Egidijus Vilimas – žmogus, kuriuo galima pasitikėti…

Egidijus Vilimas. Ernestos Masiulionytės nuotr.

Niekas ir neabejojo, kad Rokiškio rajono savivaldybės vicemero pareigoms bus išrinktas mero Antano Vagonio pasiūlytas Egidijus Vilimas. Papasakoti apie save jam buvo skirta 15 min., bet meras pats jį apibūdino; tam neprireikė nė 2 min.

– Egidijų Vilimą pažįstu daugiau nei 20 metų. Su šituo žmogum teko dirbti ir geresniais, ir blogesniais laikais. Kaip žmogus, kaip politikas jisai tikrai labai užaugo: turi didžiulę valią ir didelį norą dirbti Rokiškio žmonių labui. Tai žmogus, kuriuo galima pasitikėti, – teigė A.Vagonis.

Meras sakė esąs labai patenkintas puikiai sutvarkytu švietimo tinklu, ir tuo, kad rajonas dėl lopšelių-darželių neturi tokių problemų, kokių turi Vilnius, o kalbos apie „uždarinėjamas” renovuotas rajono mokyklas tėra gandai.

– Džiaugiuosi šio žmogaus darbu ir norėčiau su juo dirbti kartu, – sakė A.Vagonis ir paragino po pritarimo gerbti demokratiją ir demokratinius pagrindus bei tuos, kurie balsavo prieš, ir tuos, kurie balsavo už.

Rezultatas nenustebino: 15 „už” , 10 „prieš”, ir E.Vilimas dar ketverius metus eis vicemero pareigas.

Nustebino kitas dalykas: valdančiosios koalicijos atstovai fotografavo savo biuletenius. Opozicija tai įvertino kaip spaudimą balsuoti už E.Vilimą. Šiam nebuvo užduota nė vieno palankaus klausimo, debatuose niekas – išskyrus merą – už jį neagitavo, todėl racionali kritika, galbūt, sukūrė įspūdį, kad Tarybos dauguma gali susvyruoti balsuojant už kandidatą.

– Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko socialdemokrato Tado Barausko prašėme paaiškinti, kodėl fotografuojami biuleteniai, o jis klausė mūsų: „Kas neleis?” Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai irgi sakė, jog tai nėra pažeidimas, – temainfo.lt teigė Tarybos narys, Liberalų sąjūdžio atstovas Vytautas Masiulis.

Kam reikalinga fotografuoti biuletenius? Atsakymas paprastas: pataikūniškai arba baimingai įrodyti savo lojalumą politinei užmačiai. Ar ne dėl šio sumanymo prieš pusvalandį iki balsavimo didžiosios koalicijos vyrai ir moterys prašė: „Te padeda man Dievas”?

– O ir tai, ką girdėjome vicemero atsakymuose, nežadina vilties, kad rajone kas nors keisis. Labai nemalonu: negi tokie solidūs žmonės, kaip Stanislovas Dambrauskas, fotografavo savo biuletenį, taip rodydamas savo prielankumą valdžiai. Matyt, įsakymas fotografuoti savo biuletenius buvo duotas iš anksto; prieš balsavimą nebuvo matyti kažkokių bandymų tartis. Gal šių žmonių aplinkoje visada taip bendraujama? Labiausia stebino tai, kad biuletenių fotografavimas nė kiek nešokiravo mero. Po šio įvykio net sunku suvokti, ką jis vadina demokratija, – mūsų portalui sakė Irmantas Tarvydis.

 Rita Briedienė

 

 Spausdiname klausimus, Tarybos narių pateiktus kandidatui į vicemerus Egidijui Vilimui, ir jo atsakymus Tarybai.

 

Ar yra šansų įgyti autoritetą?

Almantas Blažys: Rinkimai, aišku, pasibaigė, bet mes visi čia gyvename, vien rinkimų kampanija reikalai nesibaigia; yra verslas, yra žmonės, yra Tarybos nariai. Įtarėme, jautėme, kad taip vyko: jūsų iniciatyva buvo užblokuota galimybė Antanui Vagoniui ir kolegai Valerijui Rancevui ateiti į Verslo klubo rengtą diskusiją. Čia buvo susirinkęs visas Rokiškio verslo elitas. Kaip Jūs manote, ar turite bent mažiausią šansą su jais kontaktuoti ir įgyti jų autoritetą?

E.Vilimas: Nesupratau klausimo. Apie kokį blokavimą kalbate?

Meras: Visgi, Almantai, suformuluokite klausimą trumpai. Aš suprantu Jūsų įžangą…

A.Blažys: Ar gerbiamas kandidatas turi nors mažiausią šansą įgyti autoritetą verslo bendruomenėje?

Meras: Jūs turite omeny, ar jis mano? Čia negalima atsakyti – turi, neturi… Jūs suformuluokite klausimą aiškiai ir kad žmogus galėtų aiškiai atsakyti.

Merui A.Blažys paprieštaravo; klausimą jis suformulavo aiškiai, be to, jį suprato ir kandidatas į vicemerus.

E.Vilimas: Manau, aš turiu šansą. Tačiau su verslininkais aš galiu diskutuoti tais klausimais, kuriuos išmanau. Aš niekada gyvenime nebuvau verslininkas, bet man labai įdomu. Tapęs vicemeru, aš vieną kartą per savaitę tris mėnesius pas gerbiamą Antaną Trumpą studijavau makroekonomiką. Iš viso man jis galėdavo skirti laiko iki valandos, aiškindavo, kaip veikia praktikoje tie dalykai. Žiūrint, kokias kuruosiu sferas, tenai tikrai matau daug galimybių verslui, ypač socialinėje sferoje su verslu yra daug sąlyčio taškų. Matau perspektyvą socialinio taksi ir kitų dalykų. Būtinai stengsiuosi pateisinti verslininkų lūkesčius, ar jie būtų susivieniję, ar atskiri. Tiek, žinoma, kiek sugebėsiu, kiek suprasiu. Viską galima išmokti. Na, ne viską, bet daug.

 

Dar šiek tiek apie tą patį

Meras: Norėčiau priminti gerbiamiems Tarybos nariams: paklausimams yra skiriama viena minutė, atsakymams – trys minutės.

Irmantas Tarvydis: Buvo šeši kandidatai į rajono metus, ir Rokiškio verslo klubas kvietė juos į diskusiją. Verslo klubas – ne vien Antanas Trumpa, bet ir Dalius Trumpa, ir dar 22 nariai. Yra ir daugiau verslo Rokiškyje, jeigu pastebėjote. Čia ir buvo klausimas: trys kandidatai atėjo bendrauti, trys neatėjo; jeigu nebendraujate, tai kaip galima žinoti problemas?

E.Vilimas: Aš pats Jums ir pasakiau, kai skambinote: tuo metu, kai buvo organizuotas šitas, mano buvo prieš dvi savaites numatytas susitikimas su Kriaunų bendruomene. Ir tuo metu buvau Kriaunose, kai vyko tas susitikimas, jeigu klausiate apie praeitį.

Zenonas Akramavičius: Gerbiamas Egidijau. Apie verslą Jūs, aišku, nenutuokiat, apie darbo vietų kūrimą Jūs irgi, aišku, nesuprantat; versle nesate dirbęs, ir tai – suprantamas dalykas. Kaip Jūs vertinate rajono švietimo reformą? Sujungtos dvi mokyklos: atsirado gimnazija ir jos padalinys. Šimtadienyje mokiniai skanduoja: „Romuva! Romuva!” Į gimnaziją įkelta Jaunimo mokykla. Ar Jūs lyginote mūsų jaunimo elito, gimnazistų ir suaugusiųjų mokymosi sąlygas? Kaip galvojate išspręsti šią problemą?

E.Vilimas: Rokiškio rajono įstaigų tinklas yra sutvarkytas, priimtas Taryboje. Jį vertinu gerai.

 

Nustebino dviprasmiškumas

Algis Kazulėnas: Mane labai nustebino Jūsų, kaip vicemero, toks dviprasmiškas požiūris į Lietuvos istoriją ir į mūsų krašto pokario įvykius. Kada po renovacijos buvo rengiamos Obelių istorijos muziejaus ekspozicijos – kiek žinau, kiek girdėjau, – buvote vienas iš tų, kurie prieštaravo dėl tų lėšų skyrimo. Man nesuprantama: patriotiniuose renginiuose Jūs taip gražiai šnekat, agituojat už laisvą Lietuvą, Jūsų senelis kalėjo, buvo lageriuose, o kai reikia paremti, jaunimui parodyti tą mūsų istoriją, Jūs prieštaravote. Man labai keista, aš negaliu to suprasti. Tai Jūs ir toliau, jei būsite išrinktas, taip pat elgsitės panašiais atvejais ar padarysite išvadas?

E.Vilimas: Aš noriu pasakyti, kad Jūs nežinote. Aš balsavau už skyrimą tų lėšų.

Virginijus Gaučys: Viena iš Jūsų kuruojamų sričių buvo jaunimas. Ką per praėjusią kadenciją pavyko padaryti jaunimo laisvalaikio užimtumo klausimais; ką keistumėte ateityje?

E.Vilimas: Viską išvardinti reikėtų kelių valandų. O keisti reikėtų, būtent daugiau privačių iniciatyvų įjungti į jaunimo laisvalaikio praleidimo paįvairinimą, prioritetą teikiant – tai ne mano, aš negaliu savo nuomonių reikšti, tai yra koalicijos bendra programa – gamtamokslinio, inžinerinio pobūdžio užsiėmimams.

Jūratė Čypienė: Savo programoje pirmu numeriu buvote įrašęs: taupysite Savivaldybės lėšas. Kokių turite konkrečių pamąstymų, kaip savo srityje sutaupyti Savivaldybės lėšų? Eidamas į šias pareigas, juk turite ir savo, ne tik koalicijos matymus?

E.Vilimas: Vienas nesiimsiu jokių veiksmų. Yra koalicijos programa, ir ką paves meras – kur galėsiu savo nuomonę pareikšiu, – tačiau vykdysiu programą, kurią patvirtins visa Taryba.

Virginijus Lukošiūnas: Tokia replikėlė dėl švietimo sistemos…

Meras: Iš karto pertraukiu: replikų – ne.

Virginijus Lukošiūnas: Ar nemanote, kad būtų galimybė taupyti atsisakant patarėjų. Sklando kalbos dar ir apie spaudos atstovę… Du patarėjai rajonui kainuoja apie 150 tūkstančių per metus. Ar nemanote taupyti ir patarimo kreiptis į Savivaldybės administracijos specialistus? Jei ir šie nekompetentingi patarti, tai gal jie – ne savo vietose?

E.Vilimas: Reikėtų paimti ir vieną kartą perskaityti pareigybines nuostatas, ką tie patarėjai veikia. Jie nepatarinėja. Tai yra Savivaldos įstatyme. O kokias funkcijas jie atlieka, nustato meras.

 

Taip ir neleido paklausti…

Stasys Meliūnas: Turime vieną kandidatą į mero pavaduotojus; tai nelabai demokratiška, nėra iš ko pasirenka. Žinodamas kandidatą – Rokiškio rajone gyvenu jau seniai…

Meras: Gerbiamas Stasy, tai yra jau pamąstymas. Prašau formuluoti klausimą.

S.Meliūnas: Iš tų pamąstymų ir kyla klausimas. Pažįstu šitą žmogų ir žinau apie jo tinkamumą eiti į mero pavaduotojus. Remiantis…

Meras: Aš dar kartą kartoju: gerbiamas Stasy, Jūs turite teisę dabar užduoti klausimą. Jei tai bus diskusija ir Jūs norėsit išsisakyt… Dabar yra klausimai, prašau užduoti klausimą.

S.Meliūnas: Pagal reglamentą, gerbiamas mere, aš turiu teisę kalbėti vieną minutę, o aš kalbu dar tik 15 sekundžių. Gerai, tada konkrečiau prie klausimo. Mano klausimas susijęs su tuo, ką mano rinkėjai. Kadangi rinkėjai pareiškė nepasitikėjimą, Jūsų partijos rezultatas nebuvo geras. Kaip Jūs atgausite gyventojų pasitikėjimą, kokiais darbais? Gal tai bus darbo vietų kūrimas?

Meras: Jūs jau užduodate du klausimus. Gerbiamas Stasy, aš suprantu, kad Jūs naujokas, bet būkit žmogus – duokit klausimą, ir tegu duoda atsakymą.

S.Meliūnas: Gerai. Tada gal svarbiausias klausimas…

Meras: Ne Morzės abėcėle, Jūs sakykit žodžiais!

S.Meliūnas. Kaip Jūs pateisinsite lūkesčius, kaip pagerinsite situaciją rajone? Didindamas darbo vietas?..

Meras net užsidengė veidą nuo juoko; jam pavyko šį Tarybos narį išmušti iš vėžių.

E.Vilimas: Pagal Savivaldos įstatymą, mero pavaduotojas pavaduoja merą. Jei ten kažkur man bus pavesta ar vienoj srity, ar kitoj, tai padarysiu.

I.Tarvydis: Kovo 5 d. gautas raštas: pateiktas Krašto muziejaus projektas europinėms lėšoms gauti, tačiau parkui iki 2020 metų nebus jokios paramos. O mes, verslas, jau penkti metai darom talkas, kad parkas nebūtų avarinėj būklėj. Projektas – 10 milijonų vertės. Tiek mes negalėsime skirti. Kodėl šis projektas buvo atmestas? Ar juo niekas nenorėjo užsiimti, ar pinigų nėra, ar dar kažkokios bėdos?

E.Vilimas: Šitas klausimas – administracijai, nes ji teikia projektus.

I.Tarvydis: Bet Jūs kultūrą kuruojate.

Z.Akramavičius: Buvote vicemeras!

Meras: Gerbiamas Zenonai, prašau laikytis tvarkos! Irmantas uždavė klausimą, Egidijus į tą klausimą atsakė – nesvarbu, tenkina ar netenkina atsakymas.

A.Blažys: Esate tokia asmenybė, kuri mėgsta lyderiauti. Charakteris šiek tiek aštrokas, kaip mes matome opozicijoje, ir bendravime. Sunkiai mums sekėsi; nemanau, kad lengviau seksis ateityje bendrauti su Jumis asmeniškai. Aišku, buvęs meras Vytautas Vilys buvo tolerantiškas, ir Jūs juo pasinaudojot. Jūs realiai ir vadovavot savivaldybei. Kokie Jūsų santykiai su dabartiniu meru, tiesiogiai rinktu Antanu Vagoniu? Ar bandysite kažkaip pasikeisti? Aš žinau, kad jis tikrai nėra Vytautas Vilys. Kaip Jūs galvojate su juo dirbti?

E.Vilimas: Aš manau, kad Savivaldybės tarybai vadovavo Vilys ir kiti merai. Teko ir man būti meru, tačiau savivaldybės administracijai vadovauja administracijos direktorius, komitetams… Teko vadovauti ir komitetui. Aš į asmeniškumus mažai kreipiu dėmesio, tačiau tikrai su labai didele dalimi Tarybos narių yra puikūs darbiniai santykiai.

J.Čypienė: Kai šiaip bendraujame, turite labai daug idėjų, o dabar, eidamas į vicemerus, ką bepaklausi, – kaip meras lieps, taip ir dirbsiu, ką koalicija nuspręs, tą darysiu? Kur Jūsų iniciatyva? Kas atsitiko?

E.Vilimas: Matot, šiek tiek pasikeitė mero statusas – jį išrinko visi piliečiai. Vicemero kuruojamas sferas nustato meras. Ankstesnėje kadencijoje Taryba tvirtino sferas, kurias aš kuruoju, o pagal naująjį Savivaldos įstatymą tai darys meras. Man neetiška būtų kalbėti apie tas sritis, kurių, galbūt, aš nekuruosiu.

V.Lukošiūnas: Mane stebina Jūsų atsakymai: viską adresuojate mero pozicijai – ką lieps, tą darysiu. Negi dar nesate pasidalinę sričių? Kaip mes galime balsuoti už Jus, kai nežinome, kokioje srityje Jūs dirbsite? Kokios sritys bus perduotos vicemerui?

Meras: Gal aš galiu, Egidijau, atsakyt? Dar sritys yra tikrai nenustatytos. Mes išanalizuosime darbus, ir bus paskirta tai, kas priklauso vykdyti vicemerui.

Z.Akramavičius: Egidijau, pakomentuokit vieną savo punktą: „Sustabdysiu rajono grimzdimą į skolas, kad skolų įsipareigojimai netaptų našta vaikams ir anūkams.” Tris faktorius, kaip tai padaryti.

E.Vilimas: Tai buvo rinkimų programa. Dabar tai padarysime koalicijoje.

Baigiamojoje kalboje E.Vilimas padėkojo už klausimus, verčiančius pamąstyti, ką galima padaryti geriau, ir išreiškė viltį, kad bus dirbama

„plačiojoj koalicijoj”.

 

Zenono Akramavičiaus pasisakymas

– Gerbiami tarybos nariai. Gerbiama administracija. Rajone gyvenu ir versle dirbu jau 27 metai. Ir kada užduoti klausimus vicemerui ir gauni tokį atsakymą, iš tikrųjų, kažkokių pasikeitimų, judesio kažkokio, kad kažkas įvyks geriau, nesitiki. Atsakingi, mere, tie ketveri metai, kai dar gaunama Europos parama, ir ta parama, ko gero paskutinė; reikės gyventi iš savų pinigų. Ir kai Jūs siūlot tokį žmogų, kuris apie pinigus – kaip jie sukuriami – nežino, tik galbūt žino, kaip ką blogai padaryt už Mokesčių inspekcijos pinigus, surinktus iš verslo, perspektyvų tikrai nematau. Ar bus jis Jums geras pagalbininkas? Jei jis tebus pilkasis kardinolas ir nuolankus vykdytojas be savo pasiūlymų, tai ar Jums tokio reikia vicemero? Vicemero labai svarbi figūra – kaip šachmatų lentoje. Ir aš siūlyčiau labai rimtai pagalvot prieš siūlant šį kandidatą.

 

Almanto Blažio pasisakymas

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai nesame nusistatę prieš kažkokias politines partijas, bet asmenybė, kuri yra teikiama į pavaduotojo postą, per keletą metų tikrai parodė, kad tai netelkianti asmenybė. Su baimės jausmu žiūri į ją eiliniai specialistai, visuomenė; mažai teigiamumo, daugiau neigiamų emocijų, ir todėl mes negalime šios kandidatūros palaikyti. Mes norime, kad meras dirbtų darnioje komandoje. Šiandien ar ateityje jis tikrai turi šansų be baimių, be interpeliacijų pasikoreguoti savo komandą ir pasiūlyti žmones, kurie galėtų tinkamiau atstovauti Savivaldybei.

Z.Akramavičius: Sustiprinti savo palaikymą.

Meras: Gerbiamas Zenonai. Aš žinau, kad Jūs – verslininkas ir įpratęs taškytis, bet čia yra tvarka.

Z.Akramavičius: Atsiprašau.

Meras: Atleidau.

 

Meras A.Vagonis pozicijos nekeičia

Meras: Ačiū Almantui už pasisakymą, bet aš noriu pasakyti savo poziciją, kurios aš niekada nekeičiau ir nekeisiu. Kiekvienas žmogus, kuris dirba bent kurioj tarnyboj, jeigu jis bus tinginys, jeigu jis dirbs blogai, jei jis dirbs netinkamai ir Rokiškio žmonių labui jisai nieko nedarys, jisai ir nedirbs. Šiai dienai aš kito kandidato, geresnio kaip Egidijus Vilimas, neturiu, todėl jį ir pristatau. Lygiai taip pat darysiu ir elgsiuos toliau. Tai primenu visiems Tarybos nariams.

 

Irmanto Tarvydžio pasisakymas

Gerbiamas mere. Jūs irgi kažkiek gamyboje dirbote, vadovavote Komunaliniam ūkiui. Priimamam žmogui į buhalterius ar inžinierius, turbūt, keliami kažkokie skirtingi reikalavimai. Aš suprantu taip: žmogų priimame, bet nežinome, į kokią poziciją. Buhalteris geru inžinieriumi nebus. Tai Jūs bent pasakykit, už ką tas žmogus bus atsakingas.

Meras: Irmantai, aš jau atsakiau, kad šiai dienai aš dar neapsisprendęs. Čia dabar bambėjimai bus, ar dar kas nors pasisakys?

Ir meras paaiškino, kaip pildyti biuletenį dėl Rokiškio rajono vicemero skyrimo. Balsavimo biuleteniui pritarta vienbalsiai.

Ir prasidėjo balsavimas…

 

Ką reiškia – įpratęs taškytis?

– Ką turėjote omenyje Zenonui Akramavičiui sakydamas, kad jis įpratęs taškytis?

– Aš taip sakiau? Tai jo ir paklauskit.

– Kaip manote, ką meras turėjo omenyje Jums sakydamas, kad esate įpratęs taškytis?

Z.Akramavičius numojo ranka.

– Čia dar bus visko. Mes neblogai pažįstame Antaną Vagonį, – už Z.Akramavičių atsakė Tarybos narė J.Čypienė.

 

Parengė Rita Briedienė