Į Tarybos posėdžio darbotvarkę Antanas Vagonis numojo ranka

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis ir žurnalistė Aldona Minkevičienė

Lapkričio 27-osios Rokiškio rajono tarybos posėdis – be precedento: posėdžio vedėjas rajono meras Antanas Vagonis pakilo nuo kėdės ir išėjo iš salės nebaigęs posėdžio. Pražingsniavo rajono vadovas tarp kėdžių savo smulkiu skubiu žingsniuku, trumpam stabtelėjo prie žurnalistės Aldonos Minkevičienės, kažką jai pasakė, abu linksmai nusijuokė, ir jis išėjo.

– Nebaigė posėdžio! Pats gi pasiūlė darbotvarkę, – šūktelėjo Vitalijus Jocys.

Suklego ir kiti. „Pažeistas reglamentas!”, „Ką jis žino, kas tas reglamentas!”, „Jis tai padarė tyčia!”, „Jis tai padarė netyčia…” – aptarinėjo Tarybos nariai. Socialdemokratai į spėliojimus nesikišo, išėjo iš salės nesiklausydami, ką apie jų partietį merą kalba kiti.

– Nebėra ko paklausti, kodėl posėdyje nedalyvavo Seimo narys Vytautas Saulis, – truktelėjo pečiais Almantas Blažys.

Savo pokštais A.Vagonis gal ir netaps didžiu politiku: kalbantįjį jis moka vykusiai suniekinti, sutrikdyti, nutraukti jo kalbą, o savo iškalbas jis teisina lyg mergaitiškai jausmingas berniukas.

– Gal aš kai ką neteisingai pasakiau. Nesvarbu. Bet tai buvo nuoširdžiai! – po tradicinės savo iškalbos yra sakęs jis.

Tačiau ką jau ne ką, o intrigą sukurti jis moka šauniai.

– Posėdis baigtas! Žodis suteikiamas Veselovui! – artistiškai mostelėjo ranka meras praėjusį penktadienį.

Miestelio keistuolis, nepraleidžiantis nė vieno renginio, rajono Tarybos posėdžių – irgi, šoko iš vietos ir nubėgo į tribūną. Ką tik buvo išklausyti Rokiškio kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino „penkmečio planai”, Taryba buvo įsijausminusi, kitame salės gale už Eriką netikėtai ėmė agituoti žurnalistė Aldona, girdi, Amerikos prezidentas pasikeičia, ir – nieko, o čia – buvusią Kultūros centro direktorę pakeitė E.Druskinas… Rokiškis, žinoma,  – ne Amerika, bet nuotaika čia buvo sukurta tikrai „veselovaja”(linksmuoliška).

Viskas susijaukė, ir niekas nebepastvėrė A.Vagonio už pakarpos – grįžkite baigti posėdžio!

Nuošalyje stovėjo vicemeras Egidijus Vilimas, bet ir jis nekvietė mero grįžti atgal.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai, tądien ryšėję tautines juosteles, susispietė bendrai nuotraukai.

– Turėjau perskaityti pranešimą dėl rokiškėnų rinkto Seimo nario Vytauto Saulio pozicijos. Jis – su tais, kurie buvo prieš Santarvės premijos įteikimą profesoriui Vytautui Landsbergiui. Pats V.Saulis neišdrįso dalyvauti rajono tarybos posėdyje, nors juose visada dalyvauja. Tikiuosi, suprato, kad taip Seime balsuodamas pasielgė negarbingai ir neatsakingai, – temainfo.lt sakė rajono Tarybos narys A.Kazulėnas.

Labai rūpėjo paklausti paties mero nuomonės, kodėl jis nebaigė posėdžio? Pasigavome jį išskubantį iš savivaldybės, matyt, papietauti.

– Ką?! – klausimu į klausimą atsakė meras, bet tokiu tonu, tarsi būtų Rokiškio komunalininko eilinis.

Pakartojus klausimą, jis numojo ranka ir išėjo.

Taigi tradicija tapusį posėdžio darbotvarkės 23 klausimą „Savivaldybės tarybos narių paklausimai ir pasisakymai” meras tiesiog ignoravo: numojo į jį ranka. Tiesa, ši paklausimų tradicija tarsi seimūnui V.Sauliui ir yra sukurta: kiekvieno posėdžio pabaigoje jis apžvelgia Seimo oficialias ir neoficialias naujienas, išsakydavo savo nuomonę svarbesniais Tarybos svarstytais klausimais.

Šį kartą, mero A.Vagonio iniciatyva, seimūną tribūnoje pakeitė A.Veselovas.

A.Vagonis labai mėgsta kartoti, kad jis, kaip ir kiti į valdžią ėjusieji, žmonėms žadėjo pokyčių. Po Kultūros centro, tai jau antras jo pokytis. Panašūs abu.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

 

 

Rokiškio rajono tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai parengtas ir neperskaitytas pranešimas.

 

„Lietuvoje kilo didžiulis nepasitenkinimas dėl to, kad Seimo narių daugumos valia buvo nubalsuota, jog 2015 metų Laisvės premija nebūtų įteikta Valstybės vadovui, Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Visi žinome ir suprantame, kas tuo metu buvo valstybės priešakyje ir vedė mus visus į Laisvę.
Mūsų rajone išrinktas Seimo narys Vytautas Saulis, kuris yra ir pasipriešinimo okupaciniams režimams ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas, balsuodamas susilaikė (susilaikymas traktuojamas kaip balsavimas prieš), tai reiškia, kad balsavo prieš Laisvę. Taip Seimo narys V. Saulis išdavė visus partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, kurie kovojo bei žuvo už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę.
Seimo narys V. Saulis priklauso Šaulių sąjungai. Tokiu savo balsavimu jis išdavė visus 60 tūkstančių tarpukario šaulių, kurie kovojo prieš sovietinę okupaciją ir daug tūkstančių dabartinių šaulių. Šauliams priklauso ir V. Landsbergis. Kilus neramumams, kadangi Šaulių sąjunga yra sukarinta organizacija, iškyla grėsmė, kad toks šaulys nėra patikimas, nes balsavo prieš Laisvę.
Noriu paklausti Seimo nario V. Saulio, ar jis nesiruošia atsistatydinti iš Pasipriešinimo komisijos pirmininko pareigų? Noriu paklausti, ar jis nesiruošia išstoti iš Šaulių sąjungos gretų, nes po tokių veiksmų jis nebeturi jokių moralinių teisių priklausyti garbingoms Šaulių sąjungos gretoms?”