Darbą Savivaldybėje paliko ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja

Marijona Pečkuvienė (trečia iš dešinės) ir Vida Vaitonienė

Vakar į pensiją išlydėta ilgametė Kupiškio rajono savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė. Valdiškame tinklalapyje kupiskis.lt keista neberasti jos pavardės. Savivaldybėje M.Pečkuvienė dirbo nuo 1981, skyriui vadovavo nuo 1995 metų.

– M.Pečkuvienei sukako 65-eri, ir su ja nebebuvo pratęsta Darbo sutartis, – temainfo.lt sakė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas.

Paklaustas, kaip vertina Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus darbą, administracijos direktorius pripažino, kad išėjus iš darbo M.Pečkuvienei liko daug nesutvarkytų dalykų.

– Nėra skyriuje viskas blogai, darbą vertinčiau patenkinamai,  – sakė M.Mališauskas.

– Kokių liko nesutvarkytų dalykų? – klausėme.

– Daugeliu atveju trūksta informacijos apie Savivaldybei priklausantį turtą, pavyzdžiui, tiksliai nežinome, kiek turime garažų; nesuformuoti žemės sklypai, neaiški socialinio būsto politika: ir dėl jo pirkimo, ir dėl priežiūros. Kai kuriais atvejais ne skyrius, žinoma, kaltas: tokia buvo bendra Kupiškio rajono savivaldybės politika, – teigė direktorius.

Kaip padėka už darbo metus M.Pečkuvienei buvo išmokėta mėnesio atlyginimo priemoka, įteikta atminimo dovana.

Ekonomikos ir turto valdymo skyriui laikinai vadovaus jo vyriausioji specialistė Vida Vaitonienė.

 

temainfo.lt