Duokiškio kaimo žmonės atnaujino knygnešio kapą

Knygnešių pečiai sulinkę, rankoje lazda.

Brenda pelkėn keliauninkai, prieky – Lietuva.

Šaltas prakaitas juos pila, ne, jie nesustos,

Nes lietuviška knygelė šildo nuolatos.

Jiems gimtasis žodis spindi šiluma švelnia…

Brenda pelkėn keliauninkai,  prieky – Lietuva.

/R.Barauskaitė iš ciklo „Kūrėjas“/

 

Rokiškio rajono Duokiškio kaimo bendruomenė pritarė Kultūros namų darbuotojos Giedrės. Dagienės ir bibliotekininkės Danutės Vigėlienės sumanytai akcijai „Knygnešio Juozapo Balbatos paminklo atnaujinimas“.

– Jau kadais išėjo senieji gyventojai, menantys knygnešių gadynę, o laiko pirštai užglostė paminkle įamžintą knygnešio vardą: kapas tapo sunkiai randamas, retai lankomas. Nenorime, kad užmarštin nueitų gūdžiais spaudos draudimo laikais veikusio švietėjo, knygnešio Juozapo Balbatos atminimas, todėl tuo tenka pasirūpinti mums, esantiems čia ir dabar, – sako G. Dagienė.

Knygnešys, švietėjas J. Balbata   gimė 1851 m. Minčiūnų kaime. Liepos 22-ąją duokiškėnai pasitiko 165-ąsias knygnešio gimimo metines.

Pilietinę akciją „Knygnešio Juozapo Balbatos paminklo atnaujinimas“ parėmė Bronislovas Gurnikas, Janina Trakienė, Daiva Mickūnienė, Bronė Trakienė, Irena Janukėnienė, Elena Vigėlienė, Diana Uldukienė, Jolanta Lašienė, Rasa ir Giedrius Dabregai, Giedrė Dagienė, Danutė Vigėlienė, Valdemaras Lapinskas, Rolandas Jasiūnas, Kamajų seniūnijos darbuotojai.

Rėmėjų lėšomis Minčiūnų kaimo kapinaitėse atnaujintas knygnešio kapo paminklas pasitiks visus besidominčius savo krašto istorija bei žmonėmis.

 

Giedrė Dagienė

Duokiškio kultūros namų darbuotoja