Į Kupiškio rajono mokyklas mokinių susirinko vėl šiek tiek mažiau

Kalbos, kad planuojama uždaryti Šimonių pagrindinės mokyklos skyrių – Adomynės mokyklą-daugiafunkcį centrą nepasitvirtino – centras lieka. Tačiau, anot Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės, šiemet čia nebebuvo komplektuojamos 1–4 ir 5–8 klasės: mokykla beturėtų 15 mokinių. Tėvai pareiškė norą leisti savo vaikus į Šimonių pagrindinę mokyklą, o Adomynės daugiafunkciame centre suformuota jungtinė 10 vaikų ikimokyklinio ugdymo grupė.

Tad kupiškėnai skaičiuoja dvi – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Subačiaus – gimnazijas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnaziją ir šios įstaigos Kupos pradinio ugdymo skyrių, Noriūnų Jono Černiaus, Alizavos, Skapiškio, Šimonių, Šepetos Almos Adamkienės pagrindines mokyklas, Salamiesčio pagrindinę mokyklą ir jos skyrių – Antašavos mokyklą-daugiafunkcį centrą bei Rudilių Jono Laužiko universalų daugiafunkcį centrą.

Rugsėjo 3 d. į Kupiškio rajono mokyklas susirinko 1 717 mokinių, arba 79 mažiau nei 2017-ųjų rugsėjį. Pirmokų šiemet – 120, pernai jų buvo 127; abiturientų šiemet – 120, pernai – 122. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje pernai mokėsi 108 abiturientai, Subačiaus gimnazijoje – 14; šiemet – analogiškai – 106 ir 14.

Viešai ir ne kartą buvo teigiama, kad 2020 m. Kupiškio mieste, skaičiuojančiame apie 6 150 gyventojų, beplanuojama vienintelė pirmokų klasė. Vedėja J. Trifeldienė nenorėtų to tvirtinti kategoriškai: migracijos ir emigracijos teigiami ir neigiami pokyčiai pirmokų kupiškėnų skaičių gali pakeisti.

Kupiškio rajone šiuo metu nuolat gyvena apie 17 500 žmonių; gyventojų skaičiaus pikas siekė apie 25 tūkst.

 

temainfo.lt

Adelijos Varnaitės nuotr.