Dėl šiukšlių rinkliavos padidinimo rokiškėnai inicijuoja PRATC auditą; Kupiškis pritaria

temainfo.lt archyvo nuotr.

Panevėžio apskrities politikai ir verslininkai iki šiol nerimsta dėl pernai pabrangintos šiukšlių rinkliavos.

Lapkričio 30-osios Rokiškio rajono tarybos posėdžiui Tarybos narys Irmantas Tarvydis pateikė sprendimo projektą dėl nepriklausomo audito organizavimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre (PRATC). Jis sakė, kad sprendimo projektas pradėtas rengti gavus keturių rajonų verslo struktūrų siūlymą patikrinti įmonės ekonominės veiklos efektyvumą.

Tarybai pateiktame sprendimo projekte Savivaldybės administracijos direktorių Valerijų Rancevą siūloma įpareigoti sušaukti PRATC visuotinį akcininkų susirinkimą ir aptarti paties audito galimybę bei nepriklausomo audito viešą pirkimą.

– Kas dengs išlaidas? Auditai būna dvejopi – finansinės veiklos ir veiklos. Koks planuojamas?– pranešėjo klausė Tarybos nariai.

– Planuojama inicijuoti veiklos auditą. Siūlymas yra, kad išlaidas padengtų pats PRATC, – sakė I. Tarvydis.

PRAC akcininkai – šešios Panevėžio regiono savivaldybės – Panevėžio miesto bei Panevėžio, Rokiškio, Biržų, Pasvalio ir Kupiškio rajonų savivaldybės, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir įkūrusios šį centrą.

Kaip teigiama projekte, yra pagrindo manyti, kad veikla vykdoma aplaidžiai ir turimos lėšos naudojamos neefektyviai. Siekiant užtikrinti vartotojų pasitikėjimo lygį, laikantis bendro požiūrio, kad veikla turi būti vykdoma sąžiningai, atsakingai, skaidriai ir patikimai, prašoma, kad auditas būtų atliktas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

– Reikia 30 procentų akcijų, kad galėtume auditą inicijuoti. Vienas Rokiškis to padaryti negali, – sakė I. Tarvydis, čia pat pranešęs, kad auditui jau pritarė Kupiškis, svarsto Biržai ir Pasvalys.

Mero Antano Vagonio teigimu, dėl audito jau kreipėsi Panevėžio pramonės ir amatų rūmai; jo manymu, bus ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kreipimasis.

PRAC audito iniciatyvai pritarė 22 Rokiškio rajono tarybos nariai.

 

 temainfo.lt