Izraelio ambasadorius tikisi Kupiškio muziejaus eksponato

Visą rugpjūčio 3-osios pusdienį Izraelio ambasadorius Amiras Maimonas praleido Kupiškyje.

– Jis planavo atvažiuoti vos porai valandų. Prieš vizitą jam papasakojau apie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos projektą, skirtą tarpukario Lietuvos turtingiausio kupiškėno, malūno ir elektrinės savininko Nochemo Šmidto gyvenimui prisiminti ir jo žūčiai pagerbti, apie patį malūną, žydų kapus… Ambasadorius susiplanavo ilgesnį laiką praleisti mūsų mieste, – temainfo.lt sakė Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė, istorikė Aušra Jonušytė.

Muziejininkė ir sudarė Izraelio ambasadoriaus vizito darbotvarkę, aukštam svečiui pasiūliusi rajono Savivaldybėje susitikti su Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku, aplankyti buvusią sinagogą – Kupiškio viešąją biblioteką, pagerbti pirmąsias ir antrąsias žydų kapines, užsukti į P.Matulionio progimnaziją ir susipažinti su mokytojos Nijolės Puzelienės bei jos mokinių projektu, pabuvoti Kupiškio etnografijos muziejuje, prie Kupiškio marių surengti spaudos konferenciją.

Prieš atvažiuodamas į Kupiškį ambasadorius A.Maimonas ir pats paruošė namų darbus: jam žinomas A.Jonušytės leidinukas „Kupiškio žydų bendruomenė”, pažįsta kupiškėną Mantą, kurio pasakojimų apie Kupiškį klausėsi prieš čia atvažiuodamas; žino, kad rajono vadovas D.Bardauskas – ilgametis Savivaldybės tarybos narys, o meru išrinktas didžiule rinkėjų dauguma…

– Žinau, jog kažkur jūs saugote vieną daiktą, – lankydamasis Kupiškio etnografijos muziejuje netikėtai pasakė ambasadorius, kantriai išklausęs muziejaus istoriją ir pagarbiai apžiūrėjęs jo eksponatų sales, beje, jose neradęs nieko žydiško.

Įdomu tai, kad Kupiškio muziejaus pradininkės seserys Stefanija, Mikalina ir Elvyra sudarė sąrašą visų sušaudytų šio miesto žydų; manoma, kad būtent jos išsaugojo ir ambasadoriaus paminėtą daiktą. Tai Toros fragmento rulonėlis, daugelį metų muziejininkų saugomas fonduose.

– Labai tikimės, kad Šmidto malūne mums pavyks įkurti žydų muziejų; čia mes galėtume eksponuoti išlikusį žydų paveldą, – vėliau temainfo.lt sakė muziejininkė A.Jonušytė.

Ambasadorius parodė su savimi atsivežtas nuotraukas. Jose – kupiškėnų saugomas žydų Toros fragmentas.

– Taip, mes jį turime. Jis – maždaug 3 metrų ilgio rulonėlyje, – sakė direktorė V.Aleknienė.

Ambasadorius ir pats norėjo patekti į Kupiškio etnografijos muziejaus fondus, pamatyti Torą, bet direktorė V.Aleknienė atsiprašė: dabar nėra fondų saugotojos, tik ji žinanti durų kodą, o tvarka čia griežta.

– Darbo reikalais dažnai važiuoju į Vilnių. Galėčiau Torą atvežti, – pasiūlė A.Jonušytė.

– Tai yra labai svarbus ir žydų tautai šventas objektas. Jis – vienintelis išlikęs tikras Kupiškio bendruomenės žydų prisiminimas. Negalima jo naudoti; bendruomenės laidoja toras; tai iliustruoja, kokios jos svarbios žydų tautai. Mes turime žydų bendruomenę Kaune ir vyriausią žydų rabiną, ir gal būtų įmanoma sutartinai su muziejaus ir žydų bendruomenės pagalba Torą tinkamai pagerbti.

– Kaip tai turėtų būti padaryta? – klausė rajono meras.

– Tora šiuo metu susukta į rulonėlį ir padėta į lentyną. Tai tikrai nėra tas būdas, kaip ji turėtų būti laikoma. Jeigu jos neeksponuojate ir nemanote eksponuoti, gal galėtumėte ją perduoti žydų bendruomenei? Ta proga mes suorganizuotume didžiulę ceremoniją. Žydų bendruomenė pati nuspręstų, ar šį Toros fragmentą palaidoti, kaip numato mūsų įstatymai, ar būtų surastas tinkamas būdas ją saugoti, – kalbėjo ambasadorius.

Muziejinio eksponato perdavimo kelias yra toks: rašomas prašymas Kultūros ministerijai; gavę jos sutikimą muziejininkai kreipiasi į rajono Tarybą, ir tik su jos palaiminimu Tora gali iškeliauti į žydų bendruomenę. Sunku pasakyti, ką nuspręs kupiškėnai. Muziejininkė A.Jonušytė mano, kad muziejui užtektų ir Toros kopijos.

– Ar būtų tas pats, jei muziejus vietoj 3860 metų skaičiuojančius tauro ragus pakeistų jų nuotrauka?

– Ne. Bet Tora ir ragai nėra tas pats, – sakė muziejininkai.

Jie nežino, kokiai Toros  – judėjų religinio traktato – knygai, kurių yra penkios, šis fragmentas priklauso.

– Mes net nebuvome  tikri, ar tai originalas, – mūsų portalui sakė A.Jonušytė.

– Kaip Jūs sužinojote apie Torą? – temainfo.lt spaudos konferencijoje klausė ambasadoriaus.

– Žydų turistas lankėsi Kupiškio muziejuje ir gidė jam papasakojo apie tai, kad fonduose saugomas Toros fragmentas. Jis paprašė jį parodyti, gidė mielai sutiko. Turistas padarė nuotraukų, ir prieš tris mėnesius jas perdavė man, – sakė p. Maimonas.

Anot ambasadoriaus, mes turėtume suprasti, kad Tora nėra vien religinis aspektas: naciai naikino žydų tautą ne tik fiziškai, jie naikino ir kultūrinį jos palikimą: degino knygas, Toras. Tai buvo daroma intensyviai ir sėkmingai: sunaikinta didžioji dalis žydiško paveldo.

– Todėl mums svarbu išsaugoti net šią mažą Toros dalytę, – sakė ambasadorius.

– Ar dėsite pastangas, kad Toros fragmentas iškeliautų iš Kupiškio?

– Taip, bet pirmiausia susipažinsiu su Lietuvos įstatymais, leidžiančiais tai padaryti. Ir jeigu bus galima Torą eksponuoti taip, kad žmonės galėtų ją pamatyti, stengsiuosi tai padaryti, – sakė Izraelio ambasadorius.

Iš Kupiškio išsivežė gerus įspūdžius. Anot jo, ne viskas tobula, kai kas taisytina, tačiau pavyzdžiu visiems jis laikysiąs kupiškėnišką dėmesį žydų atminimo vietoms.

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

 

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_kupiskis_amiras_maimonas_15.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]