Darbo biržos Rokiškio skyrius įmones įvertino už partnerystę ir bendruomeniškumą

Rokiškio rajone Europos darbdavių dienos pažymėtos Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vedėjo Virginijaus Strazdo vizitais į rajono įmones.

– Prisipažinsiu, man labai patinka ši akcija. Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyrius kasmet suvedame rezultatus, vertiname, kiek kuri įmonė įdarbino žmonių, kiek įdarbintųjų tarpe yra jaunimo, negalią turinčių ar senyvo amžiaus žmonių. Tačiau Europos darbdavių dienų rubrika „Kalbėkime apie darbus!” padeda įvertinti ir kitas darbdavio kompetencijas, jo žmogiškąjį faktorių. Mes dėkojome darbdaviams už bendradarbiavimą, partnerystę, pagalbą sprendžiant rajono gyventojų užimtumo klausimus. Susitikimų metu aptarėme aktualius klausimus – situaciją įmonėse, perspektyvas, darbuotojų poreikį, Darbo biržos galimybes padėti darbdaviams pasirengti ir įdarbinti darbo rinkoje papildomai remiamus bedarbius, Darbo biržos elektroninių paslaugų naudą ieškant aukštos kvalifikacijos darbuotojų – technologų, inžinierių ir kitų profesijų atstovų, – temainfo.lt sakė Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vedėjas Virginijus Strazdas.

 

Darbo biržos Rokiškio skyrius aplankė 22 įmones ir bendroves, jų vadovams įteikė padėkas „Už partnerystę ir bendruomeniškumą kuriant tvarų, patikimą užimtumą Europoje „.

Padėkos įteiktos akcinėms bendrovėms „Rokiškio sūris“, „Rokiškio mašinų gamykla“, „Vilniaus degtinė” filialui Obelių spirito gamykla, R. Barzdonio individualiai įmonei, Rokiškio krašto muziejui, rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai, Rokiškio verslo klubui, uždarosioms akcinėms bendrovėms „Lašų duona“, „Aldma“, „Daivida“, „Darola“, „Laisvas vėjas“, „Pandmeta”, „Rokmelsta, „Steka”, „Lelija“, valstybės įmonėms Rokiškio miškų urėdija ir „Panevėžio regiono kelių” Rokiškio kelių tarnybai, Viešajai įstaigai Rokiškio jaunimo centras, kooperatinei bendrovei „SV Obeliai”, Skemų socialinės globos namams.

– Daugelis šių įmonių išlaikys tuos pačius veiklos tempus. Tačiau buvo malonu sužinoti jog apimtis žada didinti Obelių spirito gamykla ir „SV Obeliai”. Manau, jog ir darbdaviams susitikimas su Darbo birža buvo naudingas; apdovanojimo akimirkomis jie noriai dalinasi savo įmonės tinklapiuose, – sakė vedėjas V.Strazdas.

Štai Rokiškio miškų urėdija praneša: „Balandžio 4-15 d. valstybinių užimtumo tarnybų tinklas ir teritoriniai padaliniai pirmą kartą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Islandijoje ir Norvegijoje organizuoja Europos darbdavių dienas. Tikimasi, kad šios tikslinės akcijos metu 30 Europos šalių bus susisiekta su daugiau kaip 150 000 darbdavių. Balandžio
12 d. VĮ Rokiškio miškų urėdijoje lankėsi Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vedėjas Virginijus Strazdas. Jis įteikė miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui padėką už partnerystę ir bendruomeniškumą kuriant tvarų, patikimą užimtumą Europoje.”

Apie apdovanojimą skelbia muziejininkai, kolegijos, verslo mokyklos ir kitų įmonių socialiniai informaciniai tinklai.

 

Rita Briedienė

Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus nuotraukos