Jis šoko su Raisa Gorbačiova, jo bičiulis – Arvydas Sabonis

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka sulaukė Alfonso Jakimavičiaus dovanų. Jis – 2011 m. Europos krepšinio čempionato savanoris. A. Jakimavičius bibliotekai atvežė dovanų ne tik knygų, bet ir įvairių medalių bei šeimos relikvijų.

A. Jakimavičiaus žmona Elena kilusi iš Troškūnų. Taigi būdamas šio krašto žentu solidaus amžiaus krepšinio savanoris nutarė dalį savo šeimos bibliotekai priklausančių knygų, nuotraukų bei kitų rankraštinių dokumentų perduoti anykštėnams.

A. Jakimavičius gimė 1941 m. Trakuose. 1949–1957 m. mokėsi Širvintų rajono Gelvonų vidurinėje mokykloje, vėliau mokslus tęsė Ukmergės žemės ūkio profesinėje technikos mokykloje; 1967–1972 m. studijavo Vilniaus elektromechanikos technikume įgijo techniko- elektriko specialybę. Jam teko dirbti įvairius darbus: Širvintų rajone Gelvonų mašinų traktorių stoties (MTS) įrankininku, Gelvonų kolūkyje –traktorininku elektriku, Lietuvos dailės institute – Ūkio dalies vedėju, Lietuvos mėsos ir pieno ministerijoje –Technikos skyriaus vyr. inžinieriumi, Švietimo ministerijoje – Ūkio skyriaus viršininku, UAB Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose – gaisrininku, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje – budinčiuoju.

Buvęs inžinierius elektrikas daug gali papasakoti apie pažintis ir draugystę su žymiais politikais ir sportininkais. Alfonsui teko bendrauti su buvusiu Sovietų Sąjungos prezidentu Michailu Gorbačiovu ir šokti su jo sutuoktine Raisa; jis džiaugiasi asmenine pažintimi su garsiu Lietuvos krepšininku Arvydu Saboniu, turi jo dovanotus vardinius marškinėlius, sportinius batus bei kamuolį su krepšininko autografu. Sporto savanorio namuose gausu nuotraukų, kuriose jis – su Rusijos, Slovėnijos, Prancūzijos, Makedonijos, Suomijos krepšinio sirgaliais. Pasak Alfonso, tokių nuotraukų Lietuvoje tikriausiai niekas neturi.

Savo asmeninėje namų bibliotekoje A. Jakimavičius saugo knygas, dedikuotas ne tik knygų autorių, bet ir Lietuvos prezidentų. Anykščių viešajai bibliotekai jis perdavė kelias dešimtis meno albumų, paženklintų įvairiais įrašais.

 

Parengta pagal anyksciuvb.lt inform.