Duris atvėrė AB „Rokiškio sūris” ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastatas

Naujo statinio juostelę perkirpo bendrovės „Rokiškio sūris“ įkūrėjas A. Trumpa bei akcininkai Rasa ir Dalius Trumpos

Rugsėjo 11-oji – AB „Rokiškio sūris” ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastato atidarymo diena. Baigėsi spėliojimas, kas čia bus. Atidarymo renginyje kalbėjusi bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Aušra Zibolienė vardino statinio bendruosius duomenis, tuo pačiu paaiškindama ir jo paskirtį: čia brandinimui tilps 6 tūkst. tonų sūrio.

Bendras patalpų plotas – 6 tūkst. kv. m, tūris – 50 tūkst. kub. m, statybų ir įrenginių kaina – 3,5 mln. eurų. Pastato dydį specialistė A. Zibolienė palygino su 14 krepšinio aikštelių arba 23 Rokiškio baseinais.

Pagrindiniams AB „Rokiškio sūris“ akcininkams Antanui Trumpai, Daliui ir Rasai Trumpoms bei, žinoma, naujų patalpų vadovui Andriui Griniukui rajono meras Antanas Vagonis padovanojo šluotą.

– Kaip nekaip – sandėlys, reikės apsišluoti, – sakė jis ir pasiūlė verslininkams didžiulę ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastato išorinę sieną papuošti „Rokiškio sūrio“ bendrovės ar miesto istoriją atspindinčiu piešiniu.

Bendrovės direktorius D. Trumpa pažadėjo: kai bus suremontuotas takas, kuriuo atėjo meras, tuomet ir siena bus ištapyta. Be to, priminė:

– Tai – ne sandėlis. Tai ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastatas, – sakė verslininkas D. Trumpa ir čia pat klausė: – Kaip manote, kiek reikės pieno 6 tūkst. tonų sūrių pagaminti?

Kažkas riktelėjo: „90 tūkst. tonų!” Nežinia, ar šis skaičius buvo teisingas, ar direktorius D. Trumpa tik patikslino:

– Visam sandėliui sūriais užpildyti reikės dvigubai daugiau pieno nei šios patalpos.

– Daliau, tai – ne sandėlis, – kalbėjusiajam priminė pagrindinis bendrovės akcininkas A. Trumpa.

Šventės dalyviai suklego juoku. O verslininkas D. Trumpa pripažino: blogas pavyzdys užkrečia.

Naujų patalpų viršininkas Andrius Griniukas (dešinėje)

Išmanią ilgo nokinimo produkcijos kamerų įrangą pademonstravo naujų patalpų viršininkas A. Griniukas, pulteliu trijų aukštų lentynomis pirmyn ar aukštyn „stumdydamas“ 24 „galvų“, sveriančių po 33 kg, pakuotes.

Sūriai bus nokinami minusinėje nedidelio šalčio temperatūroje, nevienodoje kiekvienai rūšiai. Nevienoda trukme jie bus ir nokinami. Štai „Rokiškio GRAND“ sūriai noks 12, 16, 18 ar net 24 mėnesius; „Rokiškio“ sūris noksta apie 12 mėn.

Komanda, atsakinga už pastato statybą ir įrangą

Įrengtos penkios sūrių nokinimo kameros, viena kamera skirta sūriams išskirstyti.

– Ir anksčiau turėjome nokinimo cechą. Naujasis reikalingas todėl, kad padvigubinome gamybos našumą, – temainfo.lt sakė AB „Rokiškio sūris” vadovas D. Trumpa.

Buvęs eksporto, o dabar – naujo statinio vadovas A. Griniukas įmonėje dirba jau 18 metų.

– Aš čia nuo 14-os, – sakė jis.

– Tik ne iš karto vadovu įsidarbino, – patikslino verslininkas D. Trumpa, ir aplinka vėl suklego juoku.

UAB „Rokiškio sūris” apdovanojo visų įmonių, stačiusių ir įrengusių ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastatą, atstovus. Pagrindinis statybų rangovas – UAB „Henvida“.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos