Jeigu reikėtų Tėvynę ginti…

„Nuo karo, maro, bado gelbėk mus, Viešpatie“, — anuomet meldėsi mūsų protėviai. Mums tai jau nebegresia. Ar tikrai?

Marą jau turim, kol kas tik kiaulių, afrikinį. Karą irgi matom per TV kanalus, visai netoli, rusišką – ukrainietišką. Badas, kaip kas supranta, jau gal ir šiandien kai kieno patiriamas.

Nors ir kaip keista, tai – šiandienės aktualijos. Prieš kelias savaites Kupiškio politikai prabilo apie valdžios atsakomybę karo grėsmės akivaizdoje, apie savivaldos bei piliečių galimybes prisidėti prie krašto gynybos, jeigu to prireiktų. Bet kad tai būtų įmanoma, pirmiausia būtina patikima informacija ir padėties išmanymas.

Su tokia dingstimi Kupiškio savivaldybėje praėjusį ketvirtadienį surengtas politikų, spaudos atstovų ir mero Jono Jaručio susitikimas su Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Panevėžio Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadu pulkininku leitenantu Andriumi  Mickumi, Kupiškio savanorių kuopos vadovais. Iš politikų dalyvavo vienintelis Valentinas Beinoris.

Neseniai paskirtasis rinktinės vadas atvyko susipažinti su savivaldybės vadovu, pats prisistatyti, papasakojo apie savo ligšiolinę veiklą Krašto apsaugos ministerijoje, Briuselyje. Kariškis teoretikas buvo atsargus, nedaugžodžiavo ir paklaustas apie rengiamus gynybos planus galimos Rusijos agresijos atveju.

– Šalies Prezidentė yra sakiusi, kad mes savo gynybos planų ant tvorų nekabinsim. Nesu įgaliotas, čia ne ta auditorija, kad būtų galima apie tai kalbėti. Bus laikas, bus ir reikalinga informacija, –  taip į klausimus, ką daryti  vietos valdžiai bei piliečiams karo grėsmei iškilus, atsakė svečias.

Yra Mobilizacijos departamentas, yra patvirtinti mobilizacijos planai, tik ši sritis yra specifinė, neviešinama dėl galimų interpretacijų. Savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Vladislavas Račkauskas patvirtino, kad mobilizacijos planai tikrai yra rengiami, savivaldybės apie tai informuotos. O kol kas savivaldos atstovams, visiems piliečiams, pasak rinktinės vado, reikia apmąstyti savo pilietines pareigas, svarbiausias vertybes, akcentuojant tėvynės laisvę, nepriklausomybę, kurią neužtenka  tik iškovoti, bet dar reikia ir išlaikyti. Laikas padiktuos reikalingus sprendimus.

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/1_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/2_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/3_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/4_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/5_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/6_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/7_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/8_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/9_akreiviai_kupiskio_savivaldybe.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]

Matas Žebrokas

Ritos Aukščionytės nuotraukos