Pasvaliečiai santūriai racionalūs. Rajono savivaldybės svetainė www.pasvalys.lt birželio 14-ąją skelbia renginius, planuojamus šiandien, Gedulo ir vilties  dieną: 18 val. šv. Mišios Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje;  19 val. Pasvalio kultūros centre – vakaras „Atmintis liks gyva“; projekto „Misija – Sibiras“ pristatymas pasvaliečiams.

Biržų rajono savivaldybė Gedulo ir vilties dieną tvarkė ūkiškus reikalus. Birželio 14-ąją svetainė www.birzai.lt praneša: „UAB „Biržų vandenys“ specialistai, išanalizavę nuotekų perpumpavimo stočių duomenis, nustatė didelį suvartoto vandens ir išleistų nuotekų kiekio neatitikimą. Bendrovės specialistai kartu su seniūnijos darbuotojais ir aplinkos apsaugos inspektoriais tikrins, kaip Biržų miesto ir rajono individualių namų savininkai laikosi prisijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų ir sutarčių sudarymo tvarkos. Kviečiame gyventojus sudaryti sutartis. Gyventojams, naudojantiems vandenį ar leidžiantiems nuotekas be sutarčių, bus taikomos įstatymuose numatytos baudos.“

Čia pat skelbiama ir apie tai, kad savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Biržų rajono policijos komisariato pareigūnais tęsia prevencinę priemonę ,,Vaiko priežiūra socialinės rizikos šeimoje“. Šios priemonės metu lankomos šeimos, įrašytos į rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą, aiškinamasi, kaip jose prižiūrimi ir auklėjami vaikai, ar gaunamos socialinės išmokos naudojamos pagal paskirtį. „Birželio 13 d. aplankyta 21 šeima, gyvenanti Nemunėlio Radviliškio ir Pačeriaukštės seniūnijose. Už girtavimą, vaikų nepriežiūrą bei kitus Vaiko teisių pažeidimus keletui tėvų surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai“, – teigiama www.biržai.lt.

Čia pat užsimenama ir apie krepšinio turnyrą bei futbolo čempionatą.

www.anyksčiai.lt šiandien praneša: „Šiais metais Lietuva plačiai mini 1863 metų sukilimo 150-metį. Įdomus istorinis momentas – seniausiame Anykščių pastate, Okuličiūtės dvarelyje, aptinkame ir sukilėlių štabo pėdsakus. Anykščių menų centras įsijungė į Lietuvos muziejų asociacijos pradėtą Lietuvos muziejų kelio programą, skirtą pažymėti sukilimo metines. Šiųmetis muziejų kelias nusidrieks per tris dešimtis Lietuvos muziejų ir mes, Anykščių menų centras, papuolėme į tų laimingųjų sąrašą.
Birželio 12 dieną Okuličiūtės dvarelyje buvo atidaryta kilnojamoji paroda „1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose „Polonia” ir „Lituania”. Parodos atidaryme gausiai susirinkę anykštėnai šiltai pasitiko Lenkijos instituto Vilniuje direktorę p. Małgorzata Kasner, Lenkijos instituto Vilniuje projektų koordinatorių Andrzej Kerulį, Lietuvos dailės muziejaus menotyrininkę anykštėnę Dalią Tarandaitę ir Anykščių rajono merą Sigutį Obelevičių.“

„Kupiškyje Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai vyko dvi dienas. Penktadienį iškilmingai pakelta valstybinė vėliava; dalyvaujant tremtiniams, politiniams kaliniams ir jų vaikams, Savivaldybės tarybos nariams, kariams savanoriams, jauniesiems šauliams ir kitiems kupiškėnams vyko minėjimas; aplankyta Kupiškio geležinkelio stotis; gėlės padėtos visose atmintinose vietose. Tądien laikytos šv. mišios, po jų vyko koncertas. Šeštadienį 18.00 val. koncertą Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje kupiškėnams dovanos Murmansko lietuvių ansamblis“, – skelbia Kupiškio rajono savivaldybės svetainė www.kupiskis.lt.

„Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, kalbėdamas apie trėmimus, pabrėžė, kad gyvuliais buvo ne lietuviai, gabenami gyvuliniuose vagonuose į nežinią ir nebūtį, o žiaurūs sovietai. Po to Lietuvoje neliko nė vienos šeimos, kuri nebūtų patyrusi siaubo, pažeminimo, kančios, nežinios ir nepraradusi artimųjų. „Kol žemėje bus bent vienas gyvas lietuvis, ši data turi būti minima“, – buvo įsitikinęs J. Jarutis, – „ir turime daryti viską, kad ši istorija niekada jokiu būdu nepasikartotų!“.“ – mero kalbą, pasakytą Gedulo ir vilties dieną, perpasakojo www.kuspiskis.lt.

Mero patarėja Miglė Savukaitė, pateikusi šventės informaciją, gal ir paskubėjo skelbti tekstą, nepašlifavo (…) jo, bet informacijos pateikiama ne tiek ir mažai: renginyje dalyvavo Kupiškio etnografijos direktorė Violeta Aleknienė, buvęs tremtinys, istorikas Jonas Babickas, Seimo narys Sergejus Jovaiša (kažkodėl ne Ričardas Sargūnas ar Aleksandras Zeltinis), dar sužinome, kad Kupiškio kultūros centro direktoriaus pareigas laikinai vėl eina režisierė Vita Vadoklytė, o renginio režisierei Nijolei Ratkienei talkino Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono štabo SP5 skyriaus civilių ir karių bendradarbiavimo specialistas Donatas Voveris. Turėjo būti gražus renginys. Tai liudija ir gausios mero nuotraukos.

Iš Kupiškio geležinkelio stoties į Sibirą buvo išvežta apie 2000 žmonių. „Kol žemėje bus bent vienas gyvas lietuvis…“ – kažin ką omenyje turėjo Kupiškio meras?

Kaip Gedulo ir vilties dieną minėjo Rokiškio savivaldybė, www.rokiskis.lt neužsimena nė žodžiu. Neminėjo šios dienos ir Panevėžio rajonas.

temainfo.lt