Dailininko A.Žukausko paroda žavi ir pinigais

Liepos 25 d. Anykščių  gimtadienio proga  koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo atidaryta Antano Žukausko kūrybos darbų paroda. Įžangos žodį taręs centro direktorius Tomas Tuskenis pasakojo:

– Dailininkas manęs klausė: „Ar ne per dažnai aš čia rodausi?“ Prieš tai jo paroda Anykščiuose buvo surengta prieš dešimtmetį, džiuginusi asambliažais ir koliažais.

„Lietuvos piliečio raiška mene“ – taip Lietuvos dailininko, kultūros ir meno veikėjo, klasiko  A.Žukausko kūrybą įvertino Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, Anykščių krašto garbės pilietis istorikas profesorius Antanas Tyla.

Anot istoriko, meniškasis patriotizmas  ypač išryškėjo tuo laikotarpiu, kada nebuvo labai daug entuziastų rūpintis valstybe, jos palikimu ir norinčiųjų kurti tokius paminklus, kurie visuomenei primintų  buvusią valstybę. Šiuo požiūriu A.Žukauskas buvo vienas tų entuziastų, savo kūrybą nukreipusių į istoriją ir į atkurtos valstybės funkcionavimą. Daug nuveikta numizmatikoje: jis kūrė ir funkcionalias,  ir progines monetas. Pastarosios skirtos Baltijos kelio 10-mečiui, Sausio 13-osios įvykiams, didiesiems kunigaikščiams, pirmajam Lietuvos Karaliui Mindaugui, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 120-osios metinėms. A.Žukauskas – ES apyvartinių eurų ir euro centų monetų nacionalinės pusės autorius.

– Kita jo pilietinės raiškos kryptis – paminklai mūsų tautos garbiems vyrams: Vincui Kudirkai, Lietuvos himno autoriui,  Jonui Basanavičiui, Lietuvos atgimimo patriarchui, Hermanui Zudermanui ir kitiems žymiems mūsų krašto kultūros veikėjams, – sakė A.Tyla.

A.Žukausko darbai pasaulyje pripažinti kaip vieni iškiliausių.

Pasakodamas apie šventei „Anykščiai – istorijos tėkmėje“ skirtą  parodą dailininkas prisipažino: atgabenti ekspozicijai skulptūras – tikras „klapatas“. Šįkart daugiau dėmesio skirta monetoms – iš apyvartos išeinantiems litams ir jau patvirtintam eurui.

Anot dailininko, tik iš pirmo žvilgsnio moneta yra mažas apskritimėlis, tačiau joje užkoduoti svarbiausi šalies ženklai, kuriuos bus lemta pažinti ir kitoms valstybėms.

– Tapo gražia tradicija per miesto šventę sulaukti pasaulio anykštėnų, pačių didžiausių meno šviesulių, dėmesio. Ir šį kartą esme dėkingi gerbiamam Antanui, už galimybę dar labiau pažinti jo kūrybą, – sveikindamas dailininką sakė rajono meras Sigutis Obelevičius.

„Nuo Žvejų gatvės“ gėlių A.Žukauskui įteikė rašytojas Rimantas Vanagas su žmona.

Parodos lankytojai ilgokai apžiūrinėjo bareljefą „Sąjūdis“. Kompozicijoje iškalta bene 200 svarbiausių Lietuvai asmenybių portretų – politikų, rašytojų, poetų, dailininkų, knygnešių, tremtinių, dvasininkų…

Centro darbuotojas prasitarė, jog teko pavargti, kol bareljefą pakabino ant sienos. Dailininkas nežino, kiek sveria šis jo kūrinys, nesvėrė.

–  Šio darbo aš ėmiausi Sąjūdžio laikais. Iš pradžių jis buvo nedidukas. Jį vis lipdžiau, jis plėtėsi… Dabar  „Sąjūdis“ yra metro aukščio ir dviejų ilgio. 2009 m. šis bareljefas buvo eksponuotas Seime. Dabar – Anykščiuose. Daugiau jokia paroda jo nematė, – temainfo.lt pasakojo dailininkas A.Žukauskas.

Po parodos atidarymo visi buvo pakviesti į Daumanto Kirilausko fortepijono koncertą „Senoji ir naujoji Vienos mokykla“. Jis grojo Liudviko van Bethoveno, Albano Bergo sonatas ir Arnoldo Schonbergo pjeses.

temainfo.lt

Rimvydo Slapšinsko nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/antano_zukausko_parodos_atidarymas_anyksciai_koplycia_17.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]