Baranauskų giminei po anykštėnišku stogu viešėt patogu

Baranauskų giminės susitikimas „Po šiuo stogu viešėt patogu” buvo surengtas birželio 13 d., per pačias Antanines. Po 20 metų tai jau antras toks susitikimas, kurį rengia Anykščių rajono A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Jį surengti paskatino vyskupo poeto Antano Baranausko 180 gimimo metinės.

– Tokius susitikimus vadinu kultūrine bajoryste – žmones sutelkia visos Lietuvos kultūrai svarbi asmenybė, – temainfo.lt sakė muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius. Turbūt visą dieną jis nepaleido iš rankų šūsnies lapų, kuriuose vis žymėjosi, ką sužinojęs iš žymios giminės atstovų. Surinktos pastabos papildys Baranauskų giminės genealoginę schemą. Ji, ant popieriaus išklota, užėmė 6 m muziejaus kiemo – Antano Vienuolio-Žukausko memorialinės sodybos – tvoros ir buvo viena labiausiai intriguojančių renginio atrakcijų. Gal todėl, kad, anot muziejininkų, schemos gylis siekė net 200 metų.

Štai brūkšneliu sujungti du maži langeliai – poeto seneliai Jonas Kaziemieras Baranauskas (1752 05 21–1805 05 25) ir Elžbieta Baranauskienė-Stekūnienė Paulavičiūtė (-1776–1843 11 13).

Nuo jų ilgesnis brūkšnys veda dar į du langelius: juose –Antano tėvai Teklė Melanija Baranauskienė, mergautine pavarde Pavilonytė (1803 04 22–1872 05-10) ir Jonas Baranauskas (1802 05 23–1868 11 29).

Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius.

– Jei ne šie du žmonės, nė nebūtų tokios plačios ir visai Lietuvai žinomos giminės, skaičiuojančios apie 350 vardų. Ne kiekviena giminė padovanojo šaliai tiek daug žymių žmonių, – Baranauskų giminės susitikime prie A.Baranausko klėtelės kalbėjo muziejaus direktorius Antanas Verbickas.

Antano ir Teklės – abu buvo laisvi valstiečiai – šeimoje gimė septyni sūnūs ir dukra. Trys berniukai mirė labai anksti. Antanas (1835 01 05–1902 11 26) augo su broliais Jonu (1828–1904), seserimi Rozalija (1832–1918), Juozapu (1838–1916) ir Anupru (1841–1928).

Baranauskų giminės susitikime prie T.Kontrimavičiaus vis prieidavo Jonas Baranauskas ir papildydavo žinias apie poeto brolio Anupro, savo prosenelio, giminės atšaką – vienintelę, išsaugojusią Baranausko pavardę. Tiesa, ši atšaka nutįso į Žemaitiją: Jonas, jo brolis Antanas ir sesuo Stanislava Baranauskaitė Urbakienė gyvena Šiauliuose, Telšiuose. Tai jų tėvo šeima patyrė tremtį; Baranauskų palinkuonių yra likę Rusijoje – Toljatyje, Arzamase.

J.Baranauskas rašo eilėraščius; miela buvo išgirsti keleto jo skaitomų posmų iš šalies poetų rinktinės „Ten, kur kloniai žali”. Jonas yra išleidęs ir savo poezijos knygą „Ilgesys”.

Susitikimas muziejininkams pateikė nemažą staigmeną: lankant Anykščių kapines gėlių buvo padėta ant Rozalijos Zlatkuvienės kapo. Ji – poeto A.Baranausko sesuo.

– Anykščių krašte Zlatkų ne tiek ir mažai. Iki šiol neturėjome žinių, kur palaidota poeto sesuo, – temainfo.lt sakė T.Kontrimavičius.

Anot muziejininkų, gausiausias ir stipriausias tarp Baranauskų ir yra R.Zlatkuvienės palikuonių būrys. Vyskupo Antano sesuo, nutekėjusi į Piktagalio kaimą, sulaukė devynių vaikų, iš kurių trys sūnūs ir dukra XX a. pradžioje užaugino savo gausias šeimas. Šiame Zlatkų būryje – ir anykštėnas krepšinio treneris Vaidutis Zlatkus, ir per santuokas plačiai išsišakoję Švilpai, Katinai, Dimonai, Simaškai, Balaišiai, Zubrickai…

Poetas, vyskupas A.Baranauskas vaikų, žinia, neturėjo. Nepaliko atžalų ir jo brolis Juozapas. Giminę gausino sesuo ir broliai Jonas bei Anupras. Jono dukra Rozalija Baranauskaitė Žukauskienė su vyru Julijonu Žukausku susilaukė septynių dukterų ir dviejų sūnų: trys mergaitės ir berniukas mirė anksti. Būsimasis rašytojas Antanas Vienuolis Žukauskas augo keturių seserų apsuptyje…

– Keliaujant genealoginės schemos langeliais įdomu pastebėti Žukauskų giminės lemtį. A.Vienuolis Žukauskas tuokėsi dukart. Jo ir žmonos Liokadijos dukra Laima giminės atšaką išvedė iš Lietuvos į JAV; šiuo metu rašytojo vaikaičiai gyvena Los Andžele. Su žmona Sofija A.Vienuolis užaugino sūnų Stasį. Šis irgi tuokėsi dukart: su Gražina vaikų neturėjo, o su Elena susilaukė Antano ir Gedimino. Rašytojo anūkas Antanas, kaip ir visi nagrinėjęs giminės genealoginę schemą, paklausė: „Kodėl čia nepažymėta mano antroji žmona?” – pasakojo muziejaus kuratorius.

Bendrai nuotraukai jis, Antanas Žukauskas, nusifotografavo su šiauliečiu Antanu Baranausku. Pirmas – ketvirtos kartos poeto brolio Anupro, o antras – penktos kartos poeto sesers Rozalijos palikuoniai.

– Tai simbolinė nuotrauka, o muziejui reikia simbolių, – šypsojosi A.Verbickas.

Antanas Verbickas (kairėje),  Antanas Žukauskas ir Antanas Baranauskas.

Antanas Baranauskas

Giminės susitikime dalyvavo ir rašytojas dramaturgas Saulius Šaltenis. Jis – rašytojo A.Vienuolio Žukausko sesers Emilijos anūkas; žemyn bėgant schemos langeliais – poeto sesers Rozalijos proprovaikaitis.

Antanas Verbickas (kairėje), Antanas Baranauskas ir Antanas Žukauskas.
Žymiąją Baranauskų giminę tęsė ir šalyje žinomos Pavilonių ir Navikų giminių šakos.

– Koks svarbiausias šios giminės susitikimo įvykis? – klausėme muziejaus kuratoriaus T.Kontrimavičiaus.

–Tai, kad Anykščiuose susirinko 130 to paties lizdo paukščių. Visi jie yra tiesioginiai vienos XIX a. vidurio Anykščių miesto gyventojų šeimos, „Anykščių šilelio“ autoriaus tėvų – penktos, šeštos ar septintos kartos – palikuonys, – sakė jis.

Už šią giminę Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo aukojamos mišios, ją sveikino rajono meras Kęstutis Tubis, o Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, kaip buvo pranešta, ne giminaitis, bet Baranauskus irgi labai gerbiantis, giminei parodė monospektaklį „Akių sunka“ apie vyskupo A.Baranausko gyvenimą.

Muziejuje tą šeštadienį veikė unikali eksponatų – įvairiuose šalies muziejuose saugomų Baranauskų giminės relikvijų – paroda, buvo eksponuojami penktos kartos atstovo tapytojo Arvydo Šaltenio kūriniai, primenantys giminės istoriją.

 

Rita Aukščionytė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_3.jpg” descr=”” title=”Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_5.jpg” descr=”” title=”Prozininkas, dramaturgas, publicistas Saulius Šaltenis.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_9.jpg” descr=”” title=”Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_10.jpg” descr=”” title=”Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_12.jpg” descr=”” title=”Jonas Baranauskas.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/2015_antanas_baranauskas_gimines_susitikimas_19.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]