Benas Baranovskis – daugiausia skaitantis Rokiškio gimnazistas

Bibliotekininkė Reda Kiselytė sveikina gimnazistą Beną Baranovskį.

Netradiciškai Knygnešio dieną švenčia Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bendruomenė: kasmet į gimnazijos skaityklą pakviečiami patys aktyviausi informacijos vartotojai, renginių dalyviai, rėmėjai ir kiti geradariai.

Šįkart buvo nominuotas aktyviausias gražinės literatūros skaitytojas Benas Baranovskis, o prizą jam skyrė Seimo narys Raimundas Martinėlis.

„Gimtojo Rokiškio“ prizais buvo apdovanotos Kamilė Streikutė ir Ignė Tunaitytė.

Nominuoti buvo patys aktyviausi bibliotekos ir skaityklos lankytojai bei mokytojai, bibliotekai dovanoję knygas ir periodinius leidinius.

Knygnešio dienos proga pasveikinome gimnazijos direktorių, istorijos mokytojus, aktyviausius bendradarbiavimo partneriai – muziejininkus.

Lietuvių kalbos dienoms paminėti gimnazistė Domilė Kirstukaitė  nupiešė plakatą, į kurį visų klasių gimnazistai rašė palinkėjimus Lietuvai ir lietuvių kalbai. Muzikiniais intarpais nominacijų šventę paįvairino mokytojas Egidijus Kundrotas ir gimnazistės, virpinusios gitaros stygas.

Šventėje buvo menamos mįslės susijusios su renginiais, prisiminta ir ugdymo procesą paįvairinanti voverė, gyvenanti prie gimnazijos…

Knygnešio dienos proga buvo pasveikinta mokytoja, spaudos darbuotoja, visuomenininkė Vanda Vasiliauskienė, o renginyje dalyvavęs Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėjas Tadas Barauskas įpareigotas perduoti suvenyrus rajono merui Antanui Vagoniui su palinkėjimu, kad visus spaudos darbuotojus mylėtų taip, kaip mokytoją V. Vasiliauskienę: 2016-ųjų pabaigoje meras ją sveikino garbingo jubiliejaus proga.

Mero patarėjas T. Barauskas įpareigotas suvenyrą perduoti ir rajono Vietos veiklos grupės vadovei Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei. Ji lankosi gimnazijos bibliotekos renginiuose (šį kartą dalyvauti negalėjo).

Visus šiuos nutarimus renginio dalyviams perskaitė tradicinės nominacijų šventės kancleris Tomas Balčiūnas.

Šventę baigėme Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus narės Jolantos Juodinytės eilėraščiu.

 

Reda Kiselytė

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkė