ne viskas skaidru?

Taigi rajonų VVG nevienodai išgyvena sunkų joms laikotarpį.

 

 

Rita Briedienė