Į Šv. Agotos dienai skirtą „Duonos kelią“ Laičiai pakvietė ir policininkus, ir gaisrininkus

  

Kupiškio rajono Laičių saugios kaimynystės grupės nariai Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnę Viktoriją Aelitą Budrienę pakvietė į Šv. Agotos dienai skirtą renginį „Duonos kelias“.

Skapiškio, Pandėlio ir Panemunio parapijų kunigas Albertas Kasperavičius pasveikino visus ir pašventino duoną. Renginyje taip pat dalyvavo ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis specialistas Vytautas Kazlauskas. Renginį vedė Naivių kultūrinės veiklos vadybininkė Angelė Kovienė. Skapiškio, Naivių, Adomynės ir Laičių moterys patiekė rankų darbo duonos gaminių. Jos atliko įvairiausias užduotis – siekė „Gaspadinių gaspadinės“ titulo. Komisijos nutarimu jis atiteko laičietei Astai Tarozienei. Renginio dalyviams nuotaiką kėlė Rimvydo Kirstuko atliekami muzikiniai kūriniai.

Renginio metu bendruomenės pareigūnė gyventojams suteikė informacijos apie prekybos žmonėmis formas, verbavimo būdus ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimo galimybes. Susirinkusieji sužinojo, kokių atsargumo priemonių reikia imtis, kad nepatekti į prekiautojų žmonėmis pinkles, kaip atskirti rimtą darbo pasiūlymą nuo apgaulės, kodėl savo asmens dokumentą galima duoti tik valstybės pareigūnui, kur kreiptis pagalbos atsitikus nelaimei užsienyje, ir kitą informaciją, kurią žinant kelionė į kitas šalis būna saugesnė.

Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius V. Kazlauskas gyventojams priminė, kaip saugiai kūrenti krosnis, kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis, kad namuose nekiltų gaisras. Susirinkusiesiems buvo pademonstruotas dūmų signalizatorius, jo veikimo funkcijos, paaiškinta jo paskirtis. Žmonės buvo informuoti, kad nuo šių metų gegužės 1 d. kiekviename gyvenamame name ar bute privalės būti įrengtas dūmų signalizatorius. Priminė, kad būstuose turi būti ir gesintuvas.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK komunikacijos grupės vyresnioji specialistė

 

Kupiškio kultūros centro ir Kupiškio rajono policijos komisariato nuotraukos