JAV profesoriai tyrinėja nužudytų Rokiškio krašto žydų spėjamas palaidojimo vietas

Kaip praneša Rokiškio rajono savivaldybė, liepos 15–22 dienomis Rokiškyje vykdoma istorinė-kraštotyrinė ekspedicija: atliekami archeologiniai tyrinėjimai, bandoma lokalizuoti ir dokumentuoti dvi antrajame Pasauliniame kare nužudytų žydų spėjamas palaidojimo vietas Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Šeduikiškio ir Kamajų seniūnijos Trako-Pempiškio kaimuose. Archeologiniai žvalgymai bus vykdomi ir žydų ritualinės pirties vietoje Pandėlyje bei Rokiškio senosios dvarvietės teritorijoje.

Šiems tyrinėjimams naudojamas vienas iš nedestrukcinių geofizikinių tyrimų metodų – georadaru matuojami po žeme esančių objektų elektromagnetinių bangų atspindžiai. 

Ekspediciją organizuoja Rokiškio krašto muziejus ir rajono Savivaldybė su iniciatorių bei rėmėjų Aldonos ir Philo Shapiro iš JAV pagalba.

Archeologiniams žvalgymams reikalingą techninę įrangą parūpino Jungtinių Amerikos valstijų Hartfordo universitetas, o tyrimą atlieka Hartfordo universiteto profesoriai Richardas Freundas ir Susana Cardillo, Viskonsino universiteto prof. Harry Jolas bei Dukeino universiteto prof. Philipas Reederas. Jiems talkina aštuoni šių universitetų studentai. Ekspediciją kuruoja archeologas dr. Romas Jarockis.

Šiandien, liepos 21 d., 19 val. Rokiškio krašto muziejuje vyks ekspedicijos rezultatų aptarimas ir susitikimas su archeologinių tyrinėjimų dalyviais.

 

Parengta pagal Rokiškio rajono savivaldybės inf.