Ginčas dėl Jaunimo reikalų tarybos

Kupiškio rajono vicemeras Aurimas Martinka.

Tris teko išbraukti

Kupiškio rajono Taryba dar niekada tiek nesiginčijo tvirtindama Jaunimo reikalų tarybą (JRT). Senoji Taryba ją tvirtino nė neatkreipdama į tai visuomenės dėmesio…

Pateiktame projekte į JRT pasiūlyta 10 asmenų: Šepetos laisvalaikio centro specialistė Vaiva Mališauskienė, Jaunimo centro kultūrinės veiklos vadybininkė Rimantė Bražytė, rajono Tarybos narės Dalia Dyrienė, Zita Kaušakienė, Skaistutė Paulauskienė, Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (jaunimo reikalų kuratorius) Vytautas Knizikevičius, Savivaldybės administracijos specialistė Aurelija Kukenienė, neformalaus jaunimo atstovai Marius Skrupskis, Rytis Songaila, Kupiškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Gintarė Šližytė ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos gimnazistas Vygantas Valma.

Sprendimo projektą pateikusiam vicemerui Aurimui Martinkai teko teisintis, kodėl iš sąrašo reikia išbraukti V.Knizikevičiaus, G.Šližytės ir A.Kukenienės pavardes; kodėl anksčiau jos neužkliuvo.

 

Patinė situacija…

– Situacija susidarė gan patinė. Suformuoti tokią Tarybą prašo – kur tai griežčiau nei prašo – Jaunimo reikalų departamentas prie Kultūros ministerijos, o Vyriausybės atstovė apskričiai reikalauja keisti kai kuriuos narius. Todėl mes, vėlgi pabendravę su jaunimu, su mokyklom ir išgirdę griežtą Vyriausybės atstovės apskričiai reikalavimą, siūlome tokius dalykus. Dar čia buvo pakonkretinta. Tai pirmiausia, ką jinai rekomendavo išbraukti. Negrįžtamai, – kalbėjo A.Martinka.

Anot vicemero, V.Knizikevičių ir A.Kukenienę palikus Taryboje, būtų pažeistas viešas ir privatus interesas. Vyriausybės atstovės Rasos Šošič dar buvo siūloma išbraukti arba Jaunimo centro atstovę, arba policijos pareigūnę. Visai logiška, kad tarybos nariai susidomėjo, kodėl JRT negali dirbti Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė.

– Kaip sakė ponia Šošič, ji čia visai ne prie ko kaip policijos atstovas, – neskubus situaciją dėstė vicemeras.

 

Jei neatšauks, skųs teismui

Paaiškinęs, kad, neatšaukus minėtų trijų narių, sprendimas bus skundžiamas teismui, A.Martinka išvardino kitus tris, į JRT siūlomus narius: neformalaus jaunimo atstovą Paulių Briedį, L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos gimnazistę Gerdą Trifeldaitę ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos tarybos narį Rytį Telksnį.

– Aš tik primenu, yra paritetas: šeši atstovauja Savivaldybės administracijai arba Savivaldybės įstaigoms ir šeši – jaunimo atstovai. Buvo paaiškinta, kad gali dalyvauti ir žmonės, dirbantys su jaunimu, todėl atsirado ir koordinatorius. Bet Vyriausybės atstovės apskričiai verdiktas buvo labai kategoriškas – ne. Dirbantys ar nedirbantys jie yra Savivaldybės administracijos darbuotojai. Jie būt negali daugiau kaip šeši, – kažkaip labai moksliškai dėstė vicemeras.

 

„Galvočiau, kad precedentas yra”

Kupiškio rajono tarybos narė Gaila Matulytė.

– Galvočiau, kad precedentas yra. Nes kiek aš dirbu jaunimo politikoj, ir kai buvo formuojamos Jaunimo reikalų tarybos, ir dabar Jaunimo tarybos tipinius nuostatus vartau, tai man kažkaip nėra aiškus paaiškinimas, ir aš turbūt negalėčiau balsuoti už, kai tikslai nežinom, kokiu dokumentu remiantis Vyriausybės atstovas rekomendavo. Nes tikrai dirbantys su jaunimu, jaunimo organizacijų atstovai gali įeiti; jaunimo koordinatoriai visose savivaldybėse tikrai priklauso – nu, kokie 85 procentai tai tikrai; ir dar vakar su vienu kalbėjau jaunimo reikalų koordinatoriumi – tai jie priklauso, nebent bus teismai kiekvienoj Savivaldybėj. Galimai, taip. Bet aš tikrai nesu informuota, kokiu dokumentu remiantis išbraukiami, kaip pavyzdžiui, policijos atstovė, kuri dirba prevencinį darbą su jaunais žmonėmis, su bendruomenių jaunimu. Man regis… nerandu paaiškinimo, – galimybe pasisakyti pasinaudojo Tarybos narė Gaila Matulytė.

 

Gaunasi taip…

Vicemeras G.Matulytei ir kitiems Tarybos nariams aiškino, jog šiuo metu yra toks reikalavimas; nors jam konkrečiai ir nepasakyta, kokiu dokumentu remiantis tenka atšaukti minėtus JRT narius, Anot A.Martinkos, buvo skambutis ir buvo aiškiai išdėstyta mintis. Labiausiai kliuvo Vytautas Knizikevičius ir Gintarė Šližytė.

– Gaunasi taip: Jaunimo reikalų taryba ir turėtų kontroliuoti , ką daro jaunimo reikalų koordinatorius ir visa kita. Tai, sako, čia ir bus viešas ir privatus interesas, kai pats save kontroliuoja. O policija sako, kad ji nėra Savivaldybės įstaiga; tai išvis pažeidžia viską: nei ji jaunimo atstovas, nei Savivaldybės atstovas. Tarybos narius, kaip ir rekomenduotina, palikt, – negreitakalbe – priešingai nei prieš tai kalbėjusi – dėstė A.Martinka.

 

Paprašė rinkti žodžius

Anot vicemero, reikės, ko gero, keisti Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

– Nes tas dokumentas, buvo tokia, kaip ir žinot, saviveikla: priėmėm, kad būtų patogu patiems dirbt, o Vyriausybės atstovė tą, matyt, buvo praleidusi pro akis ir dabar pastebėjo, – sakė jis.

– Mes dabar pusė laiko aiškinamės, ką Vyriausybės atstovė sakė Martinkos lūpomis. Didžiosiomis. Man tai visiškai nepriimtina, – kalbėjo Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius, o meras Dainius Bardauskas paprašė jo „rinkti žodžius”.

–Aš pasakiau labai aiškiai, – tęsė Z.Aleksandravičius. – Jei jau iškilo toks klausimas, tai kad ne ponas Martinka komentuotų, kaip jam ten sakė arba nesakė, o kad būtų pats tas atstovas ir pasakytų mums labai aiškiai. Tuščiai gaištam laiką.

–Vyriausybės atstovė yra Vyriausybės atstovė. Ir nei Martinka savo didelėm lūpom, nei Aleksandravičius savo kažkokiom lūpom ar savo įtaka jos neprikvies. Aš pasakiau, kas yra sakoma ir ko prašoma laikytis. Savivaldybės dokumentai turi atitikti Vyriausybės norminius aktus. Tiek tiktai, – normalu, kad vicemeras įsižeidė.

 

Kiek kas turi galių?

Tarybos nario Leono Apšegos nuomone, anksčiau tokios praktikos nebuvo, girdi, kažkas kažką pasakė, ir jau skubama keisti.

– Aš tikrai labai norėčiau tą dokumentą matyt. Ir antras. Iš vicemero išsprūdo mintis, kad priėmus šią komisiją vėl reikės tvarkyti Reglamentą, kuris, ko gero, bus pritaikytas prie JRT, ir vėl bus labai daug ginčų Taryboje. Tai gal tą Reglamentą pirmiausia ir reikėjo sutvarkyt? – klausė jis.

Kupiškio rajono tarybos narys Valentinas Beinorius.

– Čia, turbūt, ne apie tai, kokie žmonės pateks į Jaunimo tarybą, o apie tai, kiek mes patys turime galių ir kiek galių turi mums ant sprando užlipti Vyriausybės atstovė. Jei nusileisime vieną kartą, antrą, tai trečią kartą pareikalaus to, ano dalyvaudama-nedalyvaudama, – kalbėjo Tarybos narys Valentinas Beinorius.

Jis buvo už tai, kad būtų palikta A.Martinkos pasiūlyta Jaunimo taryba, bet kad ateityje be pagrįstų dokumentų nebūtų priimami sprendimai.

 

Gal pristigo patirties?

Anot mero, gal pristigo patirties, gal dėl laiko stokos vicemeras nepaprašė R.Šošič reikalingų dokumentų. D.Bardauskas rajono Tarybai įsipareigojo pats iš Vyriausybės atstovės gauti reikiamus dokumentus, patvirtinančius JRT sudarymo tvarką.

 

Truputis abejonių

Dar labai trumpai pasisakė G.Matulytė. Ji prsipažino:

– Man truputį abejonių kelia tai, kad trys jaunuoliai yra iš tos pačios organizacijos ir du iš gimnazijos tiktai. Tai tarsi nebus atstovaujamas regioniškai Kupiškio rajonas, rajono jaunimas, kitos nevyriausybinės organizacijos, dar dvi likusios jaunimo organizacijos. Aš matau čia ir skubos truputėlį surenkant tą komandą, nors ji gal ir tikrai puiki, bet neatsižvelgta į regioną.

Naujoji Kupiškio rajono jaunimo reikalų taryba buvo patvirtinta 18 Tarybos narių balsavus už, dviem – prieš ir vienam nebalsavus.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos