Išleistuves šventė 13 Kavarsko abiturientų

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientams brandos atestatai buvo įteikti Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Prieš tai šv. Mišias aukojo kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas.

Šiemet skyrių baigė 13 abiturientų. Atestatus teikė Anykščių J. Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė bei Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius vadovė Loreta Daugėlienė.

Mokyklą baigusiuosius pasveikino Anykščių rajono administracijos direktorius Audronius Gališanka, Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientas Mindaugas Balamutas – vienintelis vaikinas iš penkių J. Biliūno gimnazijos abiturientų, pelniusių šimtuką: dviem šimtukais egzaminus išlaikė Gabija Matijaškaitė (lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egz.), po šimtuką gavo Kamilė Laskauskaitė (anglų k.), Vismantė Slavinskaitė (lietuvių kalbos ir literatūros egz.) ir Viktorija Paškauskaitė (anglų k.).

 

temainfo.lt

Algirdo Gansiniausko nuotraukos