Dėl LED ekrano Rokiškio savivaldybei pinigų negaila

Liepos 1 d. posėdžiavusi Rokiškio rajono taryba patikslino metinio biudžeto išlaidų planą.

 

Prie tuščių stalų

Nekilo klausimų dėl 21,6 tūkst. eurų sumos, skiriamos Tarybos narių ūkinėms išlaidoms kompensuoti.

Kaip netenka matyti kitų rajonų tarybos posėdžiuose, Rokiškio valdančioji dauguma sėdi prie tuščių stalų ir naudojasi tik asmeniniais mobiliaisiais telefonais. Ant stalų nėra net banaliausių rašymo priemonių, Tarybos nariai neturi net popierinės spendimų projektų versijos.

Popierių labai ėmė taupyti ir Kupiškio rajono taryba, tačiau jos nariai aprūpinti planšetiniais kompiuteriais, ir kupiškėnai politikai kažin ar save įsivaizduoja prie tuščio stalo.

Iš Rokiškio valdančiosios daugumos atstovų kompiuteriu naudojasi vienintelis Tarybos narys, partijai Tvarka ir teisingumas atstovaujantis verslininkas Algis Kazinavičius.

Darbotvarkės medžiagą į posėdį atsineša tik opozicija.

 

Kitos išlaidos

Pinigų skirta administracijai – antivirusinės programos įrangai, serverių išplėtimo paslaugoms ir kondicionieriams; 28 rinkiminių apylinkių balsadėžėms; Pandėlio ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijoms – mini traktoriams; Kriaunų pagrindinei mokyklai – mėsmalei; Panemunėlio seniūnijai – mikroautobuso remontui ir padangoms; Rokiškio Senamiesčio progimnazijai – daržovių pjaustyklei, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriui – Rokiškio vietos veiklos grupės projektui finansuoti; Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – naujo mokyklinio autobuso draudimo ir registracijos išlaidoms; Švietimo skyriui – lengvatinio keleivių pervežimo išlaidoms kompensuoti.

Perskirstyti asignavimai mokinių pavėžėjimui tėvų transportu; mokyklinių baldų aprūpinimo programai.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus prašymu, sutaupyti asignavimai socialinei paramai (16 tūkst. eurų) perkelti šeimynos „Katalėja“ pastatui rekonstruoti.

 

Kilo klausimų

Klausimų kilo dėl Rokiškio miesto seniūnijai skiriamų 25 tūkst. eurų LED lauko ekranui pirkti.

2015 m. gruodžio 31d. seniūnija turėjo 39,741 tūkst. eurų – likutis gautų pajamų už teikiamas paslaugas. Seniūnija ir paprašė Tarybos leidimo nusipirkti LED.

– Aš matau tikrai, kad negerai mes čia elgiamės, – sakė opozicijos atstovas Vytautas Masiulis.

Anot jo, iš tų, kurie dar neemigravo, renkami tokie didžiuliai mokesčiai, kad paskui lieka ir LED ekranui pirkti.

– Ne Savivaldybės čia veikla. Savivaldybės veikla yra, aš manau, taupyt žmonių pinigus, žiūrėt, kad žmonės darbą turėtų, kad nebūtų bedarbiai, nebūtų plėšikaujama mokesčiais, – kalbėjo V.Masiulis.

Anot opozicijos lyderio Irmanto Tarvydžio, LED ekranas – ne kažkokia naujiena rokiškėnams. Gal projekciją 3D padaryti, kad ir iš kitų rajonų atvažiuotų pasižiūrėti? Iš to ir verslui kažkokia nauda būtų. O dėl LED tikrai nevažiuos. Jų pilna ir Vilniuj, ir Kaune, ir net Rokišky jau antras bus.

– Aš, sakyčiau, jeigu daryt žingsnį, tai ne atgal, o į priekį, – sakė I.Tarvydis.

 

Atlikta studija

Prie opozicijos nepritampantis, bet ir valdančiajai daugumai nepriklausantis Stasys Mekšėnas atliko trumpą studiją: iš 28 apklaustųjų 27 pasisakė už LED ekraną.

– Tai aš, kaip Tarybos narys, atlikau tokį darbą. Visi pritarė tam. O dėl to, koks daryt, aišku, ženkim, kad būtų naujovė, kad būtų galima viskas Savivaldybės aikštėj matyt kiekvieną dieną. Yra du skirtingi dalykai: mašinų stovėjimo aikštelė ir rajono Savivaldybė, rajono centras. Čia tik „už“. Visi, visi „už“, – kalbėjo jis.

– Ką rodys seniūnija per tą ekraną? – klausė opozicijos atstovas Virginijus Lukošiūnas.

Ir tikrai: komercine veikla, kaip sakė V.Lukošiūnas, Savivaldybė nelabai ir gali užsiimti, todėl ir  užsakomos – komercinės ar politinės – reklamos negalėtų būti.

– Tai turbūt tik Tarybos posėdžius transliuos, muziką arba socialinę reklamą? – spėliojo V.Lukošiūnas.

Opozicijos narė Diana Meškauskienė teiravosi, ar ne geriau atnaujinti Rokiškio prieigų stendą. Algis Kazulėnas prašė paaiškinti, kam tas LED ekranas reikalingas. Ir taip paaiškinti, kad ir žmonėms, ir Tarybos nariams būtų aišku.

 

Dar viena apklausa

Neuždrausta ir kitiems atlikti studijas. V.Masiulis prisipažino:

– Pamiršau pasakyti. Aš irgi, kaip, va, Stasys, apklausą dariau. Tiktai turguj. Aš nežinau, kur jis darė. Ir apklausiau daug daugiau žmonių – 57. Pasisakė „už“ (LED ekraną) gal tik vienas.

Ir be apklausų aišku: jei kažkuriam lietuviui pasisekė prekyba batais, tai būtinai ir jo kaimynas pradės jais prekiauti. Verslininko Zenono Akramavičiaus LED ekranas, įrengtas ant jo administracinio pastato, vos keli šimtai metrų nuo Savivaldybės, labai pagyvino ne vieną verslininkų rengtą valstybinę šventę. Ne vieną jų vedė ir pats S.Mekšėnas. LED ekranas padeda suskurti betarpišką renginio atmosferą. Tokių renginių norisi ir valdantiesiems.

Bereikia ant rajono Savivaldybės pastato pakabinti LED.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos