Įvertinti kupiškėnai, etninės kultūros puoselėtojai

Kovo 12 d. Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinyje buvo surengta pavasariška etnografinė šventė „Kai saula upeliu atitaka“. Vyko rajono etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitinis susirinkimas ir kompaktinės plokštelės „Kupiškio krošto muzikontai“ sutiktuvės.

Renginyje dalyvavo šventės rėmėjas Seimo narys Vytautas Saulis, Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) specialistas Arūnas Lunys, rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, pavaduotoja Rasa Gudonienė, informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja-kultūrinės veiklos vadybininkė Karolina Vaižmužytė, Adomynės bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė, rajono etninės kultūros plėtros tarybos nariai, kultūros darbuotojai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, auklėtojai, muziejininkai, bibliotekininkai, Adomynės bendruomenės nariai, rajono liaudies muzikantai.

 

Etninės kultūros tarybos pirmininkė Ramutė Kežienė apžvelgė 2015-tųjų – Lietuvos etnografinių regionų metų – rajono renginius. Nuotraukomis bei filmuota medžiaga pranešėja papasakojo apie etnografinę popietę „Kupiškėnų senybas teisyba“, vykusią Kupiškio kultūros centre ir paskelbusią Etnografinių regionų metų pradžią; vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –konkursą „Tramtatulis“, vykusį Kupiškio rajone jau 11 kartą; „Muziejų naktis“, surengtas Kupiškio etnografijos muziejaus; suaugusių pasakorių konkursą „Žodis žodį vėja“; Tarptautinį folkloro festivalį „Lingaudala“; Antašavos pagrindinės mokyklos etnografinę savaitę; Alizavos pagrindinės mokyklos projektą „Dijūto, kalnali“; Tarptautinę folkloro šventę „Kupos kiemi – paukštlakis“, skirtą folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ 20-mečiui paminėti; folkloro šventę Salamiesčio pagrindinėje mokykloje ir ant mitologinio Dijokalnio „Skudučių ir ragų takais“, skirtą folklorinio ansamblio „Vijūnytė“ 15-mečiui; baigiamąjį Etnografinių regionų metų renginį Vilniaus Rotušėje, kur Aukštaitijos regionui atstovavo mūsų rajono folkloriniai kolektyvai „Kupkėmis“ ir „Vijūnytė“, bei buvo apdovanotos dvi rajono etninės kultūros darbuotojos – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė ir Kultūros centro etnografė Alma Pustovaitienė.

Adomynės šventėje buvo apdovanoti rajono žmonės, labiausiai nusipelnę Kupiškio etninei kultūrai bei krašto kulinarinio paveldo puoselėmui 2015 m. Kupiškio rajono mero padėkomis buvo įvertintos Kupiškio mokyklos „Varpelis“ logopedė, folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ dalyvė, rajono etninės kultūros plėtros tarybos narė Liudvika Razgevičienė bei Laičių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Jelena Valkauskienė; Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkomis – Laičių kaimo gyventoja
Eugenija Trumpickienė, Adomynės folklorinio ansamblio „Jara“ dalyvė, tautosakos pateikėja Ona Birkuvienė, Kupiškio Kupos pradinės mokyklos mokytoja, rajono etninės kultūros plėtros tarybos narė Dalia Kaktienė, Alizavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė, etnografinio muziejaus Alizavoje įkūrėja Jolanta Užusenienė.

 

Renginio dalyviai pirmieji sutiko naują kompaktinę plokštelę „Kupiškio krošto muzikontai“, 2013 m. įrašytą LLKC ir Kupiškio kultūros centro iniciatyva vykdant etnoinstrumentologinę ekspediciją Kupiškio rajone. Į plokštelės sutiktuves atvyko LLKC instrumentinio folkloro specialistas Arūnas Lunys, kuris drauge su etnografe Alma Pustovaitiene organizavo šią ekspediciją bei įrašus. Iš viso buvo užrašyta per 50 rajono liaudies muzikantų, o į kompaktinę plokštelę pateko devyni: bandonininkai Almantas Bartaševičius, Alfonsas Mackevičius, Alfredas Buška, Mindaugas Šlapelis, armonikieriai Algimantas Muraška, Edvardas Kareiva, Gintautas Jonas Bernadickas, Alma Totorytė Pustovaitienė bei lūpine armonikėle grojantis subatėnas Povilas Aviltis.

Plokštelės leidybos rėmėjai – Kupiškio rajono savivaldybė, rajono etninės kultūros plėtros taryba, meno mokykla, kultūros centras. Plokštelės dizainą sukūrė K.Vaižmužytė.

 

Alma Pustovaitienė
Kupiškio kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ vadovė

Karolinos Vaižmužytės nuotraukos