Jonas Jarutis: verkšlenam, nevertinam, nepasitikim – būkim kaip vienas kumštis!

Kupiškėnai Lietuvos Valstybės-Karaliaus Mindaugo Karūnavimo dieną paminėjo liepos 4-ąją – iškilmingas rajono tarybos posėdis visus pakvietė į Kultūros centro Vitražų salę.

Skamba ir šeimos tema

– Tolstame nuo gimtosios kalbos ir kultūros. Gal todėl taip netikėtai galingai suskamba Kristijono Donelaičio balsas, o 90-mt metų skaičiuojanti Dainų šventės tradicija užima kvapą. Šalia šių progų šiemet skamba ir dar viena tema – šeimos tema. Įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių Lietuvoje vadovai šiuos metus paskelbė šeimos metais. Iš šeimos išauga gentis, tauta, piliečių valstybė. Per visą Lietuvos istoriją mes galime matyti, kiek valstybės kūrime buvo ir yra svarbios tautos vienybę ir jos nepriklausomybę puoselėjančios  šeimos. Viena tokių istorinių šeimų – Radvilos. Su šia šeima susijusi ir Kupiškio krašto istorija.

Šiais metais minime Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vieno žymiausio kariuomenės vadų Mikalojaus Radvilos Rudojo 470-ąsias mirties metines. Radvilų giminės nariai buvo aukšti valstybės pareigūnai, kultūros, švietimo ir tikėjimo mecenatai bei vaidino ypatingai didelį vaidmenį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Prūsijos, Rusijos imperijos  ir Lenkijos karalystės istorijoje. 2009 m. Radvilų archyvas buvo įtrauktas į UNESCO dokumentinio paveldo tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Šiame archyve – 15-20 a. dokumentai. Net 70 tūkst. dokumentų yra originalai, kurių išlikę po vieną egzempliorių,  – kalbėjo renginio vedėja, Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė.

Verkšlenam, nevertinam, nepasitikim…

Sveikinimo kalba iškilmingą posėdį pradėjo Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis.

– Šiandien švenčiame pirmojo ir galbūt vienintelio Lietuvos vienytojo, suvienytos Lietuvos valstybės valdovo Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę. Yra daug įvairių interpretacijų šia tema, bet apie tai tegu kalba istorikai, o mes gerbkime ir didžiuokimės savo praeitimi. Tai mūsų šalies, mūsų tautos praeitis, ir mes nuo jos niekur nepabėgsime.

Turim suprasti, kad visuomet buvo sunkių laikų: reikėjo priimti sunkius sprendimus. Tų sprendimų dėka mes esame čia, dabar ir tokie: lietuviai, kurie kartais nemoka džiaugtis tuo, ką turi, verkšlenantys dėl menkiausių nesėkmių, nevertinantys savo ir kitų darbo, lengvai pasiduodantys manipuliacijoms – kaip pavyzdį įvardinčiau neįvykusį referendumą, – nepasitikintys savo jėgomis ir savo valstybe, bet puikiai geba dirbti ir įsitvirtinti užsienyje, jie – puikūs ir geri specialistai.

Valstybės diena, už kurią mes dėkingi Karaliui Mindaugui, –  puiki proga paklausti savęs: kas aš esu, ko noriu iš gyvenimo, kiek esu pilietiškas, kuo galiu prisidėti prie Lietuvos klestėjimo? Dažnai girdime žodžius pilietiškas, pilietiškumas. Kas tai? Ar tik valstybinių švenčių šventimas? Ar tik tautiškumo puoselėjimas? Tai kiekvieno iš mūsų ir visos bendruomenės kasdienybė, kai sąžiningai darai savo darbą, dorai auklėji savo vaikus, dalyvauji politiniame ir visuomeniniame šalies gyvenime – rašai savo šalies istoriją taip pat, kaip ir Karalius Mindaugas daugiau kaip prieš 760 metų.

Puiku, kad mūsų rajone yra žmonių, kurie nesiskundžia bėdomis, o ieško jų sprendimų. Didžiuojuosi, kad kupiškėnai nenori nuleisti rankų, o nori prisidėti prie šiandienos ir rytojaus kūrimo.

Nebijokime pasidalinti savo mintimis, pamirškime ambicijas, nesusipratimus. Supraskime, kad kiekvieno iš mūsų mintis gali būti labai teisinga ir reikalinga, mokykimės vieni kitus girdėti.

Noriu, kad mokytumės matyti kuo daugiau gerų dalykų, nuoširdžiau džiaukimės mūsų bendruomenės nuveiktais darbais, ir jiems už tai padėkokime. Šiandien yra viena iš tokių progų,  ir mes tai padarysime.

Tikiu, jog mes jaučiame atsakomybę ne tik už save, bet ir už  Kupiškio ir visos Lietuvos ateitį. Neturim teisės nusivilti. Neturim teisės sustoti pusiaukelėje.  Neturim teisės aimanuoti. Stiprybės privalome semtis iš praeities, iš Mindaugo Lietuvos laikų. Visi kartu mes esame kaip vienas kumštis. Linkiu visiems sveikatos, darnos ir ištvermės! – tikrą pamokslą visiems – gal ir sau –  perskaitė meras J.Jarutis.

Pranešimą apie tai, kaip nelengva mokytis iš istorijos, perskaitė istorikas Aurimas Martinka.

Mero ženklas „Už nuopelnus“ – Aldonai Ramanauskienei

Kupiškio krašto kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimai prasidėjo  noriūnietės visuomenininkės A.Ramanauskienės apdovanojimu: Kupiškio rajono savivaldybės mero ženklas „Už nuopelnus“ Lietuvos valstybės atkūrimo proga  jai buvo skirtas 2013 m., tačiau į apdovanojimo ceremoniją tuokart ji negalėjo atvykti, tad skola šiai moteriai grąžinta šiemet.

Teikimo apdovanojimui paraiškoje rašoma:

„A.Ramanauskienė savarankiškais pagrindais  rūpinasi sakralinio meno išsaugojimu, fiksavimu, populiarinimu, sklaida. Kupiškio krašto muziejaus specialistams ji padėjo surinkti senąsias fotografijas, žmonių prisiminimus apie Palėvenės parapiją. Dalį fotografijų ji padovanojo muziejui, o prisiminimai panaudoti ruošiant monografiją „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“. A.Ramanauskienės rūpesčiu buvo sutvarkytas Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios archyvas; ji prižiūri Kupiškio krašto žinimų žmonių – aktorės Unės Babickaitės, kunigų Jono Šileikos, Leono Klenausko, pirmojo Pasaulinio karo metu žuvusiųjų – kapus; parengė informacinius lankstinukus „Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios vargonininkai“ bei „Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios kunigai“. Visiems, besidomintiesiems Palėvene A.Ramanauskienė veda ekskursijas; 2012 m. ji atkūrė Katalikių moterų draugijos Palėvenės skyrių, organizuoja sakralinės muzikos vakarus, rašo parapijos istoriją.“

Ženklas „Už nuopelnus“ – Leonui Apšegai

Kupiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu už nuopelnus profesinėje ir visuomeninėje veikloje Kupiškio rajono savivaldybės mero apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus“ Lietuvos valstybės atkūrimo proga buvo apdovanotas  L.Apšega – politikas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Teikimo apdovanojimui paraiškoje rašoma:

„Minėdami Kristijono Donelaičio metus negalime neprisiminti Kupiškio rajono žmogaus, daug mėtų dirbusio ir dirbančio mūsų rajono žmonių labui, kupiškėno, ilgamečio rajono mero, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Leono Apšegos. Jis mums yra meilės žemei ir paprastam žmogui pavyzdys. Tai ilgametis įvairių rajono ūkių vadovas, ėjęs ir kitas atsakingas pareigas. 1990 m. jis buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nariu. Nuo 2007 m. iki dabar jis – ir Kupiškio rajono savivaldybės narys.

L.Apšegai dirbant rajono meru (1997-2007) nuolatinį palaikymą kasdieniuose darbuose ir kūryboje jautė kiekvienas kultūros darbuotojas, mėgėjų meno kolektyvai. L.Apšega turi išskirtinę savybę pastebėti kiekvieną žmogų, skirti jam dėmesio ir laiko.“

„Už nuopelnus“ apdovanota Daiva Bubulienė

Kupiškio rajono savivaldybės mero apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus“ apdovanojama ir D. Bubulienė, Noriūnų bendruomenės pirmininkė.

Teikimo paraiškoje rašoma:

„2007 m. D.Bubulienė įkūrė Noriūnų bendruomenę, kuri suvienijo ir į bendruomenės veiklą įtraukė daug aktyvių kaimo žmonių. Nuo įkūrimo pradžios iki šių dienų Daiva sėkmingai vadovauja bendruomenei, trečiai kadencijai išrinkta jos pirmininke. Jos vadovaujama kaimo bendruomenė yra viena aktyviausių rajone, vienintelė teikia gyventojams socialines paslaugas.

Noriūnų bendruomenė įgyvendino devynis projektus. Pagal Kupiškio vietos veiklos grupės strategiją Noriūnų bendruomenė įgyvendino keturis projektus: įrengti Noriūnų tvenkinio paplūdimiai, dalis bandrabučio pastato pritaikyta vietos bendruomenės poreikiams. Pasinaudojusi LEADER programos lėšomis 2011-2013 m. bendruomenė kaimo poreikiams panaudojo 460 000 Lt.

2007 m. D.Bubulienė dirbo rajono Bendruomenių asociacijos pirmininke, buvo jos valdybos nare, 2001-2013 m. dirbo Kupiškio VVG valdyboje.“

Savivaldybės padėkos raštas –  Romualdui Kučinskui  

Kupiškio rajono savivaldybės padėkos raštu už ilgametę tarnybą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą buvo apdovanotas R.Kučinskas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas.

Teikimo paraiškoje rašoma:

„R.Kučinskas vidaus tarnybos sistemoje pradėjo dirbti 1994 m. Vyresnysis tyrėjas gerai išmano darbo specifiką, turi pakankamai žinių, jas geba pritaikyti pareigybės aprašymo funkcijoms vykdyti. Pareigūnas turi daug praktinio darbo patirties, yra kompetentingas, pasižymi reiklumu, kruopštumu. R.Kučinskas nepriekaištingai vykdo pavestas funkcijas, savarankiškai sprendžia problemas, jis yra vienas tyrėjų, geriausiai išaiškinančių nusikalstamas veikas, rodantis iniciatyvą darbe. Pagal nusikaltimų kvalifikaciją jis tiria sudėtingus nusikaltimus: nužudymus, sunkius sveikatos sužalojimus, plėšimus.

Už gerus darbo rezultatus pareigūnas ne kartą apdovanotas: 2001 m. – Antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2011 m. – Pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“. Per visą tarnybos laikotarpį R.Kučinskas nėra turėjęs tarnybinių nuobaudų.“

Savivaldybės padėkos raštas – Danguolei Šedienei

Kupiškio rajono savivaldybės padėkos raštu buvo apdovanota  D.Šedienė.

D.Šedienė – aktyvi visuomenininkė. 2003 m. ji ėmėsi iniciatyvos ir drauge su kitais entuziastais įkūrė Palėvenėlės kaimo bendruomenę. Iki 2006 m. ji buvo šios  bendruomenės tarybos nare, o nuo 2007 m. – pirmininke.

Profesinė ir visuomeninė D.Šedienės veikla buvo įvertinta Lietuvos Respublikos ir Kupiškio rajono vadovų, bendradarbių ir Palėvenėlės kaimo gyventojų. Pagal Kupiškio VVG strategiją D.Šedienė įgyvendino du LEADER projektus, naudingus Palėvenėlės bendruomenei: 2012 m. projektas „Kur gimėm, kur augom – čia žemė šventa“, 2013 m. – „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“.

Šių projektų lėšos buvo panaudotos vietos bendruomenės poreikiams ir infrastruktūrai gerinti.“

Mero ženklą ir savivaldybės padėką pelniusiuosius bei negausiai susirinkusius visus posėdžio dalyvius pasveikino Seimo narys Ričardas Sargūnas.

Kupiškio kultūros centro direktorė Vita Vadoklytė gėlių įteikė Barzdenių, Klimavičių bei Čemerių giminės atstovams,  Kupiškio iškilmingą posėdį nustebinusiems ir papuošusiems savo talentais.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

Taip pat skaitykite:

Iškilmingame Kupiškio rajono tarybos posėdyje – šeimos paroda