Gamtosaugininkai brakonierių paleido be bridkelinių…

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija iki balandžio 20 d. žada reidus prie vandens telkinių: bus nuolat stebimos pagrindinės lydekų nerštavietės, prie jų įrengiamos stebėjimo kameros bei naudojamos kitos pažeidimų išaiškinimo priemonės.

Pirmas reidas jau davė rezultatų. Rokiškio rajone, Nemunėlio upėje ties Paliepių kaimu buvo sulaikytas brakonierius, su nenustatytu asmeniu neteisėtai žvejojęs draudžiamu būdu – naudodamas statomą tinklą. Kadangi pilietis G.K. buvo labai solidarus pabėgusiam savo sėbrui, tai ir 631 Eur ieškinį už neteisėtai sužvejotas keturias lydekas teks atlyginti jam vienam. Be ieškinio, dar laukia ir administracinė bauda, kurios dydis yra nuo 115 iki 289 Eur. Jam teko išsiskirti ir su statomu tinklu, ir su bridkelnėmis. 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės draudžia gaudyti lydekas iki balandžio 20 d. Gamtosaugininkai primena, kad lydekų gaudymas draudimo laikotarpiu naudojant mėgėjiškos žūklės įrankius užtraukia baudą iki 57 Eur, o pažeidimas, padarytas naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu, užtraukia iki 289 Eur baudą su pažeidimo padarymo įrankių bei priemonių konfiskavimu. Be to, pažeidėjams už neteisėtai sugautą vieną lydeką teks atlyginti 157,91 Eur ieškinį už gamtai padarytą žalą.

 

Parengta pagal prd.am.lt