Didžiulis teatrų festivalis sujungė tris rajonus

Šiaurės Aukštaitijos regionas garsėja stipriomis teatrinėmis tradicijomis, vienais geriausių Lietuvoje mėgėjų teatrų kolektyvais, respublikiniais ir tarptautiniais festivaliais. Aktyvus regiono mėgėjų teatro trupių bendradarbiavimas lėmė jungtinio festivalio idėjos gimimą.

Ryškėjant kultūros projektų jungimosi ir stambinimo tendencijoms trijų kaimyninių rajonų kultūros centrai nusprendė vienyti pajėgas ir organizuoti vieną bendrą didelį tarptautinį teatrų festivalį. Festivalio pavadinimas „TheaterCluster” (Teatro klasteris) atspindi šios sąjungos esmę ir bendrus siekius. Šiandien daugelio valstybių vienas regioninės politikos formavimo pagrindų yra klasterių teorija, reiškianti klasterį sudarančių kompanijų tarpusavio bendradarbiavimą. Kitaip tariant, klasteris – tai tam tikro regiono ribose egzistuojanti ryšių struktūra, sudaranti sąlygas glaudžiam darbui ir bendro tikslo siekimui.

Kupiškio, Utenos ir Pasvalio miestuose vienu metu vyksiantis festivalis paremtas kolektyvų mainų principu. Kiekviename mieste gyvens po du-tris užsienio teatrus. Į „TheaterCluster” pakviestos trupės iš Ispanijos, Estijos, Rusijos, Gruzijos, Latvijos, Ukrainos ir, žinoma, Lietuvos. Dalis festivalio dienų skirtos mainams – užsienio teatrai važiuos į miestus partnerius.

Festivalis „TheaterCluster” vyks spalio 4–8 dienomis. Kiekviename mieste per penkias dienas bus parodyta po 12–13 spektaklių, po vieną iš jų skirti vaikams, o Ukrainos, Utenos, latvių, rusų studentų spektakliai turėtų sulaukti jaunimo dėmesio.

Planuojami užsienio šalių trupių susitikimai su Kupiškio, Utenos ir Pasvalio mokyklų pradinių klasių mokiniais. Teatralai supažindins vaikus su savo šalimi, tradicijomis, mokys juos savo liaudies dainų, šokių, žaidimų, kvies į spektaklius.

Kultūros darbuotojai, švietimo įstaigų atstovai – mokytojai, auklėtojai – turės galimybę plėsti žinias ir kelti kvalifikaciją spektaklių aptarimuose-diskusijose: čia matytas pjeses profesionaliai analizuos ekspertai. Laukiama ekspertų iš Olandijos, Latvijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Į aptarimus-diskusijas kviečiami visi, teatru besidomintys bendruomenės nariai, kaimyninių rajonų režisieriai, aktoriai mėgėjai. Iš anksto užsiregistravę diskusijų dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, tad organizatoriai kviečia nepraleisti progos pagilinti teatrinio meistriškumo žinių.

 

Neringa Danienė

Kupiškio kultūros cetro režisierė