Kai kas naujo Rokiškio krašto muziejaus svetainėje

Anot 2014 m. LR Kultūros ministerijos atlikto tyrimo „Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ muziejuose, galerijose ir parodose dažniau lankosi tie žmonės, kurie labai didžiuojasi Lietuvos pilietybe ir tiki, kad dalyvavimas kultūrinėje veikloje stiprina tiek patriotiškumą, tiek ir kūrybiškumą; jie dažniau nemato ir kliūčių, trukdančių įsilieti į kultūrinį gyvenimą. Tame pačiame tyrime nurodomos dažniausios priežastys, kliudančios lankytis muziejuose, galerijose ir parodose; tai laiko stoka ir didelės kainos.

Rokiškio krašto muziejaus kainos tikrai nesikandžioja, o laiko šiandieniniame bėgančiame pasaulyje dažnas gali pritrūkti.

Šioms kliūtims pašalinti besidominti visuomenės dalis ieško būdų, ir vienas jų – domėtis objektais virtualiai. Rokiškio krašto muziejus stengiasi žingsniuoti koja kojon su visuomene ir, įgyvendinęs projektą „Rokiškio krašto muziejaus internetinės svetainės papildymas interaktyviomis edukacinėmis pramogomis“, iš dalies finansuotą Lietuvos kultūros tarybos, LR Kultūros ministerijos ir Rokiškio rajono savivaldybės, siūlo lankytojams pamiklinti ranką ir akį dėliojant dėliones, pakrutinti smegenis atsakinėjant į viktorinos klausimus, įdėmiai apžiūrėti muziejaus erdves prieš apsilankant pas mus.

Dėlionėms parinktos ir fotografijos iš muziejaus rinkinių, ir eksponatų atvaizdai, ir šiandieninis muziejaus vaizdas. Lengviausia dėlioti pasirinkus vaikišką lygį, kiečiausiems siūlome profesionalo lygį. Tarp vaikiško ir profesionalaus dėlionės lygių yra dar penki – sau tinkamą dėlionės gabaliuko dydį ras kiekvienas.

Viktorinos Jūsų laukia dvi. Kol kas. Viena dešimtimi klausimų galite pasitikrinti žinias apie Rokiškio dvarą, kita – apie muziejų. Kilus neaiškumų, neteisingai atsakius galima pasitikrinti ir pagilinti žinias Rokiškio krašto muziejaus internetinėje svetainėje.

Virtuali ekskursija – tai galimybė neišeinant iš namų pasižvalgyti po Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijas, pavaikščioti aplink dvaro rūmus. Ekskursija papildyta istorinėmis fotografijomis iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių. Tačiau ekskursija be gyvo žodžio – tai tik vaizdas be gyvybės. Taigi pasižvalgius po rūmus virtualiai, kviečiame užsukti į svečius ir išgirsti pasakojimus apie Rokiškio grafystę ir čia virusį gyvenimą, gal net sudalyvauti pasirinktoje edukacinėje programoje.

Virtualiai informaciją ir pramogas rasite adresu www.muziejusrokiskyje.lt, o realiai mus rasite Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis. Laukiame Jūsų!

 

Rokiškio krašto muziejus