Įdomūs ūkininkų metai

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/lus_susirinkimas_kupiskis_9.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Šitaip kalba patys ūkininkai apie praėjusius metus, taip 2014-uosius apibūdino ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius, pateikdamas pernai nuveiktų darbų ataskaitą.

Kovo 6 d. „Jantos“ kavinėje įvyko LŪS rajono skyriaus narių susirinkimas – šventė. Vienu kartu ten aptartos ir veiklos aktualijos, ir pagerbti aktyviausi nariai, surengta šventė visiems, kurie dirba žemę, užaugina ir nuima derlių, laiko gyvulių fermas, melžia pieną, gyvena kaime, palaiko tenykščių bendruomenių gyvastį.

Nors ūkiški rezultatai – be džiaugsmo, pieno ūkių pajamos nusmuko 30 proc., augalininkystės – apie 20 proc., rapsų augintojų – 32 proc., bet ir tokie metai vertingi patirtimi ir viltimi, kad jokie sunkumai nėra amžini. Su pavasariu visada išaušta šviesesnės viltys, taigi ir ši šventė surengta pačiu laiku.

Kupiškio ūkininkai turi pagrindo džiaugtis: jų organizacija pernai atgijo, veikla suaktyvėjo, būta daug pažintinių išvykų ir tolimų kelionių, sukruto žemdirbiai seniūnijose, narių skaičius išaugo iki 97. Galbūt šiemet pavyks pasiekti ir numatytą tikslą – 150. Pas kupiškėnus prašosi kaimynai anykštėnai ir panevėžiečiai, ateina jauni ūkininkai. Ir šioje šventėje jaunų šeimų, jaunų ūkininkų buvo neįprastai ir iki šiol nematytai daug. Apsispręsta iš skyriaus narių sąrašų išbraukti nedalyvaujančius veikloje ir kelerius metus nemokančius nario mokesčio, tokių atsirado 14, buvo paviešintos jų pavardės.

Apovanoti buvo ne tik „Metų ūkio“ prizininkai Ričardas Alekna, Liudas Breskus, bet ir tarybos nariai Virgilijus Bernotas, kurio laukuose vyko rajono artojų varžybos, Rimutė Strazdienė, priėmusi savo pieno fermoje regioninio melžėjų konkurso dalyvius. Gražiai kalbėta apie Joną Pakalnį, žemdirbių patriarchu jis pavadintas už nesavanaudišką pagalbą ir patarimus jauniems ūkininkams. Pastebėtos buvo ir moterys, ūkininkų žmonos, mat Kovo 8-osios išvakarėse šventėn susiburta.

Kalbėta apie nario mokesčius, jie neišvengiamai turės didėti, jeigu ūkininkai sieks didesnės įtakos šalies ekonomikoje, didesnio svorio ir galios derybose su verslo partneriais, jeigu norės išlikti ir sustiprėti. Galbūt sąjungai teks mokesčius rinkti nuo valdomų žemės plotų, nuo laikomų gyvulių skaičiaus. Pokyčių galima tikėtis jau kitąmet. Finansinė nepriklausomybė leistų laisviau kalbėti ir su valdžios atstovais, įstatymų leidėjais.

Patys ūkininkai gerai suvokia, kad jų vienybė ir solidarumas būtų svarus argumentas visose batalijose su produkcijos supirkėjais, paslaugų ir produktų pardavėjais, siekiant tikros verslo partnerystės, bet nuo suvokimo iki veikimo ilgas kelias, pirmiausia reikia jėgas sukaupti ir žemdirbių pasitikėjimą atgauti pačiai ūkininkų organizacijai. Visuose visuomeniškuose sambūriuose reikalingi pasišventę entuziastai, gabūs veiklos „dirigentai“, – kalbėjusieji ūkininkai pripažino, kad svariausias indėlis įdėtas dabartinio ūkininkų lyderio Z.Aleksandravičiaus. Jau nuveikti ir dar suplanuoti šių metų darbai liudija, kad žemdirbių bendruomeniškumo pastangos yra šiuolaikiškas atsakas į žemės ūkiui kylančius iššūkius.

Apie tai mąstyta, svarstyta šventiškoje ūkininkų užstalėje, kur džiugių sveikinimų, gražių linkėjimų ir linksmo šurmulio pažėrė dainininkė Vitalija Katunskytė.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotraukos