Dvarų abėcėlė prasideda Burbiškyje

 

 

Kelionė į atnaujintą Burbiškio dvarą ir pažintis su Anykštijos dvarų kultūra – taip Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pirmaklasiai gimnazistai šiomis kovo dienomis tęsia Anykščių krašto pažinimo kursą.

Beveik pusantro šimto jaunųjų anykštėnų yra pirmieji, kurie netrukus baigs eksperimentinę Anykščių krašto pažinimo kurso programą.

Su gimnazija bendradarbiaujantis A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus per šiuos mokslo metus atveria gimnazistams vertingiausius Anykščių krašto lobius, sudaro sąlygas savo akimis pamatyti tai, kuo ateityje būtų verta didžiuotis kaip didžiausiais gimtinės turtais, juos populiarinti tarp bendraamžių ir atsidūrus toli nuo Anykščių.

Pernai gimnazistai pažino Svėdasų ir Troškūnų istorines vertybes, keliavo po Andrioniškio apylinkes, lankėsi įvairiose Anykščių miesto vietose, mintimis klajojo tarp anykštėnų asmenybių, įvairiais laikais palikusių savo pėdsakus mūsų krašte.

Pažintį su Anykščių krašto dvarais – buvusiais ir esančiais, akį džiuginusiais ir jau sunykusiais – gimnazistams dabar sustiprina viešnagė svetingame Burbiškio dvare. Visos šešios pirmaklasių gimnazistų klasės šį dvarą pažins iki kovo pabaigos.

Šiuo metu geriausiai Anykščių krašto dvarų kultūrą reprezentuojantis istorinis Venslovavičių šeimos dvaras gimnazistus nustebino ką tik atkurtu autentišku puošnumu ir sunkiai įsivaizduojama „tikro dvaro“ realybe.

Pirmieji anykštėnai iš J.Biliūno gimnazijos, lydimi dvaro šeimininkės Rūtos Peteržikaitės, jau išnaršė visas atkurto dvaro patalpas, stebėjosi nematytais bajoriškos gyvensenos vaizdais, klausėsi istorijų apie dvaro atgimimo kelią. Smalsiausieji vis klausinėjo, kaip tie rūmai atrodė anksčiau, iki restauracijos, kai čia ne tik gyveno įtakinga bajorų giminė, bet ir veikė bažnyčia ar mokykla. Jų smalsumui patenkinti dvaro rūmuose išliko ir viena senosios Burbiškio mokyklos klasė su ten stovėjusiais suolais.

 

Pamatyti, kaip šiandien atrodo pirmasis ir kol kas vienintelis XIX a. dvasią vėl atgavęs Anykščių krašto dvaras, pirmaklasiai gimnazistai dabar pakvies ir kitus anykštėnus. Mat netrukus Burbiškio dvare pradės dirbti ekskursijų vadovas, tad tokios viešnagės šiame dvare taps nauja jo kasdienybe.

 

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

VŽM nuotraukose: pirmaklasiai gimnazistai krašto pažinimo kursą tęsė Burbiškio dvare.