Jonas Dovydėnas „Dėkoju Jums už Rokiškio garbės pilietybę“

Išskirtinai literatūrinis
Birželio 20 d. Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos šventiniame renginyje „Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūryje“ Rokiškio krašto garbės piliečio regalijos buvo įteiktos kultūros mecenatui, fotomenininkui Jonui Dovydėnui, šiuo metu su šeima gyvenančiam JAV. Tai buvo išskirtinai literatūrinis renginys: rašytojas, scenaristas Alvydas Šlepikas apžvelgė visus – jų 11 – L. Dovydėno premijos laureatus, premija įvertintus jų romanus; aktorė Olita Dautartaitė skaitė L. Dovydėno apsakymus ir jumoristines pasakas; kalbėjo ir savo kūrybą skaitė rašytojai, L. Dovydėno premijos laureatai Birutė Jonuškaitė ir Vytautas Martinkus. Koncertą renginiui dovanojo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkių ansamblis, vadovaujamas Oksanos Sadauskienės ir Laimos Kanopienės. Smuikininkėms akomponavo koncertmeisterės Audronė Paliukienė ir Asta Vagonienė. 
Regalijų teikimas tapo baigiamąja renginio dalimi.


Stiprėjo bičiulystė
Pirmą kartą L. Dovidėno premija buvo įteikta 2008 m., ją gavo Romualdas Granauskas už romaną „Rūkas virš slėnių“. Nuo tada ir sustiprėjo rokiškėnų bičiulystė su išeivijos rašytojo L. Dovydėno, gimusio Rokiškio rajono Panemunio seniūnijos Trumpiškio kaime, netoli Čedasų, sūnumi Jonu Dovydėnu, šios premijos mecenatu, romanų vertinimo komisijos nariu. Jis mielai sutiko, kad premijos teikimas iš Vilniaus persikeltų į Rokiškį, ir tai buvo padaryta 2010 m. L. Dovydėno premijos teikimas Rokiškyje tapo švente, pačiam Rokiškiui teikiančia šalies literatūrinės bendruomenės, spaudos dėmesio.
Rokiškėnai J. Dovydėnui dėkingi ir už L. Dovydėno rinktinių raštų (8 tomai), kurių leidybą pats ir mecenavo, egzempliorius, dovanotus bibliotekai, už Rokiškio Šv. Juozapo koplyčios vitražus, kurių kūrybą ir gamybą jis didžia dalimi finansavo. J. Dovydėną pasveikinti atvykusi šiuos vitražus kūrusio šviesios atminties vitražų meistro Algirdo Dovydėno našlė keramikė Nora Dovydėnienė pasakojo, jog belikęs nebaigtas vienas langas, ir jis bus skirtas J. Keliuočio atminimui įamžinti.


Kultūros ir meno gilus šaltinis
– Mieli rokiškėnai, dėkoju Jums už Rokiškio garbės pilietybę, ją priimu su dideliu malonumu. Įspūdingesnio miesto, malonesnės kompanijos, gražesnės gamtos – sunku įsivaizduoti. Rokiškis – ne tik kultūros centras, bet per amžius buvo Lietuvos kultūros ir meno gilus šaltinis. Čia – mano tėvo gimtas kraštas, jo meno šaknys. Tas šaknis ir aš pasiekiau. Tarpais – kaip dabar – jaučiuosi sugrįžęs į tėviškę. Ačiū už malonią dovaną. Esu labai laimingas, – tokia jautriai trumpa buvo 24-ojo Rokiškio krašto garbės piliečio J. Dovydėno kalba.


Ir tuo gražiau, ir jautriau
Anot Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės, šie metai yra neeiliniai bendruomenei, rajono vadovams ir kultūros darbuotojams – kūrybingai pažymimas Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės įvykis.
– Ir tuo gražiau, ir jautriau, kad būtent tokiu išskirtiniu laiku J. Dovydėnui suteiktas Krašto garbės piliečio vardas, – sakė direktorė.
– Dovanoju ne gėles, o knygas, – J. Dovydėną sveikino rašytoja B. Jonuškaitė, nuo rašytojų J. Dovydėnui įteikusi dvi – V. Martinkaus „Tavo bažnyčios rūsys“ ir A. Šlepiko „Mano tėvas žūsta“ – knygas.
Šiemet L. Dovydėno premija nebuvo teikiama: komisija nusprendė, jog pernai neparašyta ryškesnio romano, verto 5 000 Eur. Tad menininkas Gintaras Varnas nedrožė paukščio su romano pavadinimu ir jo autoriaus pavarde ant sparno, kasmet kabinamo laureatų medyje. Užtat du meistro paukščiai „išskirs“ į Ameriką: po paukštį padovanota J. Dovydėnui ir jo žmonai.


Rajono tarybos nariai nebuvo kviečiami
Rokiškio krašto garbės piliečio vardas J. Dovydėnui suteiktas J. Keliuočio viešosios bibliotekos teikimu. Gegužės mėnesio rajono Tarybos posėdyje šiam siūlymui vienbalsiai pritarė visi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai, tačiau iškilmingame renginyje nė vienas jų nedalyvavo. Rokiškio rajono savivaldybės valdžia atvyko visa: meras Ramūnas Godeliauskas, jo pavaduotojas Valerijus Rancevas, patarėjai Justina Daščioraitė ir Vytautas Saulis, administracijos direktorius Andrius Burnickas. Dalyvavo Seimo narys Raimundas Martinėlis.
Rokiškio krašto garbės piliečio regalijomis J. Dovydėną papuošė meras Ramūnas Godeliauskas. Sveikinimo kalbos jis nesakė. 
– Ką kalbėjote Krašto garbės piliečiui teikdama jam gėles? – teiravomės mero patarėjos J. Daščioraitės.
– Pasveikinau jį.
– Kodėl Jūsų kalba nebuvo vieša?
– Tiesiog.
– Kodėl tokiame renginyje nedalyvavo nė vienas rajono Tarybos narys? Neišsiuntėte kvietimų?
– Neseniai pradėjau dirbti. Niekas nesakė…
– Kuruojate kultūros sritis? Kokios Jūsų funkcijos?
– Daug funkcijų… Ir kultūros, – sakė mero patarėja.

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/liudo_dovydeno_premijos_laureatu_samburis_8.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]


Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos