Jie – pirmieji Anykščių ugniagesiai savanoriai

Kovo 1 d. pirmaisiais savanoriais ugniagesiais tapo šeši Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Traupio ugniagesių komandos ugniagesiai ir seniūnijos gyventojas Eugenijus Dailydėnas, kuris ankščiau šioje komandoje dirbo ugniagesiu. Savanorystė šiems vyrams nesvetima, kadangi ir ankščiau jie, būdami laisvi nuo budėjimų, atskubėdavo į pagalbą savo komandos kolegoms.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis šiems vyrams įteikė Savanorio ugniagesio ženklus, o E. Dailydėnui – ir Savanorio ugniagesio vadovėlį; jame įrašė ir savo asmeninį palinkėjimą.

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininkas Rimantas Bilinskas įteikė pažymėjimus, o komandą papildomai aprūpino trimis apsauginių drabužių komplektais, iš kurių vienas atiteko E. Dailydėnui.

Renginyje dalyvavusi Traupio seniūnijos seniūnė Daiva Tolušytė pažadėjo paskatinti kitus seniūnijos gyventojus tapti savanoriais ugniagesiais ir dalyvauti gaisrų gesinime bei vykdyti švietėjišką veiklą.

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas padėkojo seniūnei už savanorystės skatinimą bendruomenėje. Su savanoriais ugniagesiais buvo aptarti klausimai, susiję su jų darbo organizavimu, kadangi jau nuo šios dienos jie yra visiškai pasirengę vykti į gaisro vietą.

Artimiausiu metu savanoriai ugniagesiai pradės veiklą Skiemonių ugniagesių komandoje.

 

Parengta pagal Anykščių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir rajono savivaldybės informaciją.