Birželio 14-oji – Rokiškio seno parko pavėsy

Tai viena šeima…

Visą birželio 14-ąją Rokiškyje vyko renginiai, skirti Gedulo ir vilties dienai paminėti. Socialiniais tinklais Rokiškio krašto muziejus skelbė: „Šiandien 12 val. kviečiame prie Roberto Antinio memorialo „Rūpintojėlis” tylos minute pagerbti nusikalstamų įvykių aukoms ir dalyvauti akcijoje „Vardai”, kurios metu bus skaitomos ištremtųjų iš Rokiškio krašto pavardės.” Ir rinkosi žmonės į Vytauto gatvę, ir vienas kitam perduodami lapus, kurių kiekviename – po 30 pavardžių, skaitė iš jų.

– Uldukienė Liuda, Uldukis Antanas, Uldukis Julius, Uldukis Petras, Uldukis Vladas, Uldukytė Bronė, Uldukytė Elena, – vardino rokiškietė savo kraštiečių pavardes.

Tai tik viena šeima… Rokiškėnai perskaitė 240 pavardžių; šį sąrašą muziejininkai žada plėsti, o kitais metais vėl jį skaityti.

 

Rokiškis žiūrėjo kupiškėnų filmą

Rokiškio kultūros centras kvietė į Liongino Šepkos parką, prie Tremtinių kryžiaus: čia žmonės dėliojo degančių žvakučių žodį „Atmintis“.

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose susirinkusieji žiūrėjo dokumentinį filmą „Aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis Dėdė“. Tai Kupiškio muziejininkų kurtas filmas apie Salamiesčio partizanų būrio vadą. Daug žmonių susirinko jį pažiūrėti.

 

Prie Roberto Antinio memorialo

Rokiškėnų memorialo „Rūpintojėlis” autorius R. Antinis – sūnus ano architekto Roberto Antinio, 1931 m. rokiškėnams sukūrusio „Nepriklausomybės” paminką. Po vakarinių šv. Mišių pro šį paminklą „Rūpintojėlio” link judėjo rokiškėnų eisena, nešina vėliavomis, gėlėmis ir žvakutėmis. Dalintis istoriniais prisiminimais, nuojautomis, palinguoti, padainuoti su Jurgitos Raugienės tremtinių choru „Vėtrungė“, pajusti šilumą Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Laimos Bieliūnienės vadovaujamos grupės dainų, pasiklausyti Danutės Mažeikienės eilių, nuo kurių, kaip nebūtų keista, siela ima dainuoti ir virkauti, – visų tų dalykų rinkosi žmonės vakare. Renginį vedė Kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė. Skaitymo estetika stiprino viso vakaro įspūdį.

Rokiškėnus, jų svečius ir „Rūpintojėlį” globė miesto seno parko medžiai – retas atvejis, kai pajunti jaukumą dideliame žmonių būryje. Gal dėl to, kad nebėra jokios skubos, kad po darbų?..

 

Nebus be reikalo

– Aš nežinau, kuriuo metu tie žmonės suprato, kad jie yra kankiniai… Kuriuo metu jie suprato, kas vyksta? – kalbėjo Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis.

Tai tarsi sąšauka su Liudviko Augučio pasakojimu „Priverstinė kelionė iš Rokiškio iki Baikalo ežero”, kurį prieš Gedulo ir vilties dieną išspausdino „Gimtasis Rokiškis”. „Senelis pasakoja, kad per 30 minučių ir dar mojuojant šautuvais nespėji net pagalvoti, kad esi ištremiamas nežinia kur ir neaišku kodėl. Tik skubi sukalbėti atsisveikinimo su gyvenimu, kurį gyvenai 25 metus, maldą”, – rašo L. Augutis. Jautria pagarba anuomečiui  alsuoja visas tekstas. Jo žodyne – nė vieno „košmaras” ar „tragedija”, o taip stipriai visa tai jauti, jog perskaičius pasakojimą drąsiai gali minėti Viešpaties vardą – nebus be reikalo…

 

Ką dar galim padaryti?

Nežinau, ar Liudvikas yra dalininko ir drąsaus publicisto Arūno Augučio sūnus, bet jau savo rašymu tai tikrai abu yra tos pačios kraujo grupės žmonės, kaip apie Paulių Širvį ir Valdemarą Kukulą yra sakiusi knygos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sudarytoja Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė.

Ko šiandien reikia, kad nebepasikartotų laikas, kuomet žmonės nebesuprato, kas dedasi? Kaip asmeniniame pokalbyje sakė istorikė Lina Dūdaitė-Kralikienė, iki 1940-ųjų Lietuva nepažinto masinės tremties įvykio. Lieka užduotis – saugoti atminimą ir jį gerbti. Ką dar galim padaryti, kad to įvykio nebeįmanoma būtų pakartoti?

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_22.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_gedulo_ir_vilties_diena_rokiskis_23.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]