Etnografijos metus pažymėjo Tunaičių sodyboje

(LKRS) Rokiškio skyriaus nariai prie Joanos ir Antano Tunaičių etnografijos muziejaus – sodybos.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai Etnografinių regionų metus paminėjo Rokiškio rajono Šetekšnių kaimo Joanos ir Antano Tunaičių etnografinėje sodyboje-muziejuje. Jie susipažino su unikaliais statiniais, vidutinio ūkininko buities ir žemės dirbimo eksponatais. Kūrėjai žavėjosi įspūdinga durų raktų kolekcija.

Tą dieną, kai lankėmės pas Tunaičius, pūtė šaltokas vėjas, ir svetinga, nuoširdi sodybos šeimininkė LKRS Rokiškio skyriaus narius pakvietė į trobą. Dvelkė jaukios trobos šiluma ir vaišingumas. Literatai skaitė savo kūrybą, aptarė tolesnės veiklos gaires.

(LKRS) Rokiškio skyriaus nariai prie Jono Mažeikio kapo.

Vykdami į Panemunėlio kraštą, kūrėjai aplankė žurnalisto, Rokiškio liaudies teatro aktoriaus, sveiko gyvenimo būdo propaguotojo Jono Mažeikio kapą. Šį kartą išvykos aptarti nereikėjo: tylėjimas buvo iškalbingesnis už žodžius.

Etnografinių regionų metus pažymėjome etnografinėje sodyboje, kur dvelkė aukštaitiška dvasia.

Osvaldo Papaurėlio nuotr.

 

 

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė