Ir patys suprato, ir kiti pajuto – Obelinės šventė pavyko

Rugsėjo 8-10 dienomis Rokiškio rajono Obelių miestas 15 kartą šventė Obelinę. Kai kurie šios šventės sumanymai keičiasi, kai kurie prigyja ilgam.

 

Ant kalvos šlaito – obuolių kilimas

Jau ketvirtą kartą ant aukščiausios, vėjo malūnu papuoštos Obelių kalvos šlaito kuriamas obuolių kilimas. Per maža būtų pasakyti, kad obelietės Irena Kulienė, Janina Skvarnavičienė, Danguolė Staniulevičienė ir Vlada Paulauskienė, vadovaujamos Obelių seniūnijos meno vadovės Zitos Skvarnavičienės, jau nuo savaitės pradžios pradėjo dėlioti obuolio formos beveik 7 m skersmens kilimo kontūrus, raginti žmones nešti obuolius. Beje, jų pristigusios kreipėsi pas Skemų socialinės globos namų direktorių Gintarą Girštautą – šie namai turi didžiulį sodą, – gavo, kiek trūko, ir užbaigė darbą. Net 30 maišų šių metų obuolių derliaus buvo sudėliota į kilimą.

Bet gi kilimas planuojamas nuo pavasario! Jam, šiųmečiui, specialiai buvo auginami gvazdikėliai, vėliau rinktos varpos, samanos, skintos šermukšnio uogos – visa, ko prieš Obelinę pareikalavo floristinė išmonė, džiuginusi savų ir svečių akis, skelbusi artėjančios šventės pradžią.

 

Obelių Obelinės obelų sodas

Manoma, kad Obelių pavadinimas kilo iš bendrinio žodžio obelis.

Ar obeliečiai gali pasigirti sodais? Anykščių rajono Ažuožerių jie gal ir nepralenktų, bet turi ypatingą tradiciją – per Obelines sodinti obelis. Pirma jauname miesto sode buvo pasodinta 2006 m. Ir sodino ją ne kas kitas, o kviestinis svečias dainininkas Alvydas Lukoševičius-Obuolys. Jo nebėra, o prisiminimas apie jį Obeliuose gyvas, jo vardą visada primins pirmoji Obelių Obelinės obelis.

– Sode – jau 20 obelų. Nebėra kur jų sodinti. Tvarkom ir retinam senosios mokyklos sodą, organizavome jame talką. Jis turėtų sužaliuoti, sužydėti naujais sodinukais, – sakė kultūros darbuotoja Z. Skvarnavičienė.

 

Obelinėje – garbės piliečių vardai

Septintą Obelinę skaičiuoja pirmo Obelių bendruomenės pirmininko Romo Kundelio idėja – labiausiai nusipelniusiems savo seniūnijos žmonėms suteikti Obelių krašto garbės piliečio vardą. Beje, R. Kundeliui pirmam šis titulas ir buvo suteiktas.

Obelių krašto garbės piliečio vardu pagerbti ir seniūnaitis Alfredas Viktoras Gaudzė, verslininkas Irmantas Kubilius,Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, seniūno pavaduotoja Aldona Žėkienė, obelietė Aldona Skvarnavičienė. Šiemet šis vardas suteiktas dailininkui Rimvydui Pupeliui.

Už pasiūlytus kandidatus balsuoja Obelių visuomeninių organizacijų taryba – Seniūnaičių visuomeninės įstaigos, Obelių sporto klubo, Obelių miesto, Obelių priemiesčio ir kitų bendruomenių atstovai.

Į Klubą susibūrę Obelių garbės piliečiai prezidentu pernai išrinko R. Kundelį. Tapo tradicija trečią šventės rytą Klubo nariams rinktis Obelių krašto garbės piliečių pusryčių. Tai uždaras renginys: jame aptariama praėjusių metų Klubo veikla, numatomos gairės. Šįkart per pusryčius prezidentas  pateikė Klubo nuostatus, kiekvienam įteikė Telšių įmonės „Praktika” sukurtus Obelių krašto garbės piliečio ženklelius.

Klubo pusryčiai – tarsi Konklava, renkanti naują popiežių – Klubo prezidentą. Stikso koplyčia šiemet tapo R. Kundelio sodybos kiemas.

– Vadovaujamės metine rotacija. Klubo prezidento garbę ir pareigas perdaviau Irmantui Kubiliui, – temainfo.lt sakė R. Kundelis.

 

R. Pupelis: „Obeliai – mano gimtasis miestas”

Obelietis R. Pupelis tapo septintuoju Obelių garbės piliečiu. Jo manymu, toks įvertinimas nebūna nei per anksti, nei per vėlai.

Rimvydas Pupelis

– Vis dėlto tai buvo netikėta. Pastaruosius trejus metus skyriau kūrybai: visas mano laikas atiduotas tapybos projektams, parodoms; mąstau apie savo parodas Europoje, Rusijos kultūros sostinėje Sankt Peterburge. Obeliai – mano gimtinė. Jos vardą aš visada nešu su savimi. Tačiau visas savo idėjas įgyvendinau su kai kuo – nieko nebūčiau padaręs vienas, – temainfo.lt sakė dailininkas.

Už miestelio aikštės idėjos realizavimą jis dėkingas Vidai Žaržojienei, Almiui Pupeliui, už teatrų festivalį „Tvoros” –  režisieriui Jonui Buziliauskui, už Obelių poezijos pavasarius „Anys kalbes žodžiais” – visiems jo dalyviams poetams…

Dailininkas R. Pupelis – tarptautinių Obelių dailės plenerų organizatorius, Ugnies skulptūrų švenčių, kurių idėjas pasigavo kone visa Lietuva, pradininkas. Dar nepamiršta ir kelis metus Obeliuose rengta jo šventė „Sraigių pietūs”…

R. Pupelis garbės vertas už daugybę projektų, teatrinių ir tapybos renginių bei švenčių jaunimui, už fotografo – lyg metraštininko – darbą, padėjusį nuo užmaršties išsaugoti miestelio gyvenimo kasdienes ir šventas akimirkas.

 

Tylus miestelis pabunda savo gimtadieniui

Istorikai stebisi: Obeliai – tylus miestelis, bet jis ima ir nugriaudėja didžiųjų Lietuvos sukilimų dalyvių gausa ir energija, patriotizmu saugant kovų už laisvę atminimą. Pagarbos šiurpulį pajauti sustojęs prie paminklo 1941-ųjų sukilimo dalyviams – jo neaplankęs, obeliečių nepažinsi.

Ir savo miesto vardo istoriniuose šaltinuose paminėjimo datos šio krašto žmonės nepamiršta. Šiemet per 50 rėmėjų talkino miesto šventei – tokiai gausiai renginiais, jog, kaip sakė Obelių bendruomenės pirmininkas Vitalijus Jocys, po šeštadienio Radžio, „Svajoklių”, „Pinup Girls”, „Nemuno krantų”, „DAR”, Audriaus Janonio, latvio Laurio Reinikio, „Radistų” koncertų miegoti nueita apie 5 val. Tas pats rytas vėl žadino į mugę, vaikų kermošių: Obelių turgus kvepėjo rūkyta žuvimi, skambėjo jis „Malūno” kapelos (vad. Zenonas Žekas) dainomis ir muzika.

Be šių atlikėjų maratono, dar kvietė Nijolės Tallat-Kelpšaitės, „Nešpėtnų bernų” koncertai, duetų ir tercetų konkursas. Šoko žmonės, dainavo ar sėdėjo ir lingavo į taktą.

– Jau tryliktoj Obelinėj šunis lodijam! – spektaklio „Šuniškos istorijos” pradžią skelbė Bajorų kaimo lėlių teatro ČIZ įkūrėja Nijolė Čirūnienė, aktorės Nediežda Ivanova ir Dalia Ziemelienė.

Vaikai ir jų jauni tėvai susėdę priekyje akis išpūtę žiūrėjo spektaklį, už jų – seneliai ir močiutės gėrėjosi viskuo: spektakliu, vaikais ir anūkais.

 

Pailsėt visada suspėsi…

Obelinėje kiekvienas atranda savitą nišą, nuotaiką, bičiulių draugiją.

– Ar spėjot pailsėt? – klausė senučiukė ant suolo Muziejaus kieme susėdusių bendraamžių.

– Spėsim, prisiilsėsim… O dabar vėl į koncertus „atsgrūdom”, – juokėsi linksmai tos, ir vėl sukišusios viena prie kitos galvas kažką labai rimtai aptarinėjo.

Prie Obelių bendruomenės, pretendentės į skaniausio obuolių pyrago konkurso nugalėtojo titulą, prisėdo Šv. Onos parapijos klebonas Laimonas Nedveckas. Jis žmonių toks mylimas, jog kai kurie jį taip ir vadina „mūsų šventasis”.

Seimo nario Raimundo Martinėlio padėkomis buvo apdovanoti visi keturi – R. Kundelis, R. Pupelis, Žilvinas Misiūnas ir V. Jocys – Obelių bendruomenės buvę ir esamas vadovai. Lipo visi į sceną, tik Ž. Misiūnas jau bene antri metai gyvena ir dirba Norvegijoje…

 

Kokios Obuolinės be obuolių pyragų?!

Sunku ir suvokti, kaip komisijos narėms – krašto geriausiai tortų kepėjai Taniai Dainienei, kiekvienai Obelinei pyragus kepančiai Ritai Smalinskeinei ir Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkei Daliai Lūžienei-Malijonienei – pavyko išrinkti patį pačiausią obuolių patiekalą… Vien Obelių bendruomenė konkursui pateikė tris pyragus, kelių rūšių obuolių sūrių. O štai Antanašės bendruomenės šeimininkių Aldonos Mažeikienės, Zofijos Vanagienės ir Julijos Šapokienės trys pyragai gavo vieną – Draugystės – pavadinimą: tešla dalinosi trys šeimininkės ir kiekviena iš jų kepė savitą Obelinių ragaišį. Toks originalumas sužavėjo komisiją.

Į kulinarų konkursą jungėsi ir Obelių vaikų lopšelio darželio, Kairelių kaimo kepėjos.

Pyrarų gyragu buvo pripažintas Aleksandravėlės bendruomenės kepėjos Silvijos Šakalytės obuolių pyragas. Apdovanota buvo ir jauniausia kepėja – Vitalija Kiseliovaitė, atstovavusi „Pakriaunos” bendruomenei.

Ir po to, kai baigėsi visi renginiai, kai buvo išdalinti prizai už sportinius laimėjimus, išlydėti svečiai, nesiskirstė obeliečiai namo. Sėdėjo jie muziejaus kieme užu stalų, dalinosi įspūdžiais, neskubomis vertino tai, kas truko tris dienas. Palaima. Ji apima tuomet, kai ir pats supranti, ir kitas pajuto, – šventė pavyko.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės ir Obelių bendruomenės nuotraukos

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obeline_obeliai_2017_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_22.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_23.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_24.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_25.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_26.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_27.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_28.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_29.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_30.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_31.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_32.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_33.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_34.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_35.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_36.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_37.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_38.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_39.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_40.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_41.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_42.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_43.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_44.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_45.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_47.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_48.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_49.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_50.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_51.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_52.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_53.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_54.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_55.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_56.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_57.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_58.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_59.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_60.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_61.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_62.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_63.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_64.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_65.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_66.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_67.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_68.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_69.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_70.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_71.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_72.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_73.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_75.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_76.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_77.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_78.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_79.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_80.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_81.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_82.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/2017_oblines_obeliai_83.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]

Užsk. nr. A17-36