Dailininko Justino Vienožinskio gimtadienis Dačiūnuose

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/vienozinskio_sodyba_pleneras_31.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Buvo daug progų birželio 29-ąją apsilankyti Justino Vienožinskio sodyboje: tądien (1886 m.) – per pačias Petrines – dailininkas gimė, antras jo vardas – Petras; be to, J.Vienožinskio tėviškės bendruomenė įvykdė projekto „Kviečiame į svečius pas dailininką J.Vienožinskį“ pirmąją dalį ir tądien surengė darbų parodą. Šiame progų sūkuryje kilo dar viena idėja – birželio 29 d. atidaryti sodybos Šiuolaikinio meno galeriją.Tokios idėjos autorius – Obeliuose gyvenantis dailininkas Rimvydas Pupelis.

– Tačiau svarbiausias šio renginio tikslas – didinti J.Vienožinskio kultūros paveldo sodybos žinomumą, – sakė šių namų savininkė, dailininko J.Vienožinskio anūkė Nijolė Šiaučiūnienė.

Net ne kiekvienas rokiškėnas žino Vienožinskių namus. Važiuodamas Obelių link ties nuoroda į Skemus suki dešinėn. Už poros kilometrų – Dačiūnų vienkiemis, pasislėpęs po ūksmingais medžiais. Didžiulis ir jaukus namas su „gonkeliais“ pasitinka svečius.

Vincento ir Liudvikos Vienožinskių šeima į Dačiūnus persikėlė 1892 m. Tai buvęs Rokiškio dvaro palivarkas, jaukus ir erdvus didžiulei šeimai. Justinas buvo šeštas Vienožinskių vaikas. Tikroji dailininko giminės pavardė – Vienažindžiai. Tačiau dailininko senelis, irgi Justinas, pavardę prarado į mokslus Panevėžyje registruodamas savo sūnus Antaną ir Norbertą. Pavardė buvo sulenkinta. Poetas kunigas Antanas Vienažindis – dailininko dėdė.

Gražusis namas Vienožinskiams priklausė iki 1948 m. Į juos Krokuvoje baigęs dailės studijas ir sukūręs šeimą dailininkas grįžo 1914 m. Čia vienui vienas – šeima saugumo sumetimais išvažiavo į Ukrainą – praleido pirmąjį Pasaulinį karą; čia sukurta didžioji dalis jo darbų. Čia visokių progų dieną susirinkusieji žiūrėjo Liudvikos Pociūnienės ir Petro Savickio filmą „Meistras“, nustebinusį neramia dailininko siela. Jis nebuvo ramios vietos savo peizažams ieškotojos. Jis buvo energingas Kauno dailės mokyklos kūrėjas ir statytojas, drąsus kalbėtojas prieš visokias valdžias, aštrus polemikas.

Tarybų valdžia Vienožinskių namą nacionalizavo, dailininkui sukeldama didžiulį skausmą. Šviesios atminties dailininko marti Aldona Vienožinskienė, buvusi puiki šios giminės istorijos žinovė, yra pasakojusi, jog susigrąžinti Dačiūnus šeimai padėjo poetas Justinas Marcinkevičius ir rašytojas Juozas Baltušis. Jie, domėjęsi šalies kultūriniu paveldu, aptiko puikiai išsilaikiusią Vienožinskių sodybą ir apie tai pranešė dailininko sūnui Vincui. Palankus buvo ir kolūkio pirmininko sprendimas – parduoti Vienožinskiams šį namą; jis suteikė būstus jame gyvenusioms šeimoms. 1974 m. prasidėjo Dačiūnų atgimimas…

J.Vienožinskio kultūros paveldo muziejus buvo įkurtas tik prieš trejus metus. Kaip pripažino N.Šiaučiūnienė, kol kas jis lankomas retai: tapybos plenerus čia ėmė organizuoti dailininkas R.Pupelis, aplanko Dačiūnus ir Vilniaus dailės akademijos studentai, dėstytojai, renginiais bando jį garsinti dailininko vardu pasivadinusi bendruomenė.

Dviejų dienų plenere dalyvavo aštuonios obelietės: dailės mokytoja Jolanta Kareniauskienė, socialinė pedagogė Vida Žaržojienė, pedagogės Daiva Mickūnienė, Gita Kolosovienė, Jolanta Kulienė, Dalia Skeirienė, buhalterė Renata Serajevienė ir socialinė darbuotoja Inga Kurklietienė. Tapybos pradininkes konsultavo J.Vienožinskio anūkė Aldona Šakėnienė. Ji su vyru Ovidijumi ir dukrele Agota vieši Dačiūnuose.

– Didelis darbų dvasingumas ir begalinė drąsa tapyti dažais, – taip plenero parodą įvertino R.Pupelis.

Dailininkas apibūdino ir Šiuolaikinio meno galerijos pirmąjį eksponatą: gerokai parūdijusiomis technikos detalėmis ekspromtu papuoštas senąsias verandos duris.

– Durys simbolizuoja galerijos atidarymą, metalinė grandinė reiškia sunkią jos išlaikymo naštą, spyna užrakina ir saugo šią puikią idėją, šviesios pirštinės primena menininkų skaisčią sielą… – ant durų prikaltais daiktais – lyg kortomis – būrė dailininkas.

Liepos 12-13 dienomis rengiama antroji plenero dalis, o rugpjūčio 1-ąją planuojamas medžio drožėjų pleneras.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos