Degino žvakutes Kupiškio krašto partizanams

Jau ketvirtus metus kupiškėnai susiburia gražiai tradicijai: per Vėlines dega žvakutes Lietuvos partizanams ir laisvės gynėjams. Šios iniciatyvos iniciatoriai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio filialo nariai ir pirmininkė Dalia Dyrienė. Šių metų akcijai kupiškėnai rinkosi lapkričio 3 d. ir iš žvakučių žodį „Lietuva” dėliojo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje.

– Pernai šia proga žvakutes degėme prie Laisvės paminklo senose miesto kapinėse. Bet aikštėje patogiau: akcija labiau matoma, žmonėms patogiau į ją susirinkti. Atėjo daug jaunimo, rajono meras Dainius Bardauskas irgi pabuvo su visais. Kiekvienais metais žvakutes dega Kupiškio jaunimo centro vaikinai ir merginos. Šiai progai skirtus eilėraščius skaitė Kupiškio kultūros centro režisierė Nijolė Ratkienė, – temainfo.lt pasakojo D. Dyrienė.

2013 m. prasidėjusi akcija lietuviams tampa vis artimesnė, ji išplito po visą šalį ir vienija kartas.

Apie 22 val. žvakutės dar degė. Vėlyvi praeiviai stojo prie jų ir skaitė žodį „Lietuva”.

 

Rita Briedienė

temanfo.lt nuotrauka