Budrių biblioteka – Anykščių rajono pagrandukas – šventė pirmąjį savo gimtadienį

Kavarsko seniūnijos Budrių bendruomenės biblioteka yra jauniausias Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialas: vasario 11 d. jis atšventė vienerių metukų gimtadienį. Kitaip šios įstaigos ir nepavadinsi – pagrandukas. Šventei buvo iškepta bene 15 dviejų vaikiškų delnų dydžio besišypsančių bandelių; jos su rankytėmis, kojytėmis ir šokoladinėmis garbanomis arba smeigtukų antenomis. Bendruomenės pirmininkas Valentinas Gudėnas ir jam talkinusi geriausio bibliotekininko titulą pelniusi, 2012-ųjų Kultūros šviesuliu pripažinta  Ažuožerių filialo vyresnioji bibliotekininkė Daiva Agafonovienė išdalinto jų bene 15. Kai kurie norėjo pagranduko su antenytėmis – šie tapo bibliotekoje dingusio ir vis dar neatstatyto internetinio ryšio simboliu.

Budrių bendruomenė jungia Šovenių, Budrių , Jurgėnų ir Jūsiškių kaimus. Bendruomenės centras – Šovenių kaimas. Jame – ir bendruomenės namai, įkurti buvusioje mokykloje. Beje, mokykla, statyta Šoveniuose, vadinosi Budrių aštuonmete. Taigi Šoveniuose ir vyko Budrių bendruomenės bibliotekos šventė.

Svečių renginyje nebuvo daug, bet svarbiausias – bibliotekos krikštatėvis vicemeras Sigutis Obelevičius – atvyko. Jis truputį vėlavo, tad susirinkusieji nusprendė: lauks 15 min., o jau tada pradės šventę. Niekas neprieštaravo laukti.

– Sigutis! Obelevičius! – suklego žmonės, svečią pamatę pro langą. Įžengė jis pro duris pavėlavęs vos kelias minutes, nešinas glėbiu knygų. Šoveniškiai jį vadina vietiniu. Tai patvirtino ir V.Gudėno dukters Vitalijos sukurti filmukai apie bendruomenės renginius: S.Obelevičius – beveik visuose. O ir gyvena jis Traupyje, vos 9 km nuo Šovenių.

Pernai tokiu pat metu dar buvusio rajono mero S.Obelevičiaus komandai nemažai teko pasistengti, kad vos per 100 narių turinčiai bendruomenei būtų leista turėti biblioteką.

– Viską lėmė pačios bendruomenės iniciatyva. 2012-2015 metais tris – Antrųjų Svirnų, Piktagalio ir Šovenių, – bibliotekas atidarėme. Dėl to jaučiuosi labai gerai, kaip jaučiasi žmogus, padaręs gerą darbą. Kai steigėsi Budrių bendruomenė (2009 m., aut. past.), padovanojau knygą ir neatsargiai prasitariau, kad ji gal bus bibliotekos pradžia. Ir to užteko. Po metų-dviejų Valentinas priminė: „Mums reikia bibliotekos.” Ir nebuvo kur dėtis – žodis ištartas. Tarybą įtikinti nebuvo lengva: visoje Lietuvoje bibliotekos uždaromos, o mes atidarome. Bet žingsnis buvo geras. Neseniai teko lankytis ministerijoje ir klausytis ministro kalbos apie tai, kad kaimo bibliotekos vaidina daug didesnį vaidmenį, nei tik knygos išdavimas. Biblioteka – daugiaplanis kultūros židinys. Ir šiandien galime tik didžiuotis ir džiaugtis tokiu Budrių bendruomenės židiniu. Tai bene pati aktyviausia bendruomenė rajone, – kalbėjo vicemeras.

Pasveikinti su gimtadieniu į Budrių bendruomenę atvyko L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė.

– Labai pas jus gera, puikūs čia žmonės. Kaip sakė Antanas Baranauskas, po šiuo stogu viešėt patogu. Sveikinu su bibliotekos pirmuoju gimtadieniu. „Gražu, kai žmonės švenčia jubiliejų, visai juk nesvarbu, nei kas, nei kiek. Vieniems, galbūt, jau daug jų nuskambėjo, o bibliotekai – tik vieni. Tik tiek. Svarbus tas metų jubiliejus, juk nuveikta tiek daug gražaus. Tegu toliau srauniais upeliais mintys liejas ir skaidrina gyvenimą to paprasto žmogaus! Tad leiskite visus pasveikint, jėgų, sveikatos palinkėt. Tegu visus jus lydi laimė. O ko daugiau ir benorėt!?” – Antano Žviko eilėraščiu visus pasveikino viešnia.

Vienas po kito ėjo bendruomenės žmonės prisėsti tarp renginio vedėjų D.Agafonovos ir V.Gudėno ir papasakoti apie save, apie kitus.

Ponia Birutė dalinosi būrimo kavos tirščiais patirtimi; ji žino, kokia bus vasara ar žiema. Jei tirščiai rodo sėkmę, juos reikia saugoti. Anot bendruomenės pirmininko, ši būrėja nepigi, bet mėgstama: jau renginio metu Ažuožeriai ėmė su ja derėtis dėl vizito.

– Duokš, suvalgysiu! – vos išgelbėjo savo pagranduką būrėja; žmones neabejotinai viliojo kepinių kvapas.

– Aš – šių pagrandukų kepėja, – atsistodama iš vietos šūktelėjo Janytė Stankevičienė. Ji lyriškai jautriai kalbėjo apie svarbiausius metų įvykius, apie tai, kad kiekvienas žmogus jai artimas.

Ar tik ne Janytės iniciatyva Užgavėnių dieną persirengėliais einama per kaimą ne blynų ir pyragų prašyti, o juos dalinti. Šiemet raganos, čigonės ir velniai apėjo apdalino visus namus; apsupo jie ir policijos automobilį, reido metu užsukusį į Šovenius, ir nepaleido pareigūnų, kol neprivaišino jų spurgomis ir putliais cukruotais riestainiais.

Linksmi Šovenių žmonės. Anot Kavarsko seniūnijos seniūno Algirdo Gansiniausko, per visą seniūniją tiek renginių, švenčių ir susiėjimų nebūna, kiek Budrių bendruomenė jų surengia; ir girtuoklių problemos bendruomenė neturi. Žmonės čia – tarsi giminės vieni kitus globoja. Ir tikrai: vėliau, jau po renginio, susėdo visi prie susineštų vaišių stalo nesiskirstydami, kur – jaunimas, kur – seni. Čiauškėjo vaikai su senoliais, jauni šalia savo tėvų sėdo. Sušneko visi apie artėjančią Paukščių sugrįžimo šventę. Pernai ji buvo rengiama pagal kodą „Medernūs inkilai”. Net bidonėliuose paukščiai apsigyveno. Tik varnėno rokerio arbatinukas liko tuščias…

Ponas Juozas sakė, jog Šoveniai šviesesni pasidarė biblioteką įsteigus. Ir ne jis vienas knygas skaitąs, kaip prie jos kūrimo ištakų jam kažkas yra sakęs. Dabar biblioteka jau turi 72 abonentus.

 Ir vaikai eilėraštukus deklamavo, ir seniūnaitis Raimondas Sunklodas žodį tarė.

Nuoširdus juokas salę įsiūbavo, kai pranešimą už 2015-uosius metu perskaitė Dėdė Derlius. Turbūt neliko nė vieno neapkalbėto, draugiškai nepapešioto.

Kita čigonėlė Stasė, puikią ateitį žadėjo 18-metai bendruomenės pirmininko dukrai Vitalijai. Seniūnui A.Gansiniauskui ji išbūrė kelionę ir didžiules išlaidas.

– Jums reikia saugotis… – nebaigė sakyti čigonėlė, kaip kažkas riktelėjo: „Anykštos”!

S.Obelevičiui būrėja žadėjo: bus pinigų, ekskursija, gerų draugų.

– O damų nesimato? – nusijuokė vicemeras.

Ir salė iš paskos suklego juoku.

Bendruomenės pirmininkas buvo pasveikintas Šv.Valentino proga. Dar buvo pasėdėta prie vaišėmis nukrautų stalų, dar ilgokai šnekėta apie tai, kas puikiai pavyko ir kas dar būtinai pavyks.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_budriu_bendruomene_14.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]