Iš penkių uteniškiai rinkosi Eriką Druskiną

Erikas Druskinas. temainfo.lt archyvo nuotr.

Žinią apie tai, kad rugpjūčio 10 d. Utenos rajono savivaldybės skelbtą konkursą Utenos kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Erikas Druskinas, temainfo.lt patvirtino Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinksas.

– Konkursas truko labai ilgai, apie dvi valandas, ir jį laimėjo būtent jis, – sakė direktorius.

Į direktoriaus vietą pretendavo penki asmenys.

Reikalavimai buvo nemaži, jie išdėstyti į 14 punktų: nuo reikalavimo būti Lietuvos piliečiu iki pareigingumo.

Rokiškėnai, E. Druskino darbą vertindami pagal Rokiškyje rajono savivaldybės atliktą auditą, rimtai ar juokais kalba, kad konkurso sąlygos labai atitinka asmenybę. Pavyzdžiui punktą „turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje” pakeitus į 3 metų vadovavimo patirtį, laimėti jam būtų buvę sunkiau. Širvintų kultūros centrui E. Druskinas vadovavo šiek tiek daugiau nei mėnesį, Rokiškio – šiek tiek daugiau nei metus.

Na, o kiti reikalavimai – būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais, išmanyti Aukštaitijos regiono kultūros savitumą; turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus, išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas, mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti užsienio kalbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam, – kiek teko klausytis E. Druskino kalbų, labai atitinka jo charakterį.

O realiai liko suskaldytas Rokiškio kultūros centro kolektyvas, išvaryti kūrybiniai kolektyvai, išardyta Mažoji teatro salė, paliktas bene 4 tūkst. audito nustatytas trūkumas. Kiek jo padaryta darbų, neatnešusių naudos nei rajonui, nei Kultūros centrui, neskaičiuota. Neskaičiuota ir tai, kiek jo sugebėjimai prognozuoti kultūrinės rinkos raidą rajonui kainavo išlaidų. Rokiškio visuomenė buvo ne juokais sukilusi, kad šis žmogus paliktų Rokiškio kultūros centro vadovo postą. Teko palikti įvardinus priežastį – trukdė dirbti.

 

Rita Briedienė